ОПП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
"Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання"
спеціальності 133 Галузеве машинобудування

 

Мета освітньо-професійної програми – забезпечення теоретичної та практичної підготовки фахівців галузевого машинобудування та набуття компетентностей для провадження професійної діяльності на бурових, нафтогазопромислових, машинобудівних підприємствах та проектно-конструкторських організаціях.

 

Відомості самооцінювання ОПП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання" (завантажити)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОПП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання" (завантажити)

 

ОПП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання" 2019 р. (завантажити)
   Навчальний план 2019 р. (завантажити)
ОПП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання" 2020 р. (завантажити)
   Навчальний план 2020 р. (завантажити)
   Відгуки/рецензії на ОПП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання" 2020 р. (завантажити)
ОПП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання" 2021 р. (завантажити)
   Навчальний план 2021 р. (завантажити)
   Відгуки/рецензії на ОПП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання" 2021 р. (завантажити)
ОПП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання" 2022 р. (завантажити)

   Навчальний план 2022 р. (завантажити)
   Відгуки/рецензії на ОПП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання" 2022 р. (завантажити)
Проєкт ОПП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання" 2023 р. (завантажити)
   Відгуки та пропозиції на проєкт ОПП 2023 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми доц. Романишина Т. Л.: taras.romanyshyn@nung.edu.ua

 

Відгуки академічної спільноти:

Рецензія Сумський державний університет (професор кафедри хімічної інженерії, д.т.н., проф. Ляпощенко О. О.)
Рецензія Хмельницький національний університет (декан факультету інженерії, транспорту та архітектури, д.т.н., проф. Олександренко В. П.)
Рецензія Центральноукраїнський національний технічний університет (професор кафедри експлуатації та ремонту машин, д.т.н., проф. Аулін В.)

 

Зустрічі з стейкхолдерами:

Зустріч з представниками ТОВ «Експертнафтогаз» та ТОВ "Діскавері - бурове обладнання (Україна)"
Відкрита лекція «Винахідництво та інтелектуальна власність» <
Розвиток зв'язку освіта-виробництво
Зустріч із керівником компанії LETDA Андрієм Балієм
Екскурсія в Центр інноваційного розвитку
ІФНТУНГ – «КАРПАТНАФТОХІМ»: освіта та наука для виробництва
Зустріч з делегацією Національного університету водного господарства та природокористування
Круглий стіл «75 років кафедрі нафтогазових машин та обладнання. Досягнення та перспективи»
Відкриті лекції від професіоналів
Зустріч з студентами Калуського політехнічного коледжу
Зустріч з професором Гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташіца (AGH) Міхалом Бембенеком.
Відкрита лекція «Система оцінки зношування доліт»
Відкрита лекція «Впровадження інноваційних технологій Snubbing»
Відкрита лекція від фахівця
Зустріч з делегацією Дрогобицького механіко-технологічного фахового коледжу
«Нафтове» рукостискання- вступ у студентські лави!
Відкрита лекція «Короткий огляд бурових верстатів ФБУ «Укрбургаз»

 

Анкетування здобувачів вищої освіти:

Анкета для опитування здобувачів щодо якості самостійної роботи
Результати опитування здобувачів щодо якості самостійної роботи
Анкета для опитування здобувачів щодо якості освітньої програми
Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми
Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми (2022 р.)
Анкета для опитування здобувачів щодо якості викладання дисциплін в ІФНТУНГ
Результати опитування здобувачів щодо якості викладання дисциплін у весняному семестрі 2020-21 н.р.
Результати опитування здобувачів щодо якості викладання дисциплін у осінньому семестрі 2021-22 н.р.
Результати опитування здобувачів щодо якості викладання дисциплін у весняному семестрі 2021-22 н.р.

Анкета для опитування здобувачів щодо якості викладання дисциплін в ІФНТУНГ (2022 р.)
Результати опитування здобувачів щодо якості викладання дисциплін у осінньому семестрі 2022-23 н.р.

 

Договори про співпрацю із ЗВО, підприємсвами та організаціями:

Угода із Краківською гірничо-металургійною академією ім. С. Сташіца
Угода про співробітництво із Сумським державним університетом
Угода про співробітництво із Хмельницьким національним університетом
Договір про науково-технічне співробітництво із Національним університетом водного господарства та природокористування
Договір про створення Нафтогазового освітнього кластеру (НГОК)
Договір про співпрацю із ПАТ «Укрнафта»
Договір про співпрацю із ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»
Договір про співробітництво у науково-технічній сфері з ТОВ «Укрнафтозапчастина»
Договір про співпрацю із групою компаній «КАРАТ»

 

                                           Перелік ТА ПРОГРАМИ освітніх компонентів (2021)
 

Обов'язкові компоненти

Історія України та української культури

РП

Психологія

РП

Основи академічного письма

РП

Філософія

РП

Іноземна мова

РП

Вища математика

РП

Нарисна геометрія

РП

Інженерна та комп’ютерна графіка

РП

Механіка матеріалів і конструкцій

РП

Теоретична механіка

РП

Фізика

РП

Хімія

РП

Теоретичні основи теплотехніки

РП

Сучасні інформаційні технології

РП

Технічна діагностика та контроль якості нафтогазового обладнання

РП

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

РП

Теорія механізмів і машин

РП

Гідрогазомеханіка нафтогазових машин

РП

Економіка підприємства

РП

Основи електроніки

РП

Матеріалознавство

РП

Механіка машин

РП

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

РП

Видобування нафти і газу

РП

Буріння нафтових і газових свердловин

РП

Технологічні основи машинобудування

РП

Вступ до фаху

РП

Основи реновації

РП

Комп'ютерне моделювання нафтогазових машин та обладнання

РП

Основи конструювання

РП

Сервісне обслуговування та ремонт нафтогазових машин та обладнання

РП

Основи технічної творчості

РП

Виробнича практика

РП

Переддипломна практика

РП

Бакалаврська робота

МВ

                                           Перелік ТА ПРОГРАМИ освітніх компонентів (2022)
 

Обов'язкові компоненти

Історія України та української культури

РП

Основи академічного письма

РП

Філософія

РП

Психологія та соціальна комунікація

РП

Іноземна мова

РП

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

РП

Вища математика

РП

Нарисна геометрія

РП

Інженерна та комп’ютерна графіка

РП

Механіка матеріалів і конструкцій

РП

Теоретична механіка

РП

Фізика

РП

Хімія

РП

Теоретичні основи теплотехніки

РП

Сучасні інформаційні технології

РП

Технічна діагностика та контроль якості нафтогазового обладнання

РП

Теорія механізмів і машин

РП

Гідрогазомеханіка нафтогазових машин

РП

Економіка підприємства

РП

Основи електроніки

РП

Матеріалознавство

РП

Механіка машин

РП

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

РП

Основи нафтогазового інжинірингу

РП

Основи технічної експлуатації машин

РП

Технологічні основи машинобудування

РП

Вступ до фаху

РП

Основи реновації

РП

Комп'ютерне моделювання нафтогазових машин та обладнання

РП

Основи конструювання нафтогазового обладнання

РП

Сервісне обслуговування та ремонт нафтогазових машин та обладнання

РП

Основи технічної творчості

РП

Комп’ютерний інжиніринг та 3D друк

РП

Виробнича практика

РП

Переддипломна практика

РП

Бакалаврська робота

МВ