Кафедра видобування нафти і газу

Додаткова інформація

Завідувач кафедри - д.т.н., 
 Кондрат Олександр Романович

Номер(и) телефону:
Електронна пошта:
Адреса:

викладацькі кафедри: 0513, 0516, вул. Карпатська, 15,  м. Івано-Франківськ, Україна, 76019

Foto

Розклад занять

Кафедра видобування нафти і газу  є випусковою і готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю  185 - Нафтогазова інженерія та технології; Освітня програма Видобування нафти і газу.

Навчальний процес забезпечуює: 4 доктори наук - професори, 8 кандидатів наук - доцентів, 1 асистент.

На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю: 05.15.06 - “Розробка нафтових і газових родовищ”.

Вагомим підтвердженням того, що на кафедрі видобування нафти і газу  готують фахівців високого рівня, є реалії працевлаштування випускників кафедри, як на теренах України так і у провідних компаніях по всьому світу.