Координаційний центр дуальної освіти

ПЕРЕВОЗОВА Ірина Володимирівна - координатор дуальної освіти університету, завідувач кафедри  підприємництва та маркетингу     

тел. +380 (67) 342-37-20

Phone number (s):
Address:

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, навчальний корпус 0, к. 304

Загальне фото

 

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні колеги!

29 листопада 13.00 Онлайн консультація.

Тема: «Координаційний центр дуальної освіти в ЗВО: створення та функціонування» Ірина Перевозова, експерт, доктор економічних наук, професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу

Посилання на реєстрацію https://forms.gle/SAGdDpEK9DobppeP9

 

1 грудня 14.00 Круглий стіл для викладачів.

Тема: «Ноу-хау щодо впровадження дуальної освіти з ЗО: з чого почати».

Модератори: експерти Ірина Перевозова, доктор економічних наук, професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу та Сергій Кудрявцев, к.т.н., доц., декан факультету інженерії, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля.

Посилання на реєстрацію https://forms.gle/uha5ZccSwBsGy8W37

 

2 грудня 14.30 Тематичний студентський клуб.

Тема: «Наставництво як невід’ємна складова ДФЗО»

Модератори Олена Бучинська, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана та Людмила Василега, директор Центру компетенцій та розвитку людського капіталу,  Федерація роботодавців України

Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/n3ptK423ZDXRN36m7

 

9 грудня 14.30 Тематичний студентський клуб.

Тема: «Як обрати підприємство?»

Модератори Олена Бучинська, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана та Юрій Данько, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету.

Посилання на реєстрацію https://forms.gle/n7py6GtvpzjihqyG6

 

13 грудня 14.00 Круглий стіл для викладачів.

Тема: «Діагностика освітньої програми з точки зору впровадження ДФЗО».

Модератори: експерти – Максим Романов, експерт з питань впровадження ДФЗО, член робочої групи МОН України, Віта Бугайчук. кандидат економічних наук, доцент, керівник Навчально-наукового центру дуальної освіти, Поліський національний університет

Посилання на реєстрацію https://forms.gle/ZGHG19yJAuUfudH7A

 

14 грудня 14.30 Круглий стіл для викладачів.

Тема: «Цінність ДФЗО для роботодавців: баланс між теоретичною освітою та практичним застосуванням».

Модератори: експерти Ірина Перевозова, Доктор економічних наук, професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу та Людмила Василега, директор Центру компетенцій та розвитку людського капіталу,  Федерація роботодавців України

Посилання на реєстрацію https://forms.gle/wpKNJqnqDNZDo8io9

 

16 грудня 14.30 Тематичний студентський клуб.

Тема: «Основні проблеми з якими стикаються здобувачі ДФЗО?»

Модераторка Олена Бучинська, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

Посилання на реєстрацію https://forms.gle/iQRX3b9uAba73oZ3A

 

20 грудня 14.00 Онлайн консультація для викладачів

Тема: «Як організувати роботу з наставниками».

Експерти Ірина Перевозова, Доктор економічних наук, професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу та Олена Азєєва, керівник відділу професійного навчання Управління оцінки та розвитку ПрАТ «МХП»

Посилання на реєстрацію https://forms.gle/ymQ9LNDs919JMYYFA

 

21 грудня 14.30 Круглий стіл для викладачів

Тема: «ДФЗО: на що треба звернути увагу при акредитації».

Модератори: експерти Ірина Перевозова, доктор економічних наук, професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу та Світлана Ковальчук, доктор економічних наук, професор, експерт НАЗЯВО

Посилання на реєстрацію https://forms.gle/Xf25zZ1gW56J4i6x9

 

26 грудня 14.00 Онлайн консультація для викладачів

Тема: «Основні функції координатора ДФЗО».

Експерт Віта Бугайчук. кандидат економічних наук, доцент, керівник Навчально-наукового центру дуальної освіти, Поліський національний університет

Посилання на реєстрацію https://forms.gle/ArTJVqPmDAQm3Qms7

 

 

Для оперативної взаємодії з координаційним центром дуальної освіти перейдіть за цим посиланням https://forms.gle/nLZkUQiaF8wLPmEW6

 

Координаційний центр дуальної освіти університету створено у лютому 2020 року, згідно наказу ректора №19 від 4 лютого 2020 року.

Координаційний центр дуальної освіти виконує організаційні, координаційні функції щодо інтенсифікації співпраці, співробітництва між університетом, здобувачем вищої освіти та суб'єктом господарювання, стимулювання конкурентоспроможності здобувача вищої освіти на ринку праці шляхом реалізації навчання в ЗВО і на підприємстві.

У своїй діяльності координаційний центр дуальної освіти керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.01.2018 р. № 660-р “Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти”, наказом Міністерства освіти та науки України від 15.10.2019р. № 1296 “ Щодо запровадження пілотного проекту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти”, іншими наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, законодавчими, і нормативними актами та наказами стосовно вищої освіти, Статутом університету, наказами і розпорядженнями ректора, першого проректора та інших проректорів університету, а також Положенням про Координаційний центр дуальної освіти Івано - Франківського національного університету нафти і газу.

Координаційний центр дуальної освіти функціонує як структурний підрозділ університету, підпорядковується безпосередньо ректору. Координує роботу центру перший проректор.

 

ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ:

  • участь в процесі впровадження та реалізації моделі дуальної освіти в університеті
  • забезпечення потреб регіону в кваліфікованих кадрах на основі реалізації моделі дуального навчання із залученням державно-приватного партнерства
  • участь у проведенні у проведенні профорієнтаційної роботи,спрямованої на осмислений вибір майбутніми студентами спеціальностей,найбільш перспективних з точки зору розвитку регіону
  • апробація і модернізація освітніх програм, приведення структури, змісту і технологій реалізації освітніх програм у відповідність до вимог роботодавців, професійних стандартів та прогнозом соціально-економічного розвитку регіону
  • впровадження механізмів професійно-громадської акредитації освітніх програм з прямою участю роботодавців
  • організація та проведення конференцій, вебінарів, семінарів, круглих столів щодо дуальної освіти тощо

News