Кафедра видобування нафти і газу

Додаткова інформація
Загальне фото

Розклад занять

Кафедра видобування нафти і газу  є випусковою і готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю  185 - Нафтогазова інженерія та технології; Освітня програма Видобування нафти і газу.

Навчальний процес забезпечуює: 4 доктори наук - професори, 8 кандидатів наук - доцентів, 1 асистент.

На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю: 05.15.06 - “Розробка нафтових і газових родовищ”,  та підготовка фахівців освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» ОНП «Нафтогазова інженерія та технології».

Вагомим підтвердженням того, що на кафедрі видобування нафти і газу  готують фахівців високого рівня, є реалії працевлаштування випускників кафедри, як на теренах України так і у провідних компаніях по всьому світу.

Новини

пн, 06/11/2023 - 13:54

27 жовтня 2023 року відбувся завершальний етап відбору студентів університету на отримання стипендії від провідної нафтової компанії в осінньому семестрі. ПАТ «Укрнафта» продовжує підтримувати цю програму, щоб мотивувати розумну й талановиту молодь.

пн, 06/11/2023 - 13:31

12-го жовтня у м. Івано-Франківськ відбувся Міжнародний паливний конгрес, покликаний сприяти максимальному наближенню програм університетів до поточних і майбутніх потреб компаній енергетичного сектора.

нд, 08/10/2023 - 15:56

  06.10.2023 р. відбулась лекція на тему «Досвід єдиної компанії в Україні з розробки і експлуатації морських родовищ вуглеводнів» для студентів другого рівня вищої освіти ОПП «Видобування нафти і газу» спеціальності 185 "Нафтогазова інженерія та…