Освітньо-професійна програма «Зварювання та споріднені технології» спеціальність 131 «Прикладна механіка» - рівень магістр

https://nung.edu.ua/department/viddil-litsenzuvannya-ta-akredytatsiyi-0

Рівень вищої освіти - другий (магістерський)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

спеціальності 131 Прикладна механіка

 

ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

         Відомості самооцінювання ОПП "Зварювання та споріднені технології"

         Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

        Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Зварювання та споріднені технології"

Стандарт вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем освіти галузі знань 13 "Механічна інженерія" за спеціальністю 131 "Прикладна механіка".

 

Підготовка магістра за даною освітньою програмою передбачає формування певних професійних компетенцій, що включають знання та вміння у галузі розробки технологічних процесів зварювання; планування діяльності з проектування, організації та управління технологічними процесами зварювання; організації зварювальних робіт на виробництві, проектування засобів технологічного обладнання, складально-зварювального обладнання; