Освітньо-професійні програми


ОПП «Менеджмент» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
Профіль програми:

Cert

Відгуки стейкхолдерів 073-МН-Б-2020
Навчальний план 073-МН-Б-НП (2018-2020)

ОПП «Менеджмент та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти:
MiA2022_small_0.jpg

Профіль програми:

ОПП «Проєктний менеджмент» для другого (магістерського) рівня вищої освіти:
PM2022_Small_0.jpg

Профіль програми:

ОНП «Менеджмент» для третього (доктор філософії) рівня вищої освіти:
Профіль програми:

Навчальний план 073-А-НП-2018

Навчальний план 073-А-НП-2021

Навчальний план 073-А-НП-2022


073PhD3522_1.jpg