05 Акредитація

​​​​​​​

Законодавча база з питань акредитації

 1. Закон України «Про освіту»;
 2. Закон України «Про вищу освіту»;
 3. Розпорядження КМУ від 10.07.2019 р. № 554-р Про завердження переліку іноземних акредитаційних агенств та агенств із забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію освітніх програм, що визнаються в Україні
 4. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 р. № 1432 (наказ МОН № 253 від 19.03.2018 р.)
 5. Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 року №1432 (Наказ МОН № 1315 від 28.11.2018 р. )

Нормативні і допоміжні документи

 1. ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

 2. ПОРЯДОК оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми

 3. Рекомендації щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми

 4. Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО);

 5. Глосарій

 6. Графік прийняття заяв про акредитацію у 2019/2020 навчальному році

 7. Графік подання відомостей про самооцінювання освітніх програм закладами вищої освіти та науковими установами у 2020/2021 навчальному році

 8. Рекомендації для експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти

Форми документів

 1. Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми
 2. Звіт експертів

Публічна інформація про акредитацію

 1. Реєстр акредитаційних справ у 2019/2020 навчальному році
 2. Накази про призначення експертних груп
 3. Акредитаційні справи у 2019/2020 навчальному році
 4. Акредитаційні справи у 2020/2021 навчальному році
 5. Сертифікати про акредитацію

Листи-роз’яснення

 1. Щодо особливостей акредитації освітніх програм спеціальностей, шифри яких змінено постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2017 р. №53
 2. Лист-роз’яснення щодо визнання освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів акредитованими
 3. Лист-роз’яснення щодо акредитації освітніх програм освітньо-наукового рівня (доктор філософії) у 2019-2020 н.р.
 4. Лист-роз’яснення щодо процедури проходження акредитації освітніх програм у 2019/2020 році
 5. Лист-роз’яснення щодо відряджень експертів з акредитації
 6. Лист стосовно надання освітнім програмам зразкової акредитації
 7. Лист-роз’яснення щодо сертифікатів про акредитацію
 8. Лист-роз’яснення щодо використання інформаційної системи під час проведення акредитації освітніх програм
 9. Лист-роз’яснення щодо участі в засіданні ГЕР
 10. Лист-роз’яснення щодо формування Графіку прийняття заяв про акредитацію освітніх програм на 2020/21 навчальний рік
 11. Лист-роз’яснення щодо надання роз’яснень учасникам акредитаційного процесу
 12. Лист-роз’яснення щодо формування Графіка прийняття заяв про акредитацію освітніх програм у 2020/21 навчальному році

Корисні матеріали

 1. Онлайн-курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг»
 2. Онлайн-курс “Як написати якісний звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми"
 3. Інструкція та особливості проведення акредитаційних зустрічей в дистанційному форматі для ЕГ та ЗВО
 4. Розпорядження “Про затвердження переліку іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію освітніх програм, що визнаються в Україні"
 5. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)
 6. Силабус проти РТП
 7. Як створити силабус: 3 корисні ресурси
 8. Методика зовнішнього незалежного оцінювання процесів забезпечення якості юридичної освіти в Україні
 9. Стандарти та процедурні правила акредитації правничих шкіл
 10. Що таке Силлабус і для чого він
 11. Посібник з акредитації PhD програм
 12. Комплект навчальних матеріалів для підтримки безперервного професійного розвитку співробітників, які беруть участь у програмах забезпечення якості освітньо-наукових програм на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

Експертні висновки акредитаційних комісій:

2018-2019 н.р. (весна)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018-2019 н.р. (осінь)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка» зі спеціальності 051 Економіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Економіка довкілля і природних ресурсів» зі спеціальності 051 Економіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 Облік і оподаткування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа і страхування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Менеджмент та адміністрування» зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Маркетингова діагностика та управлінськи консалтинг у підприємництві» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп'ютерна інженерія» зі спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування» зі спеціальності 131 Прикладна механіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Зварювання та споріднені технології» зі спеціальності 131 Прикладна механіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи електроспоживання» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп'ютеризовані системи управління та автоматика» зі спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Прилади і системи неруйнівного контролю» зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Метрологія та вимірювальна техніка»  зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища»  зі спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища за другим (магістерськимрівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Буріння нафтових і газових свердловин»  зі спеціальності 184 Гірництво за другим (магістерськимрівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Обладнання нафтових і газових промислів»  зі спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології за другим (магістерськимрівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Проектування та екскплуатація газонафтопроводів та газонафтисховищ»  зі спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології за другим (магістерськимрівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтисховищ»  зі спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології за другим (магістерськимрівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Видобування нафти і газу»  зі спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології за другим (магістерськимрівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт»  зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт за другим (магістерськимрівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

 
 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Геодезія»  зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія»  зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Геоінформатика»  зі спеціальності 103 «Науки про землю» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Оцінка землі та нерухомого майна»  зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»  зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

 
 
2017-2018 н.р.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050102 «Комп'ютерна  інженерія» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Телекомунікації та радіотехніка» зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп'ютерна інженерія» зі спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

 

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​