Науково-технічна бібліотека

Директор науково-технічної бібліотеки:

Пуйда Роман Богданович

Phone number (s):
Address:

76019 м. Iвано-Франкiвськ,

вул. Карпатська,15

Колектив науково-технічної бібліотеки
Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (єдиного в Україні закладу вищої освіти нафтогазового профілю) – одна з найбільших університетських бібліотек України.

Роки існування бібліотеки – це роки систематичної натхненної роботи з формування, оновлення, актуалізації книжкового фонду та його ефективного використання, покращення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, запровадження новітніх інформаційних технологій.

Разом з університетом бібліотека стрімко розвивається й оновлюється. Розширюється інформаційна база, змінюється тематика комплектування відповідно до потреб навчального процесу. Бібліотека має два підрозділи: відділ бібліографії та бібліотечного обслуговування користувачів, відділ технологій та інформаційних ресурсів. До послуг користувачів – 3 читальних зали, 2 абонементи та 2 пункти видачі літератури при навчально-консультаційних пунктах ІФНТУНГу.

Бібліотечний фонд становить понад  701 тис. примірників різних видань, комплектування якого здійснюється при безпосередній співпраці з викладачами університету.

Цінним надбанням бібліотеки є фонд рідкісних та цінних видань, який складає понад 1600 примірників. Фонд складається з різних типів та видів вітчизняних та чужоземних видань, надрукованих з найдавніших років до 1945 р. включно. Ознайомитися з колекціями таких видань можна у Виставковому залі рідкісних та цінних видань. 

Для оперативного та змістовного забезпечення користувачів необхідною інформацією у читальних залах експонуються розгорнуті постійно діючі книжкові виставки, на абонементі художньої літератури щомісячно ведеться літературний календар.

Велика увага приділяється організації та веденню довідково-бібліографічної роботи: формуванню інформаційної культури студентів та аспірантів, складанню бібліографічних покажчиків, бібліотечно-інформаційному забезпеченню самостійної роботи студентів. Організовуються дні кафедр, дні інформації, місячники студентів-першокурсників, дипломників, дні аспірантів.

Щомісячно виходить з друку інфоБюлетень "Вища освіта" та щоквартальний бюлетень нових надходжень до бібліотеки. В бібліотеці впроваджена автоматизована бібліотечно-інформаційна система (АБІС) “УФД/Бібліотека”, створена на базі сучасних технологій і стандартів обробки інформації. Програма забезпечує автоматизацію всіх процесів роботи бібліотеки.

Головну організаційну функцію автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів виконує відділ технологій та інформаційних ресурсів, діяльність якого спрямована на впровадження й освоєння сучасних комп’ютерних технологій і використання загальнодоступних інформаційно-бібліотечних ресурсів: поповнення електронного каталогу документів новими надходженнями, підтримку загальнодоступних баз даних і фонду електронних копій документів, супровід доступу в інформаційний простір Інтернет, сервісне обслуговування комп’ютерної мережі бібліотеки та університету. На сьогоднішній день бібліотечна мережа включає 38 комп’ютерів, які є автоматизованими робочими місцями для співробітників та користувачів бібліотеки. Об’єднана комплексна система підключена до загальноуніверситетської мережі та Інтернету, дозволяє працювати всім підрозділам взаємопов’язано за постійного обміну інформацією.

Одним із важливих шляхів розповсюдження результатів дослідження викладачів, наукових працівників університету є Інституційний репозитарій (Електронний науковий архів - http://elar.nung.edu.ua). Його створення значно покращило пошук інформації та надало науковцям можливість для поширення своїх наукових праць у відкритому доступі.

Сьогодні головне в роботі бібліотеки – модернізація змісту її діяльності. Життя потребує професійно-стратегічного бачення організації бібліотечної справи, нових ідей, планів і конкретної щоденної праці по забезпеченню навчально-виховного процесу і науково-дослідної роботи ЗВО. В першу чергу це кооперація з бібліотеками закладів вищої освіти щодо створення електронних ресурсів, формування нових баз даних електронного каталогу, розширення зони обслуговування за рахунок віддалених користувачів (надання віртуальних довідок) тощо.

News