Наука

ПЕРЕЛІК ПРІОРІТЕТНИХ ТЕМАТИЧНИХ НАПРЯМКІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК 

1. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ІНФРАСТРУКТУРА
2. НАУКОВІ  ШКОЛИ
3. ЛАУРЕАТИ ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ
4. СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА
5. НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

6. МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

7. ФАХОВІ ВИДАННЯ​​​

8. АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА
9. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ
10. НАУКОВА РАДА
11. РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
12. НОВИНИ СВІТОВОЇ НАУКИ
13.ЕЛЕКТРОННИЙ НАУКОВИЙ АРХІВ
​​​​​14.GOOGLE SCHOLAR
15.ПЛАНИ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ НА 2021 р.