Department of Petroleum Production

Additional Information

Завідувач кафедри - ​​​​​​​д.т.н., 
​​​​​​​ Кондрат Олександр Романович

Phone number (s):
Address:

викладацькі кафедри: 0513, 0516, вул. Карпатська, 15,  м. Івано-Франківськ, Україна, 76019

Foto

Розклад занять

Кафедра видобування нафти і газу  є випусковою і готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю  185 - Нафтогазова інженерія та технології; Освітня програма Видобування нафти і газу.

Навчальний процес забезпечуює: 4 докторів наук, 8 кандидатів наук, 3 асистенти.

На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю: 05.15.06 - “Розробка нафтових і газових родовищ”.

Вагомим підтвердженням того, що на кафедрі видобування нафти і газу  готують фахівців високого рівня, є реалії працевлаштування випускників кафедри, як на теренах України так і у провідних компаніях по всьому світу.

News