Панчук Анатолій Георгійович

Панчук Анатолій Георгійович
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

"Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти",

Кваліфікаційний рівень

інженер-механік

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Наукові інтереси

Обробка на верстатах з ЧПК

Загальна інформація

Захистив дисертацію 05.02.08  - технологія машинобудування (131 Прикладна механіка)

Директор Навчально-наукового центру професійної підготовки і практики Івано-Франківського національного університету нафти і газу (за суміщенням) з 2005 року по теперішній час.

Навчальна робота

Обробка складних поверхонь на верстатах з ЧПК, Верстати з ЧПК, Основи програмування верстатів з ЧПК, Основи числового програмного керування, Технології машинобудівного виробництва

Методичні вказівки:

1. Магістерська робота. Методичні вказівки / Панчук В. Г., Карпик Р.Т., Пітулей Л.Д., Лукань Т.В., Панчук А.Г. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. — 23 с.
2. Онисько О. Р., Панчук А.Г., Панчук В.Г. Мікропроцесорне управління механотронних систем. Програмування  мікроконтролерів родин РІС  у середовищі MPLab. Лабораторний практикум. Івано-Франківськ 2018.- 35 с.
3. Онисько О. Р., Копей В.Б., Панчук А.Г. Об’єктно-орієнтоване програмування. Моделювання  плану виробничого приміщення з допомогою візуального програмування у середовищі Delphi. Методичні вказівки до самостійної роботи. Івано-Франківськ 2018.– 94 с.

Вибрані публікації

1. Volodymyr Kopei, Oleh Onysko, Anatolii Panchuk, Andrii Dzhus, Vasyl Protsiuk. Improving the fatigue life of the tool-joint of drill pipes by optimizing the variable pitch of the box thread//Third International Conference on Materials Science and Manufacturing Technology (ICMSMT 2021)  Caimbatore. TamilNadu. India.

Контакти