Знай наших: кращі студенти

Андрій ВОЛОШИНОВИЧ, гр. МНм-23-1, спеціальність 073 – Менеджмент, Інститут економіки та менеджменту

Єгор ЗУЗЕНКОВ, студент гр.  НІО-23-1, спеціальність 185 – Нафтогазова інженерія та технології, Інститут інженерної механіки та робототехніки.

Андрій ЯКОВІВ,  студент гр.ФН-20-1, спеціальність «072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», Інститут економіки

Роман ЯРЕМАК, студент гр. КІ-20-2, спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія, Інститут інформаційних технологій.

Ще кілька років тому Ірина Ганущак, студентка гр.ПТ-21-1 Інституту економіки та менеджменту, розмірковувала над своїм майбутнім і радилась із друзями та знайомими, який виш вибрати після закінчення школи.  Сьогодні вона й сам

Аліна БАГІРОВА, студентка гр. ТЗ-20-1, спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього середовища, Інститут нафтогазової інженерії.

Ярина ПРОЦЬ, студентка гр. МН-20-2, спеціальність «073 – Менеджмент», Інститут економіки та менеджменту

Тарас ГАСІЙ, студент гр. НІВ-22-2, спеціальність 185 – Нафтогазова інженерія та технології,  Інститут нафтогазової інженерії  

Юлія БАРГАН, студентка групи МЕ-20-1, спеціальність «051 – Економіка», Інститут економіки та менеджменту.

Назар МАРУСЯК, студент, гр.ГМІ-20-1, спеціальність 133 – Галузеве машинобудування, Інститут інженерної механіки та робототехніки 

Соломія КОСОВИЧ, студентка гр.ФІЛ-21-1, спеціальність 035– Філологія, Інститут гуманітарної підготовки та державного управління

Діана САМОЙЛЕНКО, студентка гр. ТУз-21-1, спеціальність 242 – Туризм і рекреація, Інститут економіки та менеджменту. 

Іван ЦИГАНЮК, студент гр. АТ-22-1, спеціальність 274 – «Автомобільний транспорт», Інститут інженерної механіки та робототехніки

Ірина ЮРЕЧКО, студентка гр.Б-20-1(спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія) Інституту архітектури, будівництва та енергетики – перша у рейтингу серед

Софія БАСТРОН, студентка гр. АМ-21-1, спеціальність 191 – Архітектура та містобудування, Інститут архітектури, будівництва та енергетики.

Яна ЧЕРНЕЦЬ,магістрантка гр.НІМм-23-1, спеціальність185 – Нафтогазова інженерія та технології (ОП «Магістральний трубопровідний транспорт»)

Володимир КНИГИНИЦЬКИЙ, студент гр.ПУАм-23, спеціальність 281–Публічне управління та адміністрування, Інститут гуманітарної підг

Дмитро ЖИТАР, студент гр. ГЗ-20-1, спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій, Інститут архітектури, будівництва та енергетики 

Лідія ТУРЯНСЬКА, студентка гр. НЗФ-21-1, спеціальність 103 – Науки про Землю, Факультет природничих наук

Вікторія ЖОЛОБАК, студентка гр. МРК-20-1, спеціальність 075 – Маркетинг, Інститут економіки та менеджменту