Магістратура. ОП «Менеджмент та адміністрування»


 

073_МНм_сертифікат_ОПП_2023 Copy_1.jpg

Відомості самооцінювання ОП "Менеджмент та адміністрування" (магістр)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОП  "Менеджмент та адміністрування"

 

Освітні програми, відгуки, рецензії, навчальні плани ОП «Менеджмент та адміністрування»:


Інформаційні матеріали про академічну доброчесність.

Результати проходження магістерських робіт на відповідність вимогам академічної доброчесності студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти Інституту економіки та менеджменту спеціальності 073 «Менеджмент», рр.:  2019 | 2020 | 2021


Формуємо нову освітню програму разом!

Освітньо-професійна програма Менеджмент та адміністрування 2023 р. (ПРОЄКТ) (завантажити).
Відгуки та пропозиції на проєкт ОП 2023 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми доц. Станьковську І.М.: iryna.stankovska@nung.edu.ua або у формі на вкладці Запити на сайті кафедри МІА 

 


Вибіркові професійно-орієнтовані дисципліни з кафедрального каталогу
на 2023-2024 навчальний рік

Здобувач вибирає дисципліни вільного вибору із двох каталогів:

  • дисципліни із загальноуніверситетського каталогу;
  • професійні (фахові) дисципліни із кафедрального каталогу.

Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 303 від 18.11.2021 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей. 

За весь період навчання студент обирає дисципліни в обсязі 15 кредитів із переліку дисциплін кафедрального каталогу. Вибір професійно-орієнтованих дисциплін кафедрального каталогу здійснюється на підставі даних таблиці та заповнення форми для вибору

Кафедральний каталог вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін
  Дисципліна та перелік вибіркових дисциплін Семестр вивчення

Кількість кредитів

Кількість
годин
Форма
контролю
Перший семестр
ПО 01 Дисципліна 1 1 6 180 Курсова робота,
Екзамен
Студент обирає з нижчезазначеного переліку одну дисципліну обсягом 6 кредитів на перший семестр
  Управління потенціалом підприємства 1 6 180  
  Бізнес аналітика та моделювання 1 6 180  
  Діджитал менеджмент 1 6 180  
Другий семестр
ПО 02 Дисципліна 2 2 3 90 Диф. залік
ПО 03 Дисципліна 3 2 3 90 Диф. залік
Студент обирає з нижчезазначеного переліку дві дисципліни по 3 кредити на другий семестр
  Екологічний менеджмент 2 3 90  
  Стратегія сталого розвитку 2 3 90  
  Інтелектуальна власність 2 3 90  
  Проєктний менеджмент у галузі 2 3 90  
  Інвестиційний менеджмент 2 3 90  
  Методологія науково-прикладних досліджень у сфері менеджменту 2 3 90  
Третій семестр
ПО 04 Дисципліна 4 3 3 90 Диф. залік
Студент обирає з нижчезазначеного переліку одну дисципліну обсягом 3 кредити на третій семестр
  Мотиваційний менеджмент 3 3 90  
  Емоційний інтелект в менеджменті 3 3 90  
  Тренінг курс з дизайн мислення в проектній  3 3 90  
  HR-менеджмент та корпоративна культура 3 3 90  

Результати вибору професійно-орієнтованих дисциплін з кафедрального каталогу за ОП «Менеджмент та адміністрування» на 2022-2023 н. р.


 

Перелік компонент освітньої програми «Менеджмент та адміністрування» на 2022-2023 н.р.


з/п
Назва навчальної дисципліни Методичне забезпечення
1.Обов’язкові компоненти ОП
1.1. Цикл 1. Дисципліни загальної підготовки
ЗП 01 Технології лідерства в організації
ЗП 02 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
ЗП 03 Іноземна мова у сфері менеджменту
1.2. Цикл 2. Дисципліни професійної підготовки.
ПП 01 Публічне адміністрування
ПП 02 Ділове адміністрування: корпоративне управління
ПП 03 Ділове адміністрування: управління якістю
ПП 04 Ділове адміністрування: управління проєктами
ПП 05 Ділове адміністрування: управління змінами
ПП 06 Управління розвитком організацій
ПП 07 Розвиток та навчання персоналу
ПП 08 Бізнес-адміністрування
ПП 09 Ситуаційний менеджмент
ПП 10 Комунікаційний менеджмент
ПП 11 Виробнича практика
ПП 12 Переддипломна практика
ПП 13 Магістерська робота
1.3 Цикл 1. Вибіркові професійно-орієнтовані дисципліни із кафедрального каталогу
Дисципліни функціонального спрямування
ПО 01 Діджитал менеджмент.
ПО 01 Управління потенціалом підприємства.
ПО 02 Стратегія сталого розвитку
ПО 02 Екологічний менеджмент.
ПО 02 Інвестиційний менеджмент.
ПО 02 Інтелектуальна власність.

