Грицанчук Андрій Валентинович

Додаткова інформація
hr
Спеціальність

185 - Нафтогазова інженерія та технології (ОП - Видобування нафти і газу)

Кваліфікаційний рівень

гірничий інженер

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент кафедри видобування нафти і газу

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, доцент кафедри видобування нафти і газу

Державні нагороди

З травня 2020 стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Загальна інформація

scopus wskjj orcid

В 2011р. закінчив ІФНТУНГ за спеціальністю «Видобування нафти і газу».

В 2011-2014рр працював за розподілом на кафедрі розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ.

У 2014-2017рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища», та працював за сумісництвом на посаді асистента кафедри. Основними напрямками наукової діяльності є внутрішньотрубна корозія трубопроводів під дією газових гідратів.

У 2018 році успішно захистив кандидатську дисертацію та з вересня цього ж  року працює на посаді доцента кафедри видобування нафти і газу.

З вересня 2019 року відповідальний секретар наукового журналу: «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ».

Згідно Постанови президії  Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 10 червня  2020 року №4 отримує стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

У 2021 році отримав атестат доцента кафедри Видобування нафти і газу.

В доробітку понад 80 наукових публікацій 19 з яких в індексуються в науко-метриченій базі scopus, прийнято участь у більше як тридцяти міжнародних конференціях.

Навчальна робота

Математичне моделювання процесів нафтогазовилучення.

Збір і підготовка газопромислової продукції.

Проектування систем збору та підготовки газопромислової продукції.

Наукова діяльність

Дослідження закономірностей впливу корозивних компонентів та високої температури на корозію матеріалу труб.

Вибрані публікації

Статті:

 1. Poberezhny, L., Stanetsky, A., Grytsuliak, G., Poberezhna, L., Kosmii, M., & Hrytsanchuk, A. (2019). Corrosion-mechanical behavior of gas main steel in saline soils. Koroze a ochrana materialu, 63(3), 105-112. (scopus).
 2. Igor, O., Lyubomyr, P., Vasyl, Z., Andrii, H., Liubov, P., Andrij, S., ... & Ihor, R. (2020). Impact of Long-Term Operation on the Reliability and Durability of Transit Gas Pipelines. Strojnícky časopis-Journal of Mechanical Engineering, 70(1), 115-126. (scopus).
 3. Ya. Doroshenko , V. Zapukhliak , Ya. Grudz , L. Poberezhny  , A. Hrytsanchuk  , P. Popovych  , O. Shevchuk. Numerical simulation of the stress state of an erosion-worn tee of the main gas pipeline. Archives of Materials Science and Engineering 2020; 2 (101): 63-78. (scopus).
 4. Grevtsev, O., Selivanova, N., Popovych, P., Poberezhny, L., Shevchuk, O., Murovanyi, I., ... & Hrytsuliak, G. (2021). Calculation of the Vehicles Stress-Deformed State while Transporting the Liquid Cargo. Communications-Scientific letters of the University of Zilina, 23(1), B58-B64 (scopus).
 5. Грицанчук, А. В., Ткачук О.І. Аналіз ефективності виносу рідини з вибою газових свердловин. Science journal. Научний взгляд в будущее. Выпуск №15. С. 32-35
 6. Грицанчук, А. В., К.В Саботаж, В.В. Грицанчук. Встановлення стабільної роботи газових свердловин. Science journal. Научний взгляд в будущее. Выпуск №15. С. 28-31.
 7. L. Poberezhny, A. Hrytsanchuk, N. Halushko, L. Poberezhna. Influence of рН rate on corrosion of gas pipelines in soils with high mineralization. Scientific Journal of the TNTU, No 3 (95), 201, P. 41-48.
 8. L. Poberezhny, L. Poberezhna, A. Hrytsanchuk, H. Hrytsuliak, V. Vityk. Corrosion of industrial gas pipelines under the action of formation waters. Scientific Journal of the TNTU, No 3 (95), 201, P. 55-66

Матеріали конференцій:

 1. Mokliak, M., Mishchuk, B., Hrytsanchuk, A., & Schepanskyi, M. (2020, December). Study of the process of changing of the bottom hole pressure in time under the conditions of gaslift flowing. In International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2020» (Vol. 2020, No. 1, pp. 1-5). European Association of Geoscientists & Engineers.
 2. Грицанчук А.В., Бражник А.І. Дослідження питань гідророзриву пласта в свердловинах на виснажених родовищах. Нафтогазова енергетика 2021. С. 341-342.
 3. Побережний, Л. Я., Чудик, І. І., Грицанчук, А. В., & Гицанчук, В. В. (2019). Вплив хімічного складу пластових вод на корозію та руйнування бурильних труб. Праці Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування “, 180-183.
 4. Poberezhna, L., Poberezhny, L., & Hrytsanchuk, A. (2020). ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT FROM OPERATION OF GAS PIPELINES. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 84-85.
 5. Poberezhny L., Hrytsanchuk, A. Effect Of Gas Hydrates On Corrosion Of Industrial Pipelines. Science, trends and perspectives. Abstracts of XVII international scientific and practical conference. Tokyo, Japan 2020. Pp. 90-93.
 6. Poberezhny L., Poberezhna L., Hrytsanchuk, A. Influence Of Operational Degradation On The Bearing Capacity Of The Material Of Gas Pipelines. Impact of modernity on science and practice. Abstracts of XVIII International Scientific and Practical Conference. Boston, USA 2020. pp. 129-132.
 7. Poberezhny L., Poberezhna L., Hrytsanchuk, A. Assessment Of The Environmental Risk Of The Main Gas Pipeline Factor. Scientific bases of solving of the modern tasks. Abstracts of XIX International Scientific And Practical Conference. Frankfurt Am Main, germany 2020. PP. 82-86
Контакти

 

fb gmail - andrii.hrytsanchuk@nung.edu.ua