Планово-фінансовий відділ

Начальник відділу: Дякун Світлана Леонідівна

Номер(и) телефону:
Електронна пошта:
Адреса:

каб. 0213 (2-й поверх головного корпусу), вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019

Загальне фото

 

Планово-фінансовий відділ  створений з 1 січня 1983 року.

 Відділ розробляє плани і кошториси доходів і видатків університету, штатні розписи всіх структурних підрозділів, визначає вартість платних освітянських та інших послуг, що      надаються університетом, контролює дотримання штатної дисципліни.

 Планово-фінансовий відділ бере участь у комісії з питань матеріального стимулювання працівників університету, у підготовці проекту колективного договору і контролює    виконання прийнятих зобов’язань, разом з іншими підрозділами здійснює контроль за цільовим використанням фінансових ресурсів, що надходять на утримання і забезпечення діяльності університету, займається підвищенням тарифних ставок та посадових окладів усім співробітникам університету згідно з постановами Кабінету

 Міністрів України, наказами відповідних міністерств, здійснює контроль за змінами посад згідно зі штатним розписом, правильністю встановлення надбавок та доплат , проводить аналіз фінансово-господарської діяльності всіх структурних підрозділів, проводить розрахунки орендної плати за приміщення, які здаються в оренду, кількості ставок науково -  педагогічного персоналу на підставі контингенту тих, хто навчається, здійснює облік особового складу університету, надає консультації по питаннях організації праці і заробітної плати, контролює дотримання режиму праці та відпочинку, норм трудового законодавства, складає та своєчасно подає фінансові і статистичні звіти та ін.

Новини