Центр дистанційного навчання

Додаткова інформація

Керівник Центру дистанційного навчання 

Піндус Наталія Миколаївна, к.т.н., доцент кафедри ІВТ.

Номер(и) телефону:
Електронна пошта:
Адреса:

м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, каб. 0.231

Загальне фото

Сфера застосування технологій дистанційного навчання в університеті постійно розширюється, викладачами університету створено понад 400 дистанційних курсів, база тестових питань налічує кілька тисяч тестів, велика кількість студентів стаціонарної та заочної форм навчання використовує технологію дистанційного навчання ІФНТУНГ для самопідготовки, здачі поточних та підсумкових контрольних заходів з навчальних дисциплін, виконання віртуальних лабораторних робіт та інше. Перспективним є впровадження методів дистанційного навчання без відриву від виробництва для студентів, які здобувають другу післядипломну освіту.

Налагоджені контакти з впровадження дистанційного навчання з Українським інститутом інформаційних технологій в освіті (м. Київ), Хмельницьким університетом “Поділля”, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Полтавським технічним університетом,  Інститутом прикладних наук (м.Ціттау, ФРН), з Українсько-Канадським бізнес центром та іншими організаціями і навчальними заклади.

Укладено угоду про співпрацю між ІФНТУНГ та Українським центром дистанційної освіти, яка передбачає співробітництво у сфері розвитку і впровадження дистанційних технологій навчання в освітній процес, в тому числі підготовку викладачів, менеджерів, адміністраторів і допоміжного персоналу до роботи у сфері дистанційного навчання.

З метою підвищення рівня якості навчання в університеті Центр дистанційного навчання сприяє педагогічним працівникам у наступних аспектах:

 1. розробленні дистанційних курсів з урахуванням прийнятих рекомендацій та стандартів;
 2. наданні доступу до  навчально-методичних матеріалів, розміщених на Інтернет-сторінці Центру;
 3. проведенні контрольних заходів у формі комп’ютерного тестування з навчальних дисциплін через локальну мережу ІФНТУНГ та мережу Інтернет;
 4. організації та проведенні інтернет-конференцій;
 5. виконанні робіт по конвертації матеріалів дистанційного курсу в платформу підтримки дистанційного навчання;
 6. здійсненні технічної та організаційної підтримки проведення сесій за дистанційною формою;
 7. проведенні консультацій і семінарів по дистанційному навчанні, а також курсів підвищення кваліфікації викладацького складу;
 8. здійснюється внутрішня сертифікація електронних курсів;
 9. започатковано дистанційні курси для абітурієнтів, що входять в програму довузівської підготовки з наступних дисциплін: українська мова та література, історія України, фізика, математика та географія.

Діяльність Центру дистанційного навчання характеризується наступними напрацюваннями:

 • розроблено та прийнято положення про дистанційне навчання в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу;
 • розроблено та прийнято положення про атестацію електронних навчальних  курсів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 • розроблено та прийнято положення про організацію очно-дистанційного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ІФНТУНГ  за програмою «основи проектування електронних курсів»
 • розроблено та прийнято положення про підготовчі курси з використанням дистанційних технологій та кодекс доброчесності для слухачів;
 • створено проблемну лабораторію (ауд.1213) дистанційного навчання, метою якої є технічна та методична підтримка при створенні електронних навчальних курсів та технічний супровід навчання за дистанційною формою;
 • створено сайт Центру дистанційного навчання ІФНТУНГ (cdn.nung.edu.ua);
 • розроблено систему електронного деканату;
 • створено систему віддаленого тестування через локальну мережу та Інтернет з автоматизованою перевіркою результатів тестів;
 • розроблено дистанційні курси із понад 400 навчальних дисциплін, розміщених на сайті ЦДН;
 • розроблено базу для самоконтролю та тестування  з метою проведення рейтингового контролю через локальну мережу ІФНТУНГ та через Інтернет;
 • створено базу користувачів системою дистанційного навчання;
 • створено базу інтернет-посилань на безкоштовні освітні ресурси (електронні бібліотеки, навчальні матеріали, дистанційні курси, віртуальні лабораторії та інше).

 

Новини

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбувся науково-педагогічний форум «Інноваційні технології в освіті» 4-5 грудня 2023 р.

З 28 серпня 2023р. у нашому університеті започатковано педагогічний експеримент із впровадження інноваційних технологій навчання (наказ №237 від 28.08.2023 ).

З огляду на стратегію розвитку Центру дистанційного навчання, як структурного підрозділу ІФНТУНГ, працівниками ЦДН здійснюється навчання та підвищення кваліфікації як навчально-педагогічних працівників ІФНТУНГ, так і бажаючих отримати підвищення…

На базі Центру дистанційного навчання ІФНТУНГ відбуваються курси підвищення кваліфікації “Проектування електронних навчальних курсів” для НПП університету (3 кредити, 90 годин).