Освітньо-професійні програми

 

Рівень вищої освіти - БАКАЛАВР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА"

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 131 - ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

ОПП "Прикладна механіка" чинна з 2018р.

ОПП "Прикладна механіка" чинна з 2020р.

Відгуки / рецензії на ОПП "Прикладна механіка"  

 

Рівень вищої освіти - БАКАЛАВР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ІНЖЕНЕРІЯ МЕХАТРОННИХ СИСТЕМ"

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 131 - ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

ОПП "Інженерія мехатронних систем" чинна з 2019р

Відгуки / рецензії на ОПП "Інженерія мехатронних систем"

 

Рівень вищої освіти - МАГІСТР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ І РОБОТИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ"

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 131 - ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

ОПП "Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування"  чинна з 2018р

Навчальний план 2018р.

Навчальний план 2019р.


Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Прикладна механіка" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти від 21.05.2021р.

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Інженерія мехатронних систем" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти від 21.05.2021р.

Сертифікат про акредитацію спеціальності "Прикладна механіка" (згідно з Переліком 2015 року) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (стор. 2)

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (стор.2)


Діючі навчальні плани в 2020-2021 навчальному році

Бакалаври:

ОПП "Прикладна механіка"

131-ПМ-Б-НП-2016 - на основі ПЗСО 2017 року вступу денної форми навчання

131-ПМз-Б-НП-2016 - на основі ПЗСО 2017 року вступу заочної форми навчання

131-ПМк-Б-НП-2018 -  на основі МС 2018-2019 рр. вступу денної форми навчання

131-ПМк-Б-НП-2020 -  на основі МС 2020 р. вступу денної форми навчання

131-ПМкз-Б-НП-2018 - на основі МС 2018-2020 рр. вступу заочної форми навчання

131-ПМ-Б-НП-2018 - на основі ПЗСО 2018-2020 рр. вступу денної форми навчання

131-ПМз-Б-НП-2018 - на основі ПЗСО 2018-2020 рр. вступу заочної форми навчання

ОПП "Інженерія мехатронних систем"

131-ПМІ-Б-НП-2019 - на основі ПЗСО 2019-2020 рр. вступу денної форми навчання

131-ПМІз-Б-НП-2019 - на основі ПЗСО 2019-2020 рр. вступу заочної форми навчання

131-ПМІк-Б-НП-2019 - на основі МС 2019-2020 рр. вступу денної форми навчання

131-ПМІкз-Б-НП-2019  - на основі МС 2019-2020 рр. вступу заочної форми навчання

Магістри:

ОПП "Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування"

131-ПМК-Б-М-2018 - 2019-2020 рр. вступу денної форми навчання

131-ПМКз-Б-М-2018 - 2019-2020 рр. вступу заочної форми навчання


Відгуки випускників open

Рецензії на ОПП   open


 

Назад до: Кафедра комп’ютеризованого машинобудування