Матеріально-технічне забезпечення

Додаткова інформація

Комп’ютерний клас (ауд. 0514, площа 36 м2).

Види робіт: Проведення навчальних занять із використанням ПК. Виконання науково-дослідних робіт із застосуванням ПК по визначенню коефіцієнта стисливості і динамічної в’язкості газу при заданому тиску Рпл і температурі tпл, визначення коефіцієнта гідравлічного опору труб і його залежності від внутрішнього діаметра НКТ, Розв’язування диференціальних рівнянь і системи диференціальних рівнянь. В 2017 проведено повне оновлення комплектуючих так і програмного забезпечення, що дає змогу на даний час моделювати безліч прочесів, що відбуваються в пласті та свердловині.

1324

Навчальний кабінет дослідження та есплуатації свердловин (ауд. 0515, площа 54 м2).

Види робіт: Проведення навчальних занять із дисципліни технологія  видобування нафти і газу на морі.

Основне обладнання: фонтана арматура, глибинні манометри, установка по зніманню характеристики роботи і визначення ККД дворядного газорідинного піднімача.

   

Навчальна лабораторія фізики нафтового і газового пласта. (ауд. 0520, площа 54 м2).

Основні прилади і обладнання:

а) установка по визначенню коефіцієнта відкритої пористості гірської породи способом І.А. Преображенського;

б) установка по визначенню коефіцієнта абсолютної проникності гірських порід (кернів);

в) установка по визначенню карбонатності гірських порід газометричним способом;

Види робіт: проведення навчальних занять з технологічних дисциплін кафедри.