Василишин В.Я.

Василишин
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Технологія-машинобудування

Кваліфікаційний рівень

інженер-механік

Вчене звання

доцент

Загальна інформація

Народився 1973 року у м.Івано-Франківськ. У 1990 році поступив в Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу на спеціальність "Технологія машинобудування". У 1995 році закінчив університет та отримав кваліфікаційний рівень - інженер-механік. З 1995 р. по 2000 р. працював вчителем креслення в Фізико-технічному ліцеї м.Івано-Франківськ. З 2000 р. працює на кафедрі інженерної та комп'ютерної графіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Захистив дисертацію на тему "Підвищення працездатності різьбових з'єднань труб нафтового сортаменту"  за спеціальністю 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості".

Має понад 210 наукових та науково-методичних праць. 

Пройшов міжнародне стажування у Варшавському політехнічному університеті (Politechnika Warszawska, Polska).

Член редколегії міжнародних наукових журналів .«Scientific look into the future», Ukraine «Modern engineering and innovative technologies», Germany «SWorldJournal», Bulgaria.

Експерт Національного агенства із забезпечення якості освіти за спеціальністю:185 - Нафтогазова інженерія та технології, 131-Прикладна механіка,133 - Галузеве машинобудування.

Член ГО "Центр українсько-європейського наукового співробітництва", Член ГО «Інтернаціональна спілка інноваторів та дослідників», Член-кореспондент Академії прикладних наук. Віце-академік Академії технічних наук України.

Кандидат технічних наук, доцент.

Навчальна робота

Викладає дисципліни:

- Нарисна геометрія. Інженерна та комп'ютерна графіка

- Інженерна графіка

- Комп"ютерна графіка

Наукова діяльність

Підвищення працездатності різьбових з'єднань труб нафтового сортаменту

https://orcid.org/0000-0002-0367-1198

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57144697700

1. Крижанівський Є.І, Івасів В.М.,Василишин В.Я., Рачкевич Р.В.Втомна довговічність різьбових з’єднань насосно-компресорних труб в криволінійних ділянках свердловин.“Науковий вісник”  Національний  гірничий  університет, м.Дніпропетровськ, №5,2015

2. V. Vasylyshyn,I.Taras,I.Bekish,O.Kornuta,V. Kornuta Partial cases of stressed-deformed condition of casing and pump compressor pipes Management Systems in Production Engineering 2020, Volume 28, Issue 2, pp. 97-103

3. А. Х. Джанахмедов, Д. А. Вольченко, Н. А. Вольченко, Василишин В.Я. П. А. Поляков Поведение смачиваемых пар трения дисково-колодочних тормозов транспортных средств Behaviour of wetted friction pairs disc-shoe brakes of vehicles.HERALD of the Azerbaijan Engineering Academy The international science-technical journal/Vol. 12. № 3, BAKI – 2020, 22-31

https://publons.com/researcher/4208553/vitalii-vasylyshyn/

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&authuser=1&user=oZk8b0oAAAAJ

Вибрані публікації

Крижанівський Є.І, Івасів В.М.,Василишин В.Я., Рачкевич Р.В.Втомна довговічність різьбових з’єднань насосно-компресорних труб в криволінійних ділянках свердловин.“Науковий вісник”  Національний  гірничий  університет, м.Дніпропетровськ, №5,2015

Василишин Я.В., Василишин В.Я. КРЕСЛЕННЯ: підручник для учнів ліцеїв, коледжів, гімназій. В.3-х частинах. Ч.1 Геометричне креслення. Івано-Франківськ: ДОП ІФДУНГ, 1996 р. 68 с.

Василишин Я.В., Василишин В.Я. КРЕСЛЕННЯ: підручник для учнів ліцеїв, коледжів, гімназій. В.3-х частинах. Ч.3 Машинобудівне креслення.Івано-Франківськ: ДОП ІФДУНГ, 1998 р. 252 с.

Василишин Я.В., Василишин В.Я. Російсько-український словник-довідник з інженерної та комп’ютерної графіки.Навчальний посібник.Івано-Франківськ, “Факел” ІФДТУНГ, 1999р.117 с.

Василишин Я.В., Драганчук О.Т., Шкіца Л.Є.,Василишин В.Я. Інженерна графіка. Посібник м.Івано-Франківськ, “Факел” ІФНТУНГ, 2003р.

Шкіца Л.Є,Василишин Я.В., Василишин В.Я.,Таранова Р.І Тарас І.П. Стовбенко М.Є Нарисна геометрія. Збірник тестових завдань. ІФНТУНГ ”Факел”, 127с. м.Івано-Франківськ, 2007р.

