Науково-дослідний інститут нафтогазової енергетики та екології

В.о. директора - доцент, канд. техн. наук, доцент кафедри ВНГ,  Грицанчук Андрій Валентинович

Номер(и) телефону:
Адреса:

76019 Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15 

Дирекція: каб.0211 д

НТВ:каб.0208

Електронна пошта:
 Загальне фото

 Науково-дослідний інститут  нафтогазової енергетики і екології створений  на базі науково-дослідного сектору (НДС) Івано-Франківського інституту нафти і газу,  який веде свою історію з 1 січня 1967 року, як філія Львівського політехнічного інституту.

        У виконанні науково-дослідних робіт беруть участь  понад 800 науково-педагогічних працівників університету, серед яких - 87 докторів та 388 кандидатів наук.

Наукова робота направлена на підвищення ефективності функціонування нафтогазового комплексу та вирішення стратегічних завдань - забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій. Важливою складовою НДІНГЕіЕ є проведення фундаментальних та прикладних досліджень, які виконуються на замовлення Міністерства освіти і науки та  відомчих підприємств нафтогазової галузі.

       Наукові розробки виконуються  відповідно до Пріоритетних напрямків досліджень, які відповідають Державній політиці, а саме:

● енергетика та енергоефективність;

● раціональне природокористування;

● фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави;

● інформаційні та комунікаційні технології;

● нові речовини та матеріали.

Сертифікат ДСТУ

Сертифікат ІСО

Свідоцтво

Новини