01. CПЕЦІАЛЬНОСТІ (ОСВІТНІ ПРОГРАМИ)

Додаткова інформація

 

 

Інформаційні буклети інститутів та факультетів

 
 
 
 

 

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАБІР НА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Шифр та назва спеціальності

Назва освітньо-професійної програми ОС бакалавра

(на основі ПЗСО)

Назва освітньо-професійної програми ОС бакалавра

(на основі НРК5)

Назва освітньо-професійної програми ОС магістра 

(на основі НРК6 і НРК7)

на основі ОПС фахового молодшого бакалавра

на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра

ІНСТИТУТ НАФТОГАЗОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

(183) Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

(184) ГірництвоБуріння нафтових і газових свердловин

-

-

-

(185) Нафтогазова інженерія та технології

Видобування нафти і газу

Газонафтопроводи та газонафтосховища

Магістральний трубопровідний транспорт
Розподіл та постачання енергоносіїв

Буріння свердловин

Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин

ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ТА РОБОТОТЕХНІКИ

(131) Прикладна механікаКомп'ютеризовані та роботизовані технології машинобудування

Прикладна механіка

Комп'ютеризовані та роботизовані технології машинобудування
Інженерія мехатронних систем

-

-

(132) МатеріалознавствоРеновація деталей машин та конструкцій

-

-

-

(133) Галузеве машинобудуванняІнжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання

-

Підйомно-транспортні та будівельні машини і обладнання

-

(185) Нафтогазова інженерія та технології

Обладнання нафтових і газових промислів

(274) Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

(101) Екологія

Екологія

(103) Науки про Землю

Геологія родовищ нафти і газу

Геологія нафти і газу

Нафтогазова геофізика

Геофізика

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

(051) Економіка

Економіка бізнесу

Бізнес-економіка
Міжнародна економіка

-

-

(071) Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

(072) Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

Фінанси, митна справа та фіскальне адміністрування

(073) Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент та адміністрування
Проєктний менеджмент
(075) Маркетинг

Маркетинг

(076) Підприємництво та торгівля 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

(242) Туризм і рекреація

Міжнародний готельно-туристичний бізнес

Туристичний бізнес-менеджмент

ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ

(131) Прикладна механіка

Інжиніринг зварювальних технологій

Зварювання та споріднені технології
(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання
Енергетичний менеджмент
(191) Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

(192) Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

(193) Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Геодезія
Землеустрій та кадастр
Геоінформаційні системи і технології
Оцінка землі та нерухомого майна

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

(121) Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

(123) Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

(126) Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

-

(172) Електронні комунікації та радіотехніка

Мережеві та інтернет технології

-

-

(174) Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехнікаПрограмне забезпечення кіберфізичних та робототехнічних систем

-

Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

Системна інженерія - Інтернет речей

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

(175) Інформаційно-вимірювальні технологіїМетрологія та інформаційно-вимірювальна технікаМетрологія та вимірювальна техніка
Інженерія відновлюваної енергетикиІнформаційні технології для сталого розвитку енергетики (мова навчання анлійська) / Information Technologies for Sustainable Energy Engineering
Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології в техніці та медицині--

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

(029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справ

Документознавство та інформаційна діяльність

Інформаційний інжиніринг та соціальні комунікації
(035) Філологія (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»)Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

-

-

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
(281) Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування

-

-

Публічне управління та адміністрування

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

(185) Нафтогазова інженерія та технологіїГазонафтопроводи та газонафтосховища (за державним замовленням Міністерства оборони України)

-

-

-