Репозитарій робіт здобувачів вищої освіти

Репозитарій робіт здобувачів освіти – електронна база даних, у якій накопичуються, зберігаються і систематизуються кваліфікаційні випускні роботи та інші роботи здобувачів вищої освіти в Івано-Франківському  національному технічному університету  нафти і газу(далі – ІФНТУНГ).

Репозитарій створено на основі хмарного сервісу GoogleDisk (домені quality-repository@nung.edu.ua) у відповідності до  "Положення про електронний репозитарій робіт здобувачів вищої освіти Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу"

Доступ до Репозитарій  здійснюється на основі корпоративних пошт університету. Окрім каталогу кваліфікаційних робіт за спеціальністю 073 "Менеджмент", який розміщено у відкритому доступі 

Переглянути каталог кваліфікаційних робіт за спеціальністю 073 "Менеджмент"

Перейти в каталог репозитарію (для користувачів домену @nung.edu.ua)

Отримати доступ до каталогу репозиторію (окрім спеціальності 073)