01. CПЕЦІАЛЬНОСТІ (ОСВІТНІ ПРОГРАМИ)

Додаткова інформація

 

Інформаційні буклети інститутів

 
 
 
 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАВЧАННЯ

Шифр та назва спеціальності

Назва освітньо-професійної програми

(ступінь Бакалавр)

Назва освітньо-професійної програми

(ступінь Магістр)

Випускова кафедра

Шифр спеціальності

(освітньо-професійної програми)⃰

(029) Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

Інформаційний інжиніринг та соціальні комунікації

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

ІС

(035) Філологія (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»)

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Кафедра філології та перекладу

ГФ

(051) Економіка

Економіка бізнесу

Бізнес-економіка

Кафедра прикладної економіки

ЕК

Міжнародна економіка

МЕ

(071) Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Кафедра обліку та оподаткування

ОП

(072) Фінанси, банківська справа страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

Кафедра фінансів

ФН

Фінанси, митна справа та фіскальне адміністрування ФНА

(073) Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент та адміністрування

Кафедра менеджменту та адміністрування

МН

МН

Проектний менеджмент

МНП

(075) Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг

Кафедра підприємництва та маркетингу

МРК

Маркетинг територій

(076) Підприємництво та  торгівля 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кафедра підприємництва та маркетингу

ПТ

ПТ

ПТК

(101) Екологія

Екологія

Екологія

Кафедра екології

ЕКО

(103) Науки про Землю

Геологія родовищ нафти і газу

Геологія нафти і газу

Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ

НЗ

НЗГ

Нафтогазова геофізика

Геофізика

Кафедра нафтогазової геофізики

НЗФ

(106) Географія Рекреаційно-туристичне ресурсокористування - Кафедра туризму РТР

(121) Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Кафедра інженерії програмного забезпечення ІП
Прикладне програмування та обчислення Кафедра прикладного програмування та обчислення ПО

(123) Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

Кафедра комп’ютерних систем і мереж

КІ

(126) Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

-

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

ІСТ

(131) Прикладна механіка

Прикладна механіка - Кафедра комп’ютеризованого машинобудування ПМ

Інженерія мехатронних систем

Комп’ютеризовані і роботизовані технології машинобудування

Кафедра комп’ютеризованого машинобудування

ПМІ

Інжиніринг зварювальних технологій

Зварювання та споріднені технології

Кафедра зварювання

ЗТ

(132) Матеріалознавство

Реновація деталей машин та конструкцій - Кафедра зварювання МКР

(133) Галузеве машинобудування

Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання

-

Кафедра нафтогазових машин та обладнання

ГМІ

Підйомно-транспортні та будівельні машини і обладнання - Кафедра технічної механіки ГМП

(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

ЕТ

ЕТС

 

Енергетичний менеджмент

Кафедра енергетичного менеджменту та технічної діагностики

ЕТМ

(172) Електронні комунікації та радіотехніка Мережеві та інтернет технології - Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем МІТ

(174) Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

АКП

Програмне забезпечення кіберфізичних та робототехнічних систем

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем ПЗС

Cистемна інженерія – Інтернет речей

-

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

СІ

(175) Інформаційно-вимірювальні технології

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та вимірювальна техніка

Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

МТ

МТТ

 

Інженерія відновлюваної енергетики

- Кафедра енергетичного менеджменту та технічної діагностики ІВЕ
Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології в техніці та медицині   Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки КТМ
- Інформаційні технології для сталого розвитку енергетики (мова навчання анлійська) / Information Technologies for Sustainable Energy Engineering Кафедра інженерії програмного забезпечення ІТЕм

(183) Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Кафедра "Технології захисту навколишнього середовища"

ТЗ

ТЗК

 

(184) Гірництво

Буріння нафтових і газових свердловин

-

Кафедра буріння свердловин

ГР

(185) Нафтогазова інженерія та технології

Газонафтопроводи та газонафтосховища

Магістральний трубопровідний транспорт

Кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ

НІТ

НІМм

Розподіл та постачання енергоносіїв

НІРм

Видобування нафти і газу

Видобування нафти і газу

Кафедра видобування нафти і газу

НІВ

Обладнання нафтових і газових промислів

Обладнання нафтових і газових промислів

Кафедра нафтогазових машин та обладнання

НІО

Газонафтопроводи та газонафтосховища (за державним замовленням Міністерства оборони України)

-

Кафедра військової підготовки

ВК

Буріння свердловин

Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин

Кафедра буріння свердловин

НБ

(191) Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

Кафедра архітектури та містобудування

АМ

(192) Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

Кафедра будівництва та енергоефективних споруд

Б

(193) Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Геодезія

Кафедра геодезії та землеустрою

ГЗ

ГЗГ

Землеустрій та кадастр

ГЗЗ

Оцінка землі та нерухомого майна

ГЗО

Геоінформаційні системи і технології

Геоінформаційні системи і технології

Кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики

ГЗІ

(242) Туризм і рекреація

Туризм

Туристичний бізнес-менеджмент

Кафедра туризму

ТУ

Міжнародний готельно-туристичний бізнес МГТ

(274) Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

Кафедра автомобільного транспорту

АТ

(281) Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Кафедра публічного управління та адміністрування

ПУА