Панчук Віталій Георгійович

Панчук Віталій Георгійович
Alma mater

Ivano-Frankivsk Institute of Oil and Gas

Спеціальність

Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти

Кваліфікаційний рівень

інженер-механік

Науковий ступінь

Доктор технічних наук (Doctor of Technical Sciences), 2010.

Вчене звання

професор кафедри комп’ютеризованого машинобудування, 2015.

Місце роботи, посада
Наукові інтереси

процеси механічної обробки, різальний інструмент, автоматизація машинобудування, робототехніка, дослідження робототехнічних та мехатронних систем.

Загальна інформація

Освіта. 1984 – 1987, аспірантура, Івано-Франківський інститут нафти і газу; 2006 – 2009, докторантура, Київський національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

Професійна діяльність. 1982 – 1984, Спецiальне конструктор­ське бюро ливарних автоматичних лiнiй, інженер-конструктор 3 кат.. Iвано-Франкiвський iнститут нафти i газу: 1987 – 1988, iнженер-конструктор 2 кат., СКТБ "Надра"; 1988 – 1990, старший науковий спiвробiтник; 1990 – 1999, асистент кафедри технологiї машинобудування.

1999 – 2010, доцент кафедри Технологiї машинобудування, Iва­но-Франкiвський державний технічний універси­тет нафти i газу. З 2010 р. — завідувач кафедри комп’ютеризованого машинобудівного виробництва ІФНТУНГ.

Навчальна робота

Викладає дисципліни для підготовки бакалаврів, магістрів і докторів філософії за спеціальністю 131 Прикладна механіка: «Промислові роботи», «Основи роботизації», «Автоматизація технологічних досліджень», «Прикладна механотроніка»

Наукова діяльність

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук "Підвищення ефективності досліджень зусиль різання при відрізанні фрезами" (1997, Київський політехнічний інститут), дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора технiчних наук "Теоретичні основи проектування відрізних фрез" (2010, Національний технічний університет України «КПІ»), спеціальність  05.03.01 — Процеси механічної обробки, верстати та інструменти.

Вибрані публікації

Напрями наукової роботи

Дослідження процесів механічної обробки, формоутворення, проектування різального інструменту. Розробка систем автоматизації в машинобудуванні і наукових експериментальних дослідженнях. Дослідження робототехнічних систем.

 Патенти

Способ получения армированных отливок (А.с. №992120 СССР),

Выдавливатель выбивной установки (А.с. №1142219 СССР)

 

ORCID ID

ResearcherID: O-3340-2018

Scopus Author ID: 57192188804

Індекс Гірша - 7

Профіль Google Scholar

Контакти