Аспірантура

Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

В ІФНТУНГ створений Відділ аспірантури і докторантури , де Ви можете ознайомитися з правилами прийому, переліком спецальностей для вступу та програмами вступних іспитів до аспірантури.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за ступенем доктор філософії  за спеціальністю: 131 - Прикладна мехніка у галузі знань: 13 Механічна інженерія.

Робочі програми 1

Пригоровська Т. Пригоровська Т. Пригоровська Т.

Романів М.

Шовкопляс М. Шовкопляс М.

Назад до: Кафедра комп’ютеризованого машинобудування