Загальний відділ

Виконуючий обов'язки начальника

Суш  Петро Миколайович

Номер(и) телефону:
Адреса:

к. 0.222 (Головний корпус), вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., Україна, 76019

АРХІВОСХОВИЩЕ:

к. 8.19 (Корпус 8), вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., Україна, 76019

тел. 72-71-93

Внутрішній тел. 193

Загальне фото

       Загальний відділ (далі — ЗВ) створено наказом ректора №291 від 07.11.2019 р. «Про зміни в структурі по Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу» згідно рішення вченої ради від 30.10.2019 р. протокол №10/604 з 15 січня 2020 року, шляхом ліквідації канцелярії та архіву.

Основними функціями загального відділу є різні види робіт, які поділяються на технологічні, організаційні, методичні та контролюючі.

До технологічних функцій належить:

 • встановлення в Університеті єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем;
 • здійснення первинного опрацювання вхідних документів;
 • реєстрація вхідних, вихідних і внутрішніх документів;
 • ведення інформаційно-довідкової роботи за документами університету;
 • набір тексту на комп’ютері;
 • копіювання, оперативне розмножування документів;
 • розроблення й проектування бланків документів — підготовка документів до відправлення;
 • впровадження й використання електронного документообігу в роботі університету.

До організаційних функцій належать:

 • попередній розгляд, відбір і підготовка документів на розгляд ректора;
 • організація своєчасного розгляду документів ректором університету;
 • регулювання проходження документів в університеті і виконання документів у встановленні строки;
 • організація зберігання документів в структурних підрозділах;
 • організація роботи архіву відповідно до правил, інструкцій, методичних рекомендацій Державного комітету архівів України;
 • організація діловодства за зверненнями громадян та конфіденційного діловодства;
 • розроблення спільно з іншими структурними підрозділами заходів щодо вдосконалення форм і методів роботи з документами.

До методичних функцій належать:

 • розроблення номенклатури справ університету та інструкції з діловодства;
 • надання методичної допомоги по проведенню експертизи цінності документів;
 • здійснення методичного керівництва і контролю за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах Університету.

До контролюючих функцій належить:

 • контроль за оформленням документів, призначених для відправлення;
 • контроль за строками виконання документів;
 • здійснення контролю за правильністю оформлення і формування у структурних підрозділах університету справ, що підлягають передаванню до архівосховища університету;
 • узагальнення відомостей про хід і результати виконання документів.

Новини