Дисципліни, методичне забезпечення

 

Перший рівень вищої освіти (бакалавр)

Назва навчальної дисципліни

 

Робоча програма

   

Обов’язкові компоненти ОП

Ділова іноземна мова (нім., англ.)

 

 

ЗавантажитиЗавантажити
   

Переклад адміністративної документації

 

Завантажити

   

Історія України та української культури

 

Завантажити

   

Українська мова (за професійним спрямуванням)

 

Завантажити

   

Філософія та соціологія

 

Завантажити

   

Вища математика

 

Завантажити

   

Дослідження операцій

 

Завантажити

   

Штучний інтелект в менеджменті

 

Завантажити

   

Макроекономіка

 

Завантажити

   

Мікроекономіка

 

Завантажити

   

Економетрика

 

Завантажити

   

Безпека життєдіяльності та цивільний захист  

 

Завантажити

   

Основи охорони праці

 

Завантажити

   

Національна і регіональна економіка

 

Завантажити

   

Право

 

Завантажити

   

Інформаційні технології в управлінні

 

Завантажити

   

Бухгалтерський облік і аудит

 

Завантажити

   

Статистика

 

Завантажити

   

Фінанси, гроші та кредит

 

Завантажити

   

Логістика (+)

 

Завантажити

   

Маркетинг

 

Завантажити

   

Управлінський аналіз(+)

 

Завантажити

   
Корпоративна соціальна відповідальність(+)   Завантажити    
Менеджмент (ОП)   Завантажити    
Менеджмент (ПТ)   Завантажити    
Менеджмент (ФН)   Завантажити    
Менеджмент і адміністрування:        
1. Менеджмент (+)   Завантажити    
2. Управління персоналом  

Завантажити

   
3. Теорія організацій(+)  

Завантажити

   
4. Ресурсний менеджмент (+)   Завантажити    
5. Операційний менеджмент   Завантажити    
6. Адміністративний менеджмент(+)   Завантажити    
7. Самоменеджмент   Завантажити    
7. Самоменеджмент (вибіркова)   Завантажити    
8. Стратегічне управління   Завантажити    

9. Управління інноваціями (+)

 

Завантажити

   

Економіка і фінанси підприємств

 

Завантажити

   

Управління конкурентоспроможністю(+)

 

Завантажити

   

Управління ризиками

 

Завантажити

   

Зовнішньо-економічна діяльність підприємств

 

Завантажити

   

Ділові комунікації в менеджменті (+)

 

Завантажити

   

Вибіркові компоненти ОП

Психологія в менеджменті

 

Завантажити

   

Організаційна поведінка

 

Завантажити

   

Методи прийняття управлінських рішень

 

Завантажити

   

Менеджмент і підприємництво

 

Завантажити

   

Інтернет-технології

 

Завантажити

   

Менеджмент процесів

 

Завантажити

   

Інфраструктура товарного ринку (+)

 

Завантажити

   

Зв’язки з громадськістю

 

Завантажити

   

Командний менеджмент (+)

 

Завантажити

   

Менеджмент знань

 

Завантажити

   

Державне та регіональне управління(+)

 

Завантажити

   
Антикризовий менеджмент  

Завантажити

   
Електронна комерція   Завантажити    
         

Дисципліна

Конспект лекцій, посібник

Практикум, збірник задач

Методичні вказівки для самост. вивчення дисципліни

Методичні вказівки для виконання курсової роботи

1 Штучний інтелект в менеджменті Конспект лекцій

 

Практикум

 

Методичні вказівки

 

 
2 Логістика (+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
3 Управлінський аналіз(+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
4 Менеджмент та адміністрування:        
4.1 Менеджмент (+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки Курсова
4.2 Управління персоналом Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки Курсова
4.3 Теорія організації(+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
4.4 Ресурсний менеджмент (+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
4.5 Операційний менеджмент Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки Курсова

 