 

Перелік компонент освітньої програми «Менеджмент та адміністрування» на 2021-2022 н.р.


з/п
Назва навчальної дисципліни Методичне забезпечення
1.Обов’язкові компоненти ОП
1.1. Цикл 1. Дисципліни загальної підготовки
ЗП 01 Технології лідерства в організації.
ЗП 02 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією.
ЗП 03 Методологія науково-прикладних досліджень у сфері менеджменту.
1.2. Цикл 2. Дисципліни професійної підготовки.
ПП 01 Публічне адміністрування.
ПП 02 Ділове адміністрування: корпоративне управління.
ПП 03 Ділове адміністрування: управління якістю.
ПП 04 Ділове адміністрування: управління проєктами.
ПП 05 Ділове адміністрування: управління змінами.
ПП 06 Управління розвитком організацій.
ПП 07 Розвиток та навчання персоналу.
ПП 08 Комунікаційний менеджмент.
ПП 09 Бізнес аналітика та моделювання.
ПП 10 Виробнича практика.
ПП 11 Переддипломна практика.
ПП 12 Магістерська робота
1.3 Цикл 1. Вибіркові професійно-орієнтовані дисципліни із кафедрального каталогу
Дисципліни функціонального спрямування
ПО 2.01 Стратегія сталого розвитку.
ПО 2.02 Ситуаційний менеджмент.
ПО 2.03 Інвестиційний менеджмент.
ПО 2.04 Мотиваційний менеджмент
Цикл 2. Вибіркові дисципліни із загальноуніверситетського каталогу
ВБ 2.01 Стратегічний менеджмент
ВБ 2.02 Протидія фінансовому шахрайству (форензік).
ВБ 2.03 Управління стартапами
ВБ 2.04 Ділові комунікації в соціальних мережах.

 


Вибіркові професійно-орієнтовані дисципліни з кафедрального каталогу
на 2021-2022 навчальний рік

Анкета вибору професійно-орієнтованих дисциплін за освітньо-професійною програмою "Менеджмент та адміністрування" студентами-магістрами групи МНм-21-1

Анкета вибору професійно-орієнтованих дисциплін за освітньо-професійною програмою "Менеджмент та адміністрування" студентами-магістрами групи МНмз-21-1

Вибір студента-магістра 2021 року вступу група МНм-21-1 з Циклу 1 «Вибіркові професійно-орієнтовані дисципліни із кафедрального каталогу» вибіркової компоненти освітньо-професійної програми "Менеджмент та адміністрування".

З циклу 1 студент обирає дисципліни в обсязі 15,5 кредитів, які входять до: 

  • блоку 1 (галузевого спрямування) або
  • блоку 2 (функціонального спрямування).  

Тобто студент обирає блок 1 або блок 2. Дисципліни з обраного блоку студент буде опановувати за весь термін навчання в магістратурі
 

Вибіркові професійно-орієнтовані дисципліни освітньо-професійної програми "Менеджмент та адміністрування"

Блок 1. Дисципліни галузевого спрямування Семестр Кредити Години Вид контролю
ПО 1.01 Екологічний менеджмент 2 3 90 Диф. залік
ПО 1.02 Управління потенціалом підприємства 1 6 180 Екзамен, курсова роб.
ПО 1.03 Проектний менеджмент у галузі 2 3 90 Диф. залік
ПО 1.04 Інтелектуальна власність 3 3,5 105 Диф. залік
Блок 2. Дисципліни функціонального спрямування Семестр Кредити Години Вид контролю
ПО 2.01 Стратегія сталого розвитку 2 3 90 Диф. залік
ПО 2.02 Ситуаційний менеджмент 1 6 180 Екзамен, курсова роб.
ПО 2.03 Інвестиційний менеджмент 2 3 90 Диф. залік
ПО 2.04 Мотиваційний менеджмент 3 3,5 105 Диф. залік

Результати вибору професійно-орієнтованих дисциплін з кафедрального каталогу за ОП «Менеджмент та адміністрування» на 2021-2022 н. р.


Накази: