Центр міжнародної освіти

Центр міжнародної освіти (ЦМО) організовує та координує усі види діяльності, пов’язані із наданням освітніх послуг іноземним громадянам відповідно до міжнародних стандартів.

Основні функції структурних підрозділів ЦМО:

Підготовче відділення для іноземних громадян (ПВІГ) - підготовка іноземців до вступу у заклади вищої   освіти України;

Відділ супроводу навчального процесу (ВСНП) - організація вступу іноземних громадян на навчання в ІФНТУНГ та забезпечення організаційної підтримки, надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти з числа іноземних громадян за ступеневими програмами підготовки “бакалавра” і “магістра” за ліцензованими спеціальностями;

Відділ з міграційних та соціально-побутових питань (ВМСПП) - оформлення документів, необхідних для реєстрації тимчасового проживання іноземних студентів, поселення їх в гуртожиток, зняття з місця реєстрації.

Стратегія діяльності центру міжнародної освіти до 2027 року.

 

Новини