04. Нормативно-правова база університету

Додаткова інформація

 

 

 

Чинні накази та розпорядження ректора університету:

Положення університету

 
Останні надходження 

                       - Додаток до наказу  (змінений) "Порядок розроблення та затвердження робочих програм навчальних дисциплін"

Документообіг освітнього процесу
Організація освітнього процесу (розклад, організація занять, атестація)
Забезпечення якості освітнього процесу
Вільний вибір дисциплін
Кадрове забезпечення 
Освітні програми та навчальні плани
Структура університету
Перелік освітньо-професійних програм та шифри академічних груп
 
  •