Дисципліни, методичне забезпечення

 

Дисципліни, які читаються на кафедрі КМВ

Назва дисципліни

Анотація

Робоча програма

Методичні вказівки

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки бакалавр
ОПП прикладна механіка
 Обов’язкові дисципліни
Основи програмування 1 2 метод.вказ.14
Механіка рідин і газів 1 2

метод.вказ.145

Навчальна практика

1

2 метод.вказ.145
Взаємозамiннiсть, стандартизація і технічні вимірювання

1

2

метод.вказ.145763

Виробнича практика

1

2

метод.вказ.
Бакалаврська робота

1

2

метод.вказ.14

Вибіркові дисципліни
Основи надійності верстатних систем

1

2

метод.вказ.1

Технологічні основи машинобудування 1 2 метод.вказ.145
Теорія різання 1 2 метод.вказ.1
Різальний інструмент 1 2 метод.вказ.145
Навчально-виробничі майстерні 1 2 метод.вказ.145769101112131415161718
Основи формоутворення 1 2

метод.вказ.1456

Приводи верстатних систем 1 2 метод.вказ.14
Технологія машинобудування

1

2

метод.вказ.1457

Технологічна оснастка

1

2

метод.вказ.145

Основи програмування верстатів з числовим програмним керуванням 1 2

метод.вказ.145769101213

Основи автоматики 1 2 метод.вказ.1456
Основи твердотільного параметричного моделювання 1

2

метод.вказ.1

Проектування машин

1

2

метод.вказ.1

Обладнання гнучких автоматизованих виробництв

1

2

метод.вказ.145

Об'єктно орієнтоване програмування 1

2

метод.вказ.14
Обладнання і транспорт механоскладальних цехів

1

2

метод.вказ.1456

Засоби програмного керування технологічними системами 1 2

метод.вказ.

Мікропроцесорне керування механотронних систем

1

2

метод.вказ.145
Системи автоматизації інженерних розрахунків

1

2

метод.вказ.1

Основи робототехніки 1

2

метод.вказ.14569

Системи комп'ютерного забезпечення виробництва

1

2

метод.вказ.1

Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва

1

2

метод.вказ.145

Комп'ютерна художня та анімаційна графіка 1 2 метод.вказ.
ОПП інженерія мехатронних систем
Обов’язкові дисципліни
Основи програмування

1

2 метод.вказ.14
Механіка рідин і газів

1

2

метод.вказ.145

Навчальна практика

1

2

метод.вказ.145

Взаємозамiннiсть, стандартизація і технічні вимірювання

1

2

метод.вказ.145763

Основи числового програмного керування

1

2

метод.вказ.145769101213

Виробнича практика

1

2

метод.вказ.

Проектування мехатронних систем

1

2

метод.вказ.

Основи мехатроніки 1

2

метод.вказ.1

Виконавчі елементи мехатронних систем

1

2

метод.вказ.145

Бакалаврська робота

1

2

метод.вказ.14

Теорія автоматичного керування

1

2

метод.вказ.145

Контроль та керування в мехатронних системах 1

2

метод.вказ.14576315891011 12

Вибіркові дисципліни
Промислові роботи 1 2

метод.вказ.145711

631391012

Основи робототехніки

1

2

114569

Обслуговуючі роботи

1

2

метод.вказ.145711

631391012

Обробка даних та ідентифікація в мехатронних пристроях 1 2 метод.вказ.1
Обробка сигналів та ідентифікація в системах моніторингу мехатронних пристроїв

1

2

метод.вказ.1

Об`єктно орієнтоване програмування 1 2

метод.вказ.14

Основи автоматики 1 2 метод.вказ.145
Мова програмування Python для керування і моделювання мехатронних пристроїв 1 2

метод.вказ.

Верстати з ЧПК

1

2

метод.вказ.145769101113141216171819

Технології машинобудівного виробництва

1

2

метод.вказ.14

Основи мікропроцесорного керування

1

2

метод.вказ.1

Моделювання мехатронних систем 1

2

метод.вказ.145
Системи комп'ютерного забезпечення виробництва

1

2

метод.вказ.1

Основи аналізу напружено-деформованого стану

1

2

метод.вказ.1

Системи ЧПК

1

2

метод.вказ.1457612915

Технологічність деталей і виробів

1

2

метод.вказ.

Кінематичний та динамічний аналіз механізмів

1

2

метод.вказ.

Проектування та аналіз конструкцій

1

2

метод.вказ.

Системи автоматизації інженерних розрахунків

1

2

метод.вказ.1

Основи розробки САПР в машинобудуванні

1

2

метод.вказ.145

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки магістр
Обов’язкові дисципліни
Промислова логістика 1+

2+

метод.вказ.*145

САПР технологічних процесів 1-

2+

метод.вказ.*1*45

Обробка складних поверхонь на верстатах з ЧПК 1-

2+

метод.вказ.145

Інформаційне забезпечення САПР 1*

2+

метод.вказ.*1*4*5*
Технологія обробки складних поверхонь

1

2

метод.вказ.145

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта

1+

2+

метод.вказ.*1*4*5

Інновації та управління проектами в галузі механічної інженерії

1

2+

метод.вказ.145

Основи проектування і виготовлення пресформ та штампів

1

2+

метод.вказ.*1*4*

Переддипломна практика

1

2 метод.вказ.+145
Магістерська робота

1

2

метод.вказ.145

Вибіркові дисципліни
Технологія обробки типових деталей машин**

1

2

метод.вказ.145

Моделювання конструкцій машин**

1

2

метод.вказ.145

Інтегровані виробничі системи**

1

2

метод.вказ.145

Промислові роботи** 1+

2+

метод.вказ.145

Автоматизація технологічних досліджень**

1

2+

метод.вказ.145

Методи моделювання та симуляції кінематики і динаміки машин** 1*

2+

метод.вказ.*1*4*5*
Моделювання та аналіз конструкцій машин** 1-

2+

метод.вказ.*1*45

Методологія проектування і оптимізації конструкції**

1

2

метод.вказ.

Розмірне моделювання та аналіз технологічних процесів**

1

2

метод.вказ.*1*

Дисципліни, які читаються іншими кафедрами

Назва дисципліни Робоча програма
Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки бакалавр
Історія України

2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

2

Філософія

2

Фізичне виховання 2222222
Іноземна мова

2

Психологія

2

Історія української культури

2

Дискретна математика

2

Вища математика

2

Фізика

2

Хімія

2

Інженерна та комп'ютерна графіка

2

Нарисна геометрія

2

Теоретична механіка

2

Основи охорони праці

2

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

2

Механіка матеріалів та конструкцій

2

Теорія механізмів і машин

2

Деталі машин та основи конструювання

2

Електротехніка і електроніка

2

Теоретичні основи теплотехніки

2

Технологія конструкційних матеріалів

2

Матеріалознавство

2

Чисельні методи

2

Економіка підприємства

2

Основи екології

2

Основи менеджменту

2

Енергія і середовище

2

Основи підприємницької діяльності**

2

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки магістр
Охорона праці в галузі

2+

 

76910 11121314 1516171819

Читальня он-лайн