Грицанчук Андрій Валентинович

Додаткова інформація
фото Грицанчук Андрій
Спеціальність

185 - Нафтогазова інженерія та технології (ОП - Видобування нафти і газу)

Кваліфікаційний рівень

гірничий інженер

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент кафедри видобування нафти і газу

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри видобування нафти і газу, в.о директора НДІНГЕіЕ

Державні нагороди

2020-2022 стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Загальна інформація

scopus wskjj orcid

В 2011р. закінчив ІФНТУНГ за спеціальністю «Видобування нафти і газу».

В 2011-2014рр працював за розподілом на кафедрі розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ.

У 2014-2017рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища», та працював за сумісництвом на посаді асистента кафедри. Основними напрямками наукової діяльності є внутрішньотрубна корозія трубопроводів під дією газових гідратів.

У 2018 році успішно захистив кандидатську дисертацію та з вересня цього ж  року працює на посаді доцента кафедри видобування нафти і газу.

З вересня 2019 року відповідальний секретар наукового журналу: «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ».

Згідно Постанови президії  Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 10 червня  2020 року №4 отримував стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

У 2021 році отримав атестат доцента кафедри Видобування нафти і газу.

З липня 2023 в.о директора науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики та екології.

В доробітку понад 90 наукових та методичних публікацій, 21 з яких індексуються в науко-метриченій базі scopus, прийнято участь у більше як тридцяти міжнародних конференціях.

 

Навчальна робота

Математичне моделювання процесів нафтогазовилучення.

Збір і підготовка газопромислової продукції.

Проектування систем збору та підготовки нафотгазопромислової продукції.

Наукова діяльність

Дослідження закономірностей впливу корозивних компонентів та високої температури на корозію матеріалу труб.

Вибрані публікації

Статті:

 1. Hrevtsev, O., et al. "Evaluation of stress-strain state of vehicles’ metal structures elements." Archives of Materials Science and Engineering 113.2 (2022): 77-85. (scopus).
 2. Poberezhna, Liubov, et al. "Assessment and minimization of the impact of oil and gas production on environmental protection areas." Procedia Structural Integrity 36 (2022): 326-333. (scopus).
 3. Poberezhny, L., et al. "Gas hydrates impact on corrosion of the well flow lines material." Archives of Materials Science and Engineering 110.1 (2021). (scopus).
 4. Grevtsev, O., Selivanova, N., Popovych, P., Poberezhny, L., Shevchuk, O., Murovanyi, I., ... & Hrytsuliak, G. (2021). Calculation of the Vehicles Stress-Deformed State while Transporting the Liquid Cargo. Communications-Scientific letters of the University of Zilina, 23(1), B58-B64 (scopus).
 5. Грицанчук, А. В., Ткачук О.І. Аналіз ефективності виносу рідини з вибою газових свердловин. Science journal. Научний взгляд в будущее. Выпуск №15. С. 32-35
 6. Грицанчук, А. В., К.В Саботаж, В.В. Грицанчук. Встановлення стабільної роботи газових свердловин. Science journal. Научний взгляд в будущее. Выпуск №15. С. 28-31.
 7. L. Poberezhny, A. Hrytsanchuk, N. Halushko, L. Poberezhna. Influence of рН rate on corrosion of gas pipelines in soils with high mineralization. Scientific Journal of the TNTU, No 3 (95), 201, P. 41-48.
 8. L. Poberezhny, L. Poberezhna, A. Hrytsanchuk, H. Hrytsuliak, V. Vityk. Corrosion of industrial gas pipelines under the action of formation waters. Scientific Journal of the TNTU, No 3 (95), 201, P. 55-66

Матеріали конференцій:

 1. Грицанчук А.В., Гавриш В.Р. Дослідження умов стабільної роботи газоконденсатних свердловин за рахунок власної енергії пластового газу. BASICS OF LEARNING THE LATEST THEORIES AND METHODS. Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference Boston, USA, March 07 – 10, 2023. pp. 424-430.
 2. A. Hrytsanchuk, V. Hrytsanchuk, V. Gavrysh. Analysis of the efficiency of hydrofracturing in depleted gas fields. PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND THE VIEW OF SOCIETY Proceedings of the XI International Scientific and Practical Conference Graz, Austria March 21 – 24, 2023. pp. 337-338.
 3. A. Hrytsanchuk, V. Hrytsanchuk, V. Gavrysh. Іnstallation of a multiphase ejector when operating low-pressure gas wells. XXI Міжнародна науково-практична конференція «Scientists and methods of using modern technologies», 30 травня – 02 червня 2023 р., Мельбурн, Австралія. pp. 411-413.
 4. А. Грицанчук, В. Грицанчук, А. Бражник. Дослідження питань гідророзриву пласта в свердловинах на виснажених родовищах. Нафтогазова енергетика. 2021. Івано-Франківськ, 21-24 вересня 2021. С. 28-29.
 5. L. Poberezhny, А. Hrytsanchuk, V. Hrytsanchuk, M. Petryshak. Establishment Of Practical Technical And Safety Of The Carpathians. VI Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIONS TECHNOLOGIES IN SCIENCE AND PRACTICE”, 15-18 лютого 2022 р., Хайфа, Ізраїль. C. 502-503.
 6. Hrytsanchuk A., Ilchyshyn V., Tkachuk O. ESTABLISHING THE EFFICIENCY OF FLOODING FOR OIL FIELDS. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. Ankara, Turkey 2020.  633-634 рр.
 7. Hrytsanchuk Andrii, Brazhnyk Anton. Researches Of Efforts Against Salt Deposits In Gas Well Exploitation Process At The Final Development Stage. XXX Міжнародна науково-практична конференція «Interaction of society and science: problems and prospects», 15-18 червня 2021р., Лондон, Англія.
Контакти