Магістратура. ОП «Проєктний менеджмент»


PM2022_Small.jpg

 


Відомості самооцінювання ОП "Проєктний менеджмент" (магістр)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОП  "Проєктний менеджмент"

 

Ознайомитися з ОПП та навчальними планами за посиланням.

Інформаційні матеріали про академічну доброчесність.


Освітні програми, відгуки, рецензії, навчальні плани ОП «Проєктний менеджмент»:


Формуємо нову освітню програму разом!

Освітньо-професійна програма Проєктний менеджмент 2023 р. (ПРОЄКТ) (завантажити).
Відгуки та пропозиції на проєкт ОП 2023 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми доц. Вербовську Л.С.: lesia.verbovska@nung.edu.ua або у формі на вкладці Запити на сайті кафедри МІА 

 


Вибіркові дисципліни (2023/2024 н.р.).

Здобувач вибирає дисципліни вільного вибору із двох каталогів:

  • дисципліни із загальноуніверситетського каталогу;
  • професійні (фахові) дисципліни із кафедрального каталогу.

Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 303 від 18.11.2021 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору: 

  1. ознайомлення з процедурою вибору;
  2. голосування студентів за дисципліни здійснюється у визначений термін заповненням гуглформи (завантажити);
  3. узагальнення результатів.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін ОП "Проєктний менеджмент" на 2023-2024 н.р.

Вибіркові дисципліни із кафедрального каталогу студент обирає дисципліни обсягом 15,0 кредитів (дисципліна 1 обсягом 9 кредитів – 1 і 2 сем.; дисципліна 2 обсягом 3 кредити –2 сем.; дисципліна 3 обсягом 3 кредити – 3 сем.).

 

 

Перелік вибіркових дисциплін,
семестр вивчення

Кількість кредитів Кількість годин Форма контролю
ПО 01.1

Планування і контроль проєктів, програм та портфелів (1 і 2 сем.)

9 270 Екзамен, Курсова робота, Диф. залік
ПО 01.2

Планування проєктної діяльності у різних галузях (1 і 2 сем.)

9 270 Екзамен, Курсова робота, Диф. залік
ПО 01.3 Розробка та управління проєктами бізнесу (1 і 2 сем.) 9 270 Екзамен, Курсова робота, Диф. залік
ПО 02.1

Проєктне фінансування (2 сем.)

3,0

90 Диф. залік
ПО 02.2 Інтелектуальна власність та управління проєктами (2 сем.) 3,0 90 Диф. залік
ПО 02.3

Управління проєктною командою (2 сем.)

3,0 90 Диф. залік
ПО 03.1

Тренінг-курс «Сучасні програмні засоби управління проєктами» (3 сем.)

3,0 90 Диф. залік
ПО 03.2 Тренінг-курс «Інтелектуальні інформаційні технології в проєктному менеджменті»
(3 сем)
3,0 90 Диф. залік
ПО 03.3

Тренінг курс «Дизайн мислення в проєктній діяльності» (3 сем.)

3,0 90 Диф. залік

Результати вибору професійно-орієнтованих дисциплін із кафедрального каталогу студентами ОП «Проєктний менеджмент» 2022-2023 н.р.

Результати вибору професійно-орієнтованих дисциплін із кафедрального каталогу студентами ОП «Проєктний менеджмент» 2021-2022 н.р.


Перелік компонент освітньої програми «Проєктний менеджмент» на 2022-2023 н.р.


з/п
Назва навчальної дисципліни Методичне забезпечення
1.Обов’язкові компоненти ОП
1.1. Цикл 1. Дисципліни загальної підготовки
ЗП 01 Технології лідерства в організації
ЗП 02 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
ЗП 03 Іноземна мова у сфері менеджменту
1.2. Цикл 2. Дисципліни професійної підготовки
ПП 01 Проєктний менеджмент в публічній сфері
ПП 02 Корпоративне управління
ПП 03 Управління якістю
ПП 04 Управління проєктами
ПП 05 Управління змінами
ПП 06 Управління розвитком організації
ПП 07 Розвиток та навчання персоналу
ПП 08 Бізнес аналітика та моделювання
ПП 09 Європейський проєктний менеджмент
ПП 10 Комунікаційний менеджмент
ПП 11 Виробнича практика
ПП 12 Переддипломна практика
ПП 13 Магістерська робота
2.Вибіркові компоненти ОП
2.1. Цикл 1. Вибіркові дисципліни із кафедрального каталогу
ПО 01.1

Планування і контроль проєктів, програм та портфелів (1 і 2 сем.)

ПО 01.2

Планування проєктної діяльності у різних галузях (1 і 2 сем.)

ПО 03.1

Проєктне фінансування (2 сем.)

ПО 03.3

Управління проєктною командою (2 сем.)

ПО 04.1

Тренінг-курс «Сучасні програмні засоби управління проєктами» (3 сем.)

ПО 04.3 Тренінг курс «Дизайн мислення в проєктній діяльності» (3 сем.)

 


Перелік компонент освітньої програми «Проєктний менеджмент» на 2021-2022 н.р.


з/п
Назва навчальної дисципліни Методичне забезпечення
1.Обов’язкові компоненти ОП
1.1. Цикл 1. Дисципліни загальної підготовки
ЗП 01 Технології лідерства в організації.
ЗП 02 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією.
ЗП 03 Методологія науково-прикладних досліджень у сфері менеджменту.
1.2. Цикл 2. Дисципліни професійної підготовки
ПП 01 Проєктний менеджмент в публічній сфері
ПП 02 Корпоративне управління
ПП 03 Управління якістю
ПП 04 Управління проєктами
ПП 05 Управління змінами
ПП 06 Управління розвитком організації
ПП 07 Розвиток та навчання персоналу
ПП 08 Комунікаційний менеджмент
ПП 09 Бізнес аналітика та моделювання
ПП 10 Виробнича практика
ПП 11 Переддипломна практика
ПП 12 Магістерська робота
2.Вибіркові компоненти ОП
2.1. Цикл 1. Вибіркові дисципліни із кафедрального каталогу
Блок А. Планування та ресурсне забезпечення проєктів
ПО 1.01 Планування і контроль проєктів, програм та портфелів
ПО 1.02 Проєктне фінансування
ПО 1.03 Тренінг-курс «Сучасні програмні засоби управління проєктами»
2.2. Цикл 2. Вибіркові дисципліни із загальноуніверситетського каталогу
ВБ 2.01 Стратегічний менеджмент.
ВБ 2.02 Протидія фінансовому шахрайству (форензік).
ВБ 2.03 Управління стартапами
ВБ 2.04 Ділові комунікації в соціальних мережах.