09 Звіти самооцінювання

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ІФНТУНГ (завантажити)

 

Акредитація ОП "Економіка бізнесу"

Відомості самооцінювання ОП "Економіка бізнесу" (бакалавр)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОП  "Економіка бізнесу"

Акредитація ОП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання"

Відомості самооцінювання ОП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання" (бакалавр)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОП  "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання"

Акредитація ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Відомості самооцінювання ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (бакалавр)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОП  "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Акредитація ОП "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"

Відомості самооцінювання ОП "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" (бакалавр)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОП  "Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаь"

Акредитація ОП "Документознавство та інформаційна діяльність"

Відомості самооцінювання ОП "Документознавство та інформаційна діяльність" (бакалавр)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОП  "Документознавство та інформаційна діяльність"

Акредитація ОП "Облік і оподаткування"

Відомості самооцінювання ОП "Облік і оподаткування" (бакалавр)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОП  "Облік і оподаткування"

Акредитація ОП "Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія"

Відомості самооцінювання ОП "Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія" (бакалавр)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОП  "Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія"

Акредитація ОНП "Менеджмент"

Відомості самооцінювання ОНП "Менеджмент" (pHD)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОНП "Менеджмент" (pHD)

Акредитація ОП "Інформаційні системи та технології"

Відомості самооцінювання ОП "Інформаційні системи та технології" (бакалавр)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОП  "Інформаційні системи та технології"

Акредитація ОП "Екологія"

Відомості самооцінювання ОП "Екологія" (бакалавр)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОП  "Екологія"

Акредитація ОП "Пошукове, розвдувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин"

Відомості самооцінювання ОП "Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин" (магістр)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОП  "Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин"

Акредитація ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Відомості самооцінювання ОП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (магістр)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОП  "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Акредитація ОНП "Нафтогазова інженерія та технології"

Відомості самооцінювання ОНП "нафтогазова інженерія та технології" (pHD)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОНП  "Нафтогазова інженерія та технології"

Акредитація ОП "Менеджмент"

Відомості самооцінювання ОП "Менеджмент" (бакалавр)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОП  "Менеджмент"

Акредитація ОП "Публічне управління та адміністрування"

Відомості самооцінювання ОП "Публічне управління та адміністрування" (бакалавр)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОП  "Публічне управління та адміністрування"

Акредитація ОП "Прикладна механіка" та ОП "Інженерія мехатронних систем"

Відомості самооцінювання ОП "Прикладна механіка" (бакалавр)

Відомості самооцінювання ОП "Інженерія мехатронних систем" (бакалавр)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОП  "Прикладна механіка" та ОП "Інженерія мехатронних систем"