04 Ліцензування

Наказ № 42-л від 12.04.2021 р. "Про ліцензування освітньої діяльності" (переоформлення ліцензій на рівні)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 12.04.2021 р., протокол № 207 (переоформлення ліцензій на рівні)

Наказ № 26-л від 04.03.2021 р. "Про ліцензування освітньої діяльності" (переоформлення ліцензій на рівні)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 03.03.2021 р., протокол № 204 (переоформлення ліцензій на рівні)

Наказ № 93-л від 15.05.2017 р. "Про переоформлення ліцензій"

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 9.01.2020 р., протокол № 166 (спеціальність 123-бакалавр та магістр іноземці)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 26.12.2019 р., протокол № 165 (спеціальність 051-бакалавр та магістр іноземці)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 30.10.2019 р., протокол № 157 (припинення провадження освітньої діяльності за напрямами підготовки)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 23.05.2019 р., протокол № 135 (спеціальність 075-бакалавр іноземці)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 16.04.2019 р., протокол № 131 (спеціальність 132-бакалавр, 185-бакалавр та магістр іноземці)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 11.01.2019 р., протокол № 121 (спеціальність 144-магістр)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 21.12.2018 р., протокол № 120/2 (спеціальність 105-бакалавр, 133-бакалавр)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 30.11.2018 р., протокол № 117/2 (зменшення ліцензійних обсягів)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 9.11.2017 р., протокол № 74/2 (спеціальність 035-бакалавр-збільшення ліцензійного обсягу)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 3.08.2017 р., протокол № 63 (спеціальність 126-бакалавр)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 6.07.2017 р., протокол № 59/1 (спеціальність 191-магістр, 192-магістр)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 7.04.2017 р., протокол № 47/1 (спеціальність 281-бакалавр)

Рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 23.06.2016 р., протокол № 9/1 (спеціальність 029-магістр, 035-магістр)

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про вищу освіту»;

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, постанова КМУ від 30.11.2015 № 1187 з змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347від 10.05.2018;

Накази та листи МОН України

Наказ МОН від 22.05.2020 р. № 673 Про затвердження Переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання;

Лист МОН від 14.12.2020 р. № 1/9-687 Щодо переоформлення ліцензій у сфері вищої освіти;

Лист МОН від 28.08.2020 р. № 1/9-491 Щодо електронного ліцензування освітньої діяльності;

Лист МОН від 06.02.2020 р. № 1/9-73 Щодо прийому іноземців та осіб без громадянства;

Лист МОН від 21.01.2020 р. №1/11-420 Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» (про призупинення ліцензування ВО);

Шифр та назва спеціальностіНазва освітньо-професійної програми (ОПП)Відомості про інформаційне забезпечення
Другий рівень вищої освіти (магістр)
(029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справаДокументознавство та інформаційна діяльність+
(035) Філологія (спеціалізація 035.041 "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська")Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов+
(051) ЕкономікаБізнес-економіка+
Економіка довкілля і природних ресурсів+
(071) Облік і оподаткуванняОблік і оподаткування+
(072) Фінанси, банківська справа та страхуванняФінансовий менеджмент у сфері бізнесу+
(073) МенеджментМенеджмент та адміністрування+
Проектний менеджмент+
(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво, торгівля та біржова діяльність+
Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві+
(101) ЕкологіяЕкологія+
(103) Науки про ЗемлюГеологія нафти і газу+
Інженерна геологія та гідрогеологія+
Геофізика+
Геоінформатика+
(121) Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення+
(123) Комп’ютерна інженеріяКомп’ютерна інженерія+
(131) Прикладна механікаКомп’ютеризовані і роботизовані технології машинобудування+
Зварювання та споріднені технології+
Технічна діагностика обладнання та конструкцій+
(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектротехнічні системи електроспоживання+
Енергетичний менеджмент+
(144) ТеплоенергетикаЕнергетичний менеджмент та інжиніринг+
(151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології+
Комп’ютеризовані системи управління та автоматика+
(152) Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаПрилади та системи неруйнівного контролю+
Метрологія та вимірювальна техніка+
(183) Технології захисту навколишнього середовищаТехнології захисту навколишнього середовища+
(184) ГірництвоБуріння нафтових і газових свердловин+
(185) Нафтогазова інженерія та технологіїПроектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ (в т.ч. підготовка офіцерів за спеціалізацією «Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами»)+
 
Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ+
Видобування нафти і газу+
Обладнання нафтових і газових промислів+
Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин+
(191) Архітектура та містобудуванняАрхітектура та містобудування+
(192) Будівництво та цивільна інженеріяБудівництво та цивільна інженерія+
Теплогазопостачання і вентиляція+
(193) Геодезія та землеустрійГеодезія+
Землеустрій та кадастр+
Оцінка землі та нерухомого майна+
Геоінформаційні системи і технології+
(242) ТуризмТуризм+
(274) Автомобільний транспортАвтомобільний транспорт+
(281) Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування+
 Перший рівень вищої освіти (бакалавр) 
(051) ЕкономікаЕкономіка бізнесу+
(101) ЕкологіяЕкологія+
(121) Інженерія програмного забезпеченняІнженерія програмного забезпечення+
(123) Комп’ютерна інженеріяКомп’ютерна інженерія+
(105)  Прикладна фізика та наноматеріалиФізика новітніх джерел енергії+
(132) МатеріалознавствоПрикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів+
(133)  Механічна інженеріяГалузеве машинобудування+
(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханіка+
(151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології+
(172) Телекомунікації та радіотехнікаТелекомунікації та радіотехніка+
(184) ГірництвоБуріння нафтових і газових свердловин+
(185) Нафтогазова інженерія та технологіїВидобування нафти і газу+
(185) Нафтогазова інженерія та технологіїГазонафтопроводи та газонафтосховища+
(185) Нафтогазова інженерія та технологіїОбладнання нафтових і газових промислів+
(193) Геодезія та землеустрійГеодезія та землеустрій+
(242) ТуризмТуризм+
(274) Автомобільний транспортАвтомобільний транспорт+

Інформація оновлюється

Назва інформації або документа

Адреса на веб-сайті здобувача ліцензії

1. Статут закладу освіти

https://nung.edu.ua/content/statut

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

https://nung.edu.ua/index.php/department/viddil-litsenzuvannya-ta-akredytatsiyi/04-.....

3. Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти

https://nung.edu.ua/department/viddil-licenzuvannya-ta-akreditacii/06-grupi-zabezpechennya-specialnostey

4. Структура та органи управління закладу освіти

https://nung.edu.ua/content/struktura-universytetu

5. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

https://nung.edu.ua/department/viddil-licenzuvannya-ta-akreditacii/07-garanti-osvitnikh-program

6. Освітні програми, що виконуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

https://nung.edu.ua/department/navchalniy-viddil/07-osvitni-programi-0

7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

https://nung.edu.ua/sites/default/files/2022-08/Litsobsag.pdf

8. Мова (мови) освітнього процесу

https://nung.edu.ua/content/perelik-osvitnikh-program

9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення):

  • Оголошення на конкурс на заміщення посад;
  • ПОЛОЖЕННЯ про конкурсний відбір на посаду ….

10.Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

https://nung.edu.ua/department/viddil-litsenzuvannya-ta-akredytatsiyi/04-litsenzuvannya

11. Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти)

https://nung.edu.ua/sites/default/files/2021-04/prioritet.pdf

12. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

https://nung.edu.ua/department/studentske-mistechko

13. Результати моніторингу якості освіти

https://nung.edu.ua/department/yakist-osviti/05-zviti-pro-opituvannya

14. Річний звіт про діяльність закладу освіти

https://nung.edu.ua/zvit

15. Щорічний звіт про діяльність керівника закладу освіти

https://nung.edu.ua/zvit

16. Правила прийому до закладу освіти

https://nung.edu.ua/department/pryymalna-komisiya/03-pravyla-pryyomu-....

17. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

https://nung.edu.ua/content/umovi-dlya-studentiv-z-osoblivimi-potrebami

18. Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

https://nung.edu.ua/department/planovo-finansoviy-viddil/platni-poslugi

19. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

https://nung.edu.ua/department/planovo-finansoviy-viddil/platni-poslugi

20. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

https://nung.edu.ua/sites/default/files/2021-....

 

21. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

https://nung.edu.ua/sites/default/files/2021-....

22. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти (Положенння про вирішення конфліктних ситуацій)

https://nung.edu.ua/department/navchalnyy-viddil/05-polozhennya

23. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)(Положенння про вирішення конфліктних ситуацій)

https://nung.edu.ua/department/navchalnyy-viddil/05-polozhennya

24. Бюджет закладу освіти

https://nung.edu.ua/department/planovo-finansoviy-viddil

25. Кошторис закладу освіти на поточний рік та всі зміни до нього

https://nung.edu.ua/department/planovo-finansoviy-viddil

26. Звіт про використання та надходження коштів

https://nung.edu.ua/department/finansova-zvitnist-za-2022-r

27. Інформація про проведення тендерних процедур

https://nung.edu.ua/index.php/department/publichni-zakupivli/publichni-zakupivli

28. Штатний розпис на поточний рік

https://nung.edu.ua/department/planovo-finansoviy-viddil/shtatniy-rozpis-2020-r

29. Інше

...