ОПП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
"Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання"
спеціальності 133 Галузеве машинобудування

 

Мета освітньо-професійної програми – забезпечення теоретичної та практичної підготовки фахівців галузевого машинобудування та набуття компетентностей для провадження професійної діяльності на бурових, нафтогазопромислових, машинобудівних підприємствах та проектно-конструкторських організаціях.

 

ОПП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання" 2019 р. (завантажити)

Навчальний план 2019 р. (завантажити)

ОПП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання" 2020 р. (завантажити)

Навчальний план 2020 р. (завантажити)

Відгуки/рецензії на ОПП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання" 2020 р. (завантажити)

ОПП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання" 2021 р. (завантажити)

Навчальний план 2021 р. (завантажити)

Відгуки/рецензії на ОПП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання" 2021 р. (завантажити)

ПРОЄКТ ОПП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання" 2022 р. (завантажити)

 

Зустрічі з стейкхолдерами:

Зустріч з представниками ТОВ «Експертнафтогаз» та ТОВ "Діскавері - бурове обладнання (Україна)"

Відкрита лекція «Винахідництво та інтелектуальна власність»

Розвиток зв'язку освіта-виробництво

Зустріч із керівником компанії LETDA Андрієм Балієм

Екскурсія в Центр інноваційного розвитку

ІФНТУНГ – «КАРПАТНАФТОХІМ»: освіта та наука для виробництва

Зустріч з делегацією Національного університету водного господарства та природокористування

 

Анкетування здобувачів вищої освіти

Анкета для опитування здобувачів щодо якості самостійної роботи

Результати опитування здобувачів щодо якості самостійної роботи

Анкета для опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

Анкета для опитування здобувачів щодо якості викладання дисциплін в ІФНТУНГ

Результати опитування здобувачів щодо якості викладання дисциплін у весняному семестрі 2020-21 н.р.

 

Договори про співпрацю із ЗВО, підприємсвами та організаціями

Угода із Краківською гірничо-металургійною академією ім. С. Сташіца

Угода про співробітництво із Сумським державним університетом

Угода про співробітництво із Хмельницьким національним університетом

Договір про науково-технічне співробітництво із Національним університетом водного господарства та природокористування

Договір про створення Нафтогазового освітнього кластеру (НГОК)

Договір про співпрацю із ПАТ «Укрнафта»

Договір про співпрацю із ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»

Договір про співробітництво у науково-технічній сфері з ТОВ «Укрнафтозапчастина»

Договір про співпрацю із групою компаній «КАРАТ»

 

                                                                                Перелік освітніх компонентів
 

Обов'язкові компоненти

Історія України та української культури

РП

Психологія

РП

Основи академічного письма

РП

Філософія

РП

Іноземна мова

РП

Вища математика

РП

Нарисна геометрія

РП

Інженерна та комп’ютерна графіка

РП

Механіка матеріалів і конструкцій

РП

Теоретична механіка

РП

Фізика

РП

Хімія

РП

Теоретичні основи теплотехніки

РП

Сучасні інформаційні технології

РП

Технічна діагностика та контроль якості нафтогазового обладнання

РП

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

РП

Теорія механізмів і машин

РП

Гідрогазомеханіка нафтогазових машин

РП

Економіка підприємства

РП

Основи електроніки

РП

Матеріалознавство

РП

Механіка машин

РП

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

РП

Видобування нафти і газу

РП

Буріння нафтових і газових свердловин

РП

Технологічні основи машинобудування

РП

Вступ до фаху

РП

Основи реновації

РП

Комп'ютерне моделювання нафтогазових машин та обладнання

РП

Основи конструювання

РП

Сервісне обслуговування та ремонт нафтогазових машин та обладнання

РП

Основи технічної творчості

РП

Виробнича практика

РП

Переддипломна практика

РП

Бакалаврська робота

МВ

Вибіркові компоненти

Вибірковий блок 1 (Сервіс нафтогазових машин та обладнання)

Гідромашини і компресори

РП

Монтаж бурового і нафтогазопромислового обладнання

РП

Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин

РП

Машини та обладнання для видобування нафти і газу

РП

Установки та агрегати для освоєння, інтенсифікації та ремонту свердловин

РП

Вибірковий блок 2 (Інжиніринг нафтогазових машин та обладнання)

Інженерія процесів виготовлення нафтогазового обладнання

РП

Розрахунок і проєктування нафтогазового обладнання

РП

Нафтогазові машини та обладнання

РП

Конструкторська підготовка виробництва

РП

Випробування бурового і нафтогазопромислового обладнання

РП