Інститут інженерної механіки

Адреса

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. 0342 72-71-81,

e-mail: iim@nung.edu.ua

 

 

Інститут інженерної механіки створений у 2012 році шляхом об'єднання двох факультетів: механічного і механіко-технологічного. У 1964 році на базі нафтового факультету Львівського політехнічного університету у м. Івано-Франківську був створений механічний факультет. Механіко-технологічний факультет був виділений із складу механічного факультету, як окремий підрозділ, у 1990 році. 

В інституті здійснюється підготовка фахівців у галузях знань "Механічна інженерія", "Виробництво та технології" та "Транспорт" за спеціальностями:  "Прикладна механіка", “Нафтогазова інженерія та технології“, “Автомобільний транспорт“ та спеціалізаціями: "Комп'ютеризовані та роботизовані технології машинобудування", "Технології та устаткування зварювання", “Обладнання нафтових і газових промислів“.

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальностями "Прикладна механіка", "Нафтогазова інженерія і технології", "Автомобільний транспорт" та спеціалізаціями: "Комп'ютеризовані та роботизовані технології машинобудування", "Технології машинобудування", "Технології та устаткування зварювання", "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій", "Технічна діагностика обладнання і конструкції", "Обладнання нафтових і газових промислів".

Інститут об'єднує 6 кафедр, чотири з яких (нафтогазового обладнання, автомобільного транспорту, комп'ютеризованого машинобудівного виробництва, зварювання конструкцій та відновлення деталей машин) — випускні і дві кафедри (механіки машин та прикладної механіки) — загальнотехнічні. Навчальний процес на кафедрах інституту забезпечують 12 докторів наук, професорів, 36 доцентів, кандидатів технічних наук, 18 асистентів. Щорічний набір на денну форму навчання за держзамовленням складає близько 120 студентів. Підготовлено більше 8000 фахівців, які працюють на керівних та інженерних посадах в нафтогазовій та суміжних галузях України і за кордоном. 

У складі кафедр інституту функціонують навчальна науково-дослідна лабораторія бурового обладнання на базі діючої бурової установки "Уралмаш НБО-Д", навчальні лабораторії бурового та нафтогазопромислового устаткування, будови автотранспортних засобів, теплових двигунів, технічної експлуатації автомобілів, металорізального устаткування, у тому числі верстатів із ЧПУ, і робототехнічних комплексів. Під час навчання студенти інституту одержують навички роботи на ПЕОМ та додаткові робітничі професії – моториста бурової установки, слюсаря з ремонту нафтогазового обладнання, слюсаря з ремонту автомобілів, слюсаря – складальника, водія категорій "В", "С".

За міжнародними програмами студенти інституту щорічно стажуються у наукових та навчальних закладах, виробничих підприємствах багатьох країн світу, а саме: Польщі, Німеччині, Швейцарії, Греції та ін. Навчальні та виробничі практики студенти інституту проходять на підприємствах нафтогазового комплексу та машинобудівної галузі України і провідних фірмах Європи.