Вибори ректора - 2022

Загальне фото

 

У зв'язку з оголошеним конкурсом наказом Мiнiстерством освiти i науки України вiд 07.09.2022 р., № 213-К на замiщення посади ректора Івано-Франкiвськоrо нацiонального технiчного унiверситету нафти i газу та керуючись ст. 42 Закону України «Про вищу освiту», Методичннми рекомендацiями щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керiвника закладу вищої освiти, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.2014 р.№ 726 (зi змінами) i статутом унiверситету, відповідно до Наказу № 263 від 14.09.2022 року по університету «Про організацію конкурсу на заміщення посади ректора університету» наказано:

  • Провести вибори ректора Івано-Франкiвського нацiонального технічного унiверситету нафти i газу  протягом 3-х мiсяцiв пiсля завершення правового режиму воєнного стану в Україні
  • Створити організаційний комiтет з проведення виборiв ректора університету.

Наказ № 263 від 14.09.2022 року по університету «Про організацію конкурсу на заміщення посади ректора університету»

 

Новини