Відділ ліцензування та акредитації

Загальне фото

                    МЕТА І ЗАВДАННЯ

  відділу ліцензування та акредитації

 

 Відділ ліцензування та акредитації створений з метою:

– координування дій з підготовки, організації, супроводу і проведення ліцензування діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями, включеними до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку спеціальностей;

– координування дій з підготовки, організації акредитації освітніх програм.

 

 Завдання відділу

– координація роботи з ліцензування та акредитації;

– збір, аналіз, узагальнення та статистична обробка інформації, що стосується питань ліцензування та акредитації;

– надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам Університету у підготовці документів щодо відкриття та ліцензування нових напрямів підготовки (спеціальностей), проходження акредитації;

– здійснення супроводу ліцензійних та акредитаційних справ напрямів підготовки (спеціальностей) у Міністерство освіти і науки України, Акредитаційну комісію;

– забезпечення своєчасного оформлення ліцензій і сертифікатів, переоформлення у разі закінчення терміну їх дії;

– вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування і акредитації, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів університету, підготовка відповідних методичних рекомендацій.

Новини

Шановні викладачі, студенти, аспіранти та інші зацікавлені особи!

Шановні викладачі, студенти, аспіранти та інші зацікавлені особи!

Шановні викладачі, студенти, аспіранти та інші зацікавлені особи!В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 15 лютого - 17 лютого 2024 року відбудеться оn-

Шановні викладачі, студенти, аспіранти та інші зацікавлені особи!В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 12 лютого - 14 лютого 2024 року відбудеться оn-