Білецький Я.С.,Білецький М.С.Коцкулич Я.С. Василишин В.Я. Колос І.Я.Сенюшкович М.В.Патент на корисну модель МПК Е21В/08 (2009.01) Державне підприємство “Український інститут промислової власності” Затверджено 01.03.2010

Крижанівський Є.І.Палійчук І.І. Василишин В.Я. Патент на корисну модель №68732 “Пристрій для герметизації муфтових з’єднань труб”. Зареєстрований 10.04.2012

Івасів В.М.,Василишин В.Я.,Гриджук Я.С.,Стеліга І.І.,Юрич Л.Р. Оценка напряженного состояния в сечениях насосно-компресорных труб за кинематическими характеристиками их колебаний.Научно-технический журнал "Нефтепромысловое дело" № 10,2014, стр.47-54

Василишин В.Я Лукомська З.В. Основи реконструкції та реставрації архітектурних комплексів Основи реконструкції та реставрації архітектурних комплексів: Навчальний посібник – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2016

Василишин Я.В.Василишин В.Я. Чорна Ю.В. Удосконалене муфтове з’єднання обсадних і насосно-компресорних труб «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки».Том 31 (70) № 1, 2020,с.67-70

V. Vasylyshyn,I.Taras,I.Bekish,O.Kornuta,V. Kornuta Partial cases of stressed-deformed condition of casing and pump compressor pipes Management Systems in Production Engineering 2020, Volume 28, Issue 2, pp. 97-103

Василишин В.Я. Будівельні матеріали – важлива складова дизайну у сучасному будівництві «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки».Том 31 (70) № 4, 2020,с.245-249

Vasylyshyn V, Vasylyshyn Ya Scientific and technical progress in European countries and the contribution of higher education institutions : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 308 p

А. Х. Джанахмедов, Д. А. Вольченко, Н. А. Вольченко, Василишин В.Я. П. А. Поляков Поведение смачиваемых пар трения дисково-колодочних тормозов транспортных средств Behaviour of wetted friction pairs disc-shoe brakes of vehicles.HERALD of the Azerbaijan Engineering Academy The international science-technical journal/Vol. 12. № 3, BAKI – 2020, 22-31

Vasylyshyn V., Nataliia Huzii , Sergey Yekimov, Svitlana Kushniruk , Sergii Yashanov, Olena Kholodenko, Hanna Zvarych Using a problem-based approach to improve the professional readiness of students of physical and mathematical specialties, Scopus Journal of Physics: Conference Series; Bristol Vol. 1889, Iss. 2,  (Apr 2021). DOI:10.1088/1742-6596/1889/2/022011

Vasylyshyn V., Sergey Yekimov, Nakhod Svitlana, Voytsekhovska Yuliya, Nataliia Otroshchenko, Tetiana Gavrilko,Maryna Zheludenko, Andriy Mikheev,Vynnyk Tetiana Competence-based approach in the training of physicists Scopus Journal of Physics: Conference Series; Bristol Vol. 1889, Iss. 2,  (Apr 2021). DOI:10.1088/1742-6596/1889/2/022005

Василишин В.Я, Василишин Ю.В. Сучасні вимоги до змісту дисциплін «Нарисна геометрія. інженерна та комп’ютерна графіка» при формування професійних компетенцій майбутніх інженерів автомобільного транспорту The 2 nd International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (August 1-3, 2021) MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2021. 407 p.

Vasylyshyn V. INTERAKTYWNE TECHNOLOGIE BLENDED LEARNING W KSZTAŁCENIU NAUCZYCIELI SPECJALNOŚCI TECHNICZNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I UKRAINIE, Lublin (Polska) https://www.iesfukr.org/article/209 28 серпня - 04 вересня 2023 року

Vfsylyshyn V., Sergey Yekimov, Martin Vondracek, Yaroslav Vasylyshyn, Anara Dosbenbetova, Kseniia A. Kachailo,Svitlana O. Shekhavtsova Preparation of Students for Distance Education of Engineering Students Volume 420, 2023 EBWFF 2023 - International Scientific Conference Ecological and Biological Well-Being of Flora and Fauna (Part 1) https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/57/e3sconf_ebwff2023_10043/e3sconf_ebwff2023_10043.html

Контакти

Контакти

vitalii.vasylyshyn@nung.edu.ua

тел. (0342) 72-71-81

тел. (0342) 72-71-65