4.6 Самоменеджмент(+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
4.7 Адміністративний менеджмент(+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
4.8 Стратегічне управління Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки Курсова
4.9 Управління інноваціями (+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
5 Управління конкурентоспроможністю(+) Конспект лекційКонспект лекцій

 

Практикум Методичні вказівки Курсова
6 Управління ризиками Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
7 Зовнішньоекономічна діяльність Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
8 Ділові комунікації в менеджменті Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
9 Виробнича практика     Методичні вказівки  
10 Переддипломна практика     Методичні вказівки  
11 Організаційна поведінка Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
12 Методи прийняття управлінських рішень Конспект лекцій ПрактикумПрактикум

 

Методичні вказівки  
13 Менеджмент і підприємництво Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки Курсова
14 Менеджмент процесів Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
15 Інфраструктура товарного ринку (+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
16 Зв’язки з громадськістю Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
17 Командний менеджмент (+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
18 Менеджмент знань Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
19 Державне та регіональне управління(+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
20 Антикризовий менеджмент Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
21 Маркетинговий менеджмент Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
22 Реінжиніринг  Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
23 Електронна комерція Конспект лекцій Практикум    
24 Управління в нафтогазовому комплексі Конспект лекційКонспект лекцій

 

Практикум Методичні вказівки  
25 Міжнародний менеджмент Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
26 Управління локальним розвитком Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
27 Міжнародна інвестиційна діяльність Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
Корпоративна соціальна відповідальність(+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
Менеджмент(+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  

Другий рівень вищої освіти (магістр)

Назва навчальної дисципліни

 

Робоча програма

   
Бізнес-аналітика та моделювання (+)   Завантажити    
Ділове адміністрування:        
1. Корпоративне управління(+)   Завантажити    
2. Управління змінами (+)   Завантажити    
3. Управління проєктами (+)   Завантажити    
4. Управління якістю(+)   Завантажити    
4. Управління якістю (проєктний менеджмент) (+)   Завантажити    
Екологічний менеджмент   Завантажити    
Інвестиційний менеджмент (+)   Завантажити    
Інформаційні системи і технології в управлінні організацією   Завантажити    
Комунікаційний менеджмент (+)   Завантажити    
Проєктна діяльність в галузі   Завантажити    
Публічне адміністрування   Завантажити    
Розвиток та навчання персоналу(+)   Завантажити    
Ситуаційний менеджмент   Завантажити    
Стратегія сталого розвитку   Завантажити    
Технології лідерства в організації (+)   Завантажити    
Управління змінами (+)   Завантажити    
Управління проєктами (+)   Завантажити    
Діджитал менеджмент(+)   Завантажити    
Мотиваційний менеджмент(+)   Завантажити    
Виробнича практика   Завантажити    
Переддипломна практика   Завантажити    
         
Дисципліна Конспект лекцій, посібник, інше Практикум, збірник задач Методичні вказівки для самост. вивчення дисципліни Методичні вказівки для виконання курсової роботи
Ділове адміністрування: управління якістю(+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
Ділове адміністрування: корпоративне управління(+) Конспект лекційКонспект лекцій

 

Практикум Методичні вказівки  
Бізнес-аналітика і моделювання (+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
Технологія лідерства в організації (+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
Ділове адміністрування: управління змінами (+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки Курсова
Ситуаційний менеджмент Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
Ділове адміністрування: управління проєктами Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
Інвестиційний менеджмент (+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
Діджитал менеджмент(+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
Мотиваційний менеджмент(+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
Розвиток та навчання персоналу(+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки  
Публічне адміністрування

стаття

Практикум    
Стратегія сталого розвитку

Зошит

 

Зошит

Практикум    
Інформаційні системи і технології в управлінні організацією заплановано на 2022 р. Практикум Методичні вказівки  
Виробнича практика     Методичні вказівки  
Переддипломна практика     Методичні вказівки  
Комунікаційний менеджмент (+) Конспект лекцій Практикум Методичні вказівки