Василишин Віталій Ярославович

Додаткова інформація
12345678
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Технологія-машинобудування

Кваліфікаційний рівень

інженер-механік

Науковий ступінь

канд. техн. наук

Вчене звання

доцент

Наукові інтереси

Підвищення працездатності різьбових з'єднань труб нафтового сортаменту

Загальна інформація

заступник директора інституту інженерної механіки 

Народився 1973 року у м.Івано-Франківськ. У 1990 році поступив в Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу на спеціальність "Технологія машинобудування". У 1995 році закінчив університет та отримав кваліфікаційний рівень - інженер-механік. З 1995 р. по 2000 р. працював вчителем креслення в Фізико-технічному ліцеї м.Івано-Франківськ. З 2000 р. працює на кафедрі інженерної та комп'ютерної графіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Захистив дисертацію на тему "Підвищення працездатності різьбових з'єднань труб нафтового сортаменту"  за спеціальністю 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості". Має понад 170 наукових та науково-методичних праць. 

Пройшов міжнародне стажування у Варшавському політехнічному університеті (Польща). Член ГО "Центр українсько-європейського наукового співробітництва".  Член експертної ради наукового журналу "Scientific look into the future".  Експерт Національного агенства із забезпечення якості освіти за спеціальністю:185 - Нафтогазова інженерія та технології, 131-Прикладна механіка,133 - Галузеве машинобудування. Член-кореспондент Академії прикладних наук. Віце-академік Академії технічних наук України.

Кандидат технічних наук, доцент.

 

Навчальна робота

Викладає дисципліни:

- Нарисна геометрія. Інженерна та комп'ютерна графіка

- Інженерна графіка

- Комп"ютерна графіка

Наукова діяльність

Підвищення працездатності різьбових з'єднань труб нафтового сортаменту

https://orcid.org/0000-0002-0367-1198

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57144697700

1. Крижанівський Є.І, Івасів В.М.,Василишин В.Я., Рачкевич Р.В.Втомна довговічність різьбових з’єднань насосно-компресорних труб в криволінійних ділянках свердловин.Науковий вісник  Національний  гірничий  університет, м.Дніпропетровськ, №5,2015

2. V. Vasylyshyn,I.Taras,I.Bekish,O.Kornuta,V. Kornuta Partial cases of stressed-deformed condition of casing and pump compressor pipes Management Systems in Production Engineering 2020, Volume 28, Issue 2, pp. 97-103

3. А. Х. Джанахмедов, Д. А. Вольченко, Н. А. Вольченко, Василишин В.Я. П. А. Поляков Поведение смачиваемых пар трения дисково-колодочних тормозов транспортных средств Behaviour of wetted friction pairs disc-shoe brakes of vehicles.HERALD of the Azerbaijan Engineering Academy The international science-technical journal/Vol. 12. № 3, BAKI – 2020, 22-31

https://publons.com/researcher/4208553/vitalii-vasylyshyn/

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&authuser=1&user=oZk8b0oAAAAJ

Вибрані публікації

Крижанівський Є.І, Івасів В.М.,Василишин В.Я., Рачкевич Р.В.Втомна довговічність різьбових з’єднань насосно-компресорних труб в криволінійних ділянках свердловин.Науковий вісник  Національний  гірничий  університет, м.Дніпропетровськ, №5,2015

Василишин Я.В., Василишин В.Я. КРЕСЛЕННЯ: підручник для учнів ліцеїв, коледжів, гімназій. В.3-х частинах. Ч.1 Геометричне креслення. Івано-Франківськ: ДОП ІФДУНГ, 1996 р. 68 с.

Василишин Я.В., Василишин В.Я. КРЕСЛЕННЯ: підручник для учнів ліцеїв, коледжів, гімназій. В.3-х частинах. Ч.3 Машинобудівне креслення.Івано-Франківськ: ДОП ІФДУНГ, 1998 р. 252 с.

Василишин Я.В., Василишин В.Я. Російсько-український словник-довідник з інженерної та комп’ютерної графіки.Навчальний посібник.Івано-Франківськ, Факел ІФДТУНГ, 1999р.117 с.

Василишин Я.В., Драганчук О.Т., Шкіца Л.Є.,Василишин В.Я. Інженерна графіка. Посібник м.Івано-Франківськ, Факел ІФНТУНГ, 2003р.

Шкіца Л.Є,Василишин Я.В., Василишин В.Я.,Таранова Р.І Тарас І.П. Стовбенко М.Є Нарисна геометрія. Збірник тестових завдань. ІФНТУНГ ”Факел”, 127с. м.Івано-Франківськ, 2007р.

Білецький Я.С.,Білецький М.С.Коцкулич Я.С. Василишин В.Я. Колос І.Я.Сенюшкович М.В.Патент на корисну модель МПК Е21В/08 (2009.01) Державне підприємство “Український інститут промислової власності” Затверджено 01.03.2010

Крижанівський Є.І.Палійчук І.І. Василишин В.Я. Патент на корисну модель №68732 “Пристрій для герметизації муфтових зєднань труб. Зареєстрований 10.04.2012

Івасів В.М.,Василишин В.Я.,Гриджук Я.С.,Стеліга І.І.,Юрич Л.Р. Оценка напряженного состояния в сечениях насосно-компресорных труб за кинематическими характеристиками их колебаний.Научно-технический журнал "Нефтепромысловое дело" № 10,2014, стр.47-54

Василишин В.Я Лукомська З.В. Основи реконструкції та реставрації архітектурних комплексів Основи реконструкції та реставрації архітектурних комплексів: Навчальний посібник – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2016

Василишин Я.В.Василишин В.Я. Чорна Ю.В. Удосконалене муфтове з’єднання обсадних і насосно-компресорних труб «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки».Том 31 (70) № 1, 2020,с.67-70

V. Vasylyshyn,I.Taras,I.Bekish,O.Kornuta,V. Kornuta Partial cases of stressed-deformed condition of casing and pump compressor pipes Management Systems in Production Engineering 2020, Volume 28, Issue 2, pp. 97-103

Василишин В.Я. Будівельні матеріали – важлива складова дизайну у сучасному будівництві «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки».Том 31 (70) № 4, 2020,с.245-249

Vasylyshyn V, Vasylyshyn Ya Scientific and technical progress in European countries and the contribution of higher education institutions : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 308 p

А. Х. Джанахмедов, Д. А. Вольченко, Н. А. Вольченко, Василишин В.Я. П. А. Поляков Поведение смачиваемых пар трения дисково-колодочних тормозов транспортных средств Behaviour of wetted friction pairs disc-shoe brakes of vehicles.HERALD of the Azerbaijan Engineering Academy The international science-technical journal/Vol. 12. № 3, BAKI – 2020, 22-31

Контакти

vasylyshynvitalii73@gmail.com

тел. (0342) 72-71-81

тел. (0342) 72-71-65