Наукова діяльність

 

На конкурс  наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених на 2021 р. подавались дві роботи:

  1. Слабінога М.О., канд. техн. наук 
    Апаратне та програмне забезпечення енергоефективних комп'ютерних систем безпровідного зв'язку для керування технологічними процесами
  2. Грицанчук А.В., канд. техн. наук 
    Розробка енергоефективної технології безпечної інтенсифікації свердловин на виснажених нафтових родовищах

На конкурс наукових робіт  фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок на 2021 рік подавались три роботи :

  1. Погребняк Володимир Григорович, д-р техн. наук, профДослідження і розробка гідроструминної водополімерної перфорації з використанням сенсорів на основі наноструктур для керування пристроями захисного відключення
  2. Чудик Ігор Іванович, д-р техн. наук, проф. Розроблення інноваційної екологічно-безпечної технології освоєння ресурсу підземних вод в умовах сучасних кліматичних викликів
  3. Роп'як Любомир Ярославович, д-р техн. наук, доц. Розробка екологічно чистої технології хромування у проточному електроліті довгомірних деталей зі складною топологією поверхні