Матіїшин Лілія Ігорівна

Додаткова інформація
-
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Видобування нафти і газу

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, кафедра видобування нафти і газу, зав. кафедри видобування нафти і газу

Загальна інформація

В 2012 р. закінчила ІФНТУНГ за спеціальністю «Видобування нафти і газу» і отримала диплом магістра з відзнакою.

У 2012-2014 рр. працювала за розподілом на кафедрі розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ на посаді асистент. 

У 2014-2019 рр. (в т.ч. 2 роки в дикретній відпустці) навчалася в очній аспірантурі за спеціальністю 05.15.06 - Розробка нафтових і газових родовищ та працювала за сумісництвом асистентом кафедри.

У 2019 році успішно захистила кандидатську дисертацію під керівництвом академіка УНГА, д.т.н., професора Р.М. Кондрата і отримала диплом кандидата технічних наук (прирівнюється до диплома доктора філософії) та з квітня 2020 року працює на посаді доцента кафедри видобування нафти і . У липні 2021 р. отримала атестат доцента кафедри видобуваннян нафти і газу.

За досягнуті успіхи в науковій діяльності, як молодому науковцю у 2022 р. призначена стипендія Кабінету Міністрів України.

Автор понад 100 наукових публікацій (в тому числі є ті, які індексуються в наукометричній базі ) та видано 7 навчально-методичних розробок.

Навчальна робота

Проектування експлуатації газових і газоконденсатних свердловин.

Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ

Наукова діяльність

Основними напрямками наукової діяльності є підвищення газовилучення з виснажених покладів витісненням залишкового природного газу невуглеводневими газами.

Вибрані публікації
 1. Кондрат Р.М. Підвищення ступеня вилучення газу з виробленого газового родовища витісненням невідібраного природного газу азотом / Р.М. Кондрат, Л.І. Хайдарова // Науковий вісник НГУ. 2017. №5. С. 23–28. ( ).
 2. Кондрат Р.М. Дослідження впливу тиску початку нагнітання азоту у виснажене газове родовище на характеристики процесу вилучення залишкового природного газу / Р.М. Кондрат, Л.І. Хайдарова  // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2016. №2(59). C. 51-57.
 3. Кондрат Р.М. Дослідження процесу витіснення залишкового природного газу азотом із виснаженого газового родовища за різної тривалості періоду нагнітання азоту в пласт / Р.М. Кондрат, Л.І. Хайдарова  // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2016. №1(58). C. 60-67.
 4. Кондрат Р.М., Кондрат О.Р., Хайдарова Л.І., Кликоцька Р.С. Підвищення газовилучення з виснаженого покладу горизонту ВД-13 Залужанського газоконденсатного родовища / Р.М. Кондрат, О.Р. Кондрат, Л.І. Хайдарова, Р.С. Кликоцька  //  Науковий вісник. 2017. №2 (43). С. 18-25.
 5. Кондрат Р.М. Вплив розміщення видобувних свердловин на коефіцієнт газовилучення при периферійному нагнітанні азоту у виснажений газовий поклад кругової форми / Р.М. Кондрат, Л.І. Хайдарова  // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2017. №4(65). C. 34-39.
 6. Кондрат Р.М. Методика розрахунку параметрів газліфтної експлуатації обводнених газових свердловин при надхоженні на вибій газу і води з різних пластів / Р.М. Кондрат, Л.І. Хайдарова  // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2018.  №1(66). C. 60-64.
 7. Кондрат Р.М. Вплив темпу законтурного нагнітання азоту у виснажений газовий поклад кругової форми на коефіцієнт вилучення залишкового газу / Р.М. Кондрат, Л.І. Хайдарова  // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2018. №2(67). C. 70-74.
 8. Кондрат Р. М. Оцінка технологічної ефективності роботи і зупинки видобувних свердловин під час нагнітання азоту у виснажений газовий поклад / Р.М. Кондрат, Л.І. Хайдарова // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2018. № 3. С. 7-11.
 9. Кондрат Р.М. Застосування азоту для підвищення газовилучення з виснажених газових покладів / Р.М. Кондрат, Л.І. Хайдарова  // Нафтогазова енергетика. 2018. №2(30). C. 7-16.
 10. Кондрат Р.М. Вплив циклічності нагнітання азоту з різним темпом у виснажений газовий поклад на кінцевий коефіцієнт газовилучення  / Р. М. Кондрат, Л. І. Хайдарова // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2018. № 4. С. 15-22.
 11. Кондрат Р.М. Вплив систем площового розміщення видобувних і нагнітальних свердловин при нагнітанні азоту у виснажений газовий поклад на коефіцієнт газовилучення / Р.М. Кондрат, Л.І. Хайдарова // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2019. №.1(70). C. 33-40. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2019-1(70)-33-40
 12. Кондрат Р. М. Видобування залишкового природного газу з виснажених газових покладів нагнітанням азоту / Р. М. Кондрат, О.Р. Кондрат, Л. І. Хайдарова // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2019. № 2(71). С. 20-29. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2019-2(71)-20-29
 13. Кондрат Р.М. Дослідження впливу визначальних чинників на параметри газліфтної експлуатації обводнених газових свердловин. / Р.М. Кондрат, О.Р. Кондрат, Л.І. Хайдарова, Н.М. Гедзик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2020 №.1(74). C.72-81. DOI:  10.31471/1993-9973-2020-1(74)-72-81
 14. Кондрат Р.М. Апробація технології витіснення залишкового природного газу азотом для умов виснаженого газового покладу горизонту НД-9 Любешівського газового родовища. / Р.М. Кондрат, Л.І. Хайдарова // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2020 №.2(75). C.16-23. DOI:  10.31471/1993-9973-2020-2(75)-16-23.
 15. Матківський С.В. Дослідження впливу незначного прояву водонапірної системи на достовірність матеріального балансу / С.О. Ковальчук, О.В. Бурачок, О.Р. Кондрат, Л.І. Хайдарова // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2020 №.2(75). C.43-51

Матеріали конференцій:

 1. Кондрат Р.М., Кондрат О.Р., Хайдарова Л.І. Технології підвищення вуглеводневилучення з виснажених газових родовищ.  Перспективи нарощування ресурсної бази нафтогазової енергетики: Матеріали міжнародної науково-технічної конференції (Івано-Франківськ, 25-27 травня 2016 р.) Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. С. 187-189.
 2. Кондрат Р.М., Хайдарова Л.І. Інтенсифікація процесу дорозробки виснажених газових родовищ нагнітанням у пласт азоту. Нафтогазова енергетика - 2017: Матеріали міжнародної науково-технічної конференції (Івано-Франківськ, 15-19 травня 2017 р.) Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. С. 47-48.
 3. Хайдарова Л.І. Оптимізація параметрів процесу нагнітання азоту у виснажений газовий поклад з метою збільшення газовилучення.  Нафтогазова галузь: перспективи нарощування ресурсної бази: Матеріали міжнародної науково-технічної конференції (Івано-Франківськ, 23-25 травня 2018 р.) Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. С. 227-229.
 4. Хайдарова Л.І. Основні напрями підвищення ступеня вилучення газу з виснажених газових покладів.  Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2018: Матеріали міжнародної науково-технічної веб-конференції (Івано-Франківськ, 17-19 вересня 2018 р.) Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. С. 62.
 5. Кондрат Р.М., Кондрат О.Р.,  Хайдарова Л.І. Залишковий газ у виснажених газових родовищах – альтернативне джерело вуглеводневої сировини.  Газогідрати та інші альтернативні джерела: Матеріали ІІІ міжнародної науково-технічної конференції (Івано-Франківськ, 12-14 грудня 2018 р) Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. С. 39-41.
Контакти

e-mail: liliia.matiishyn@nung.edu.ua, lilya.matiishun@gmail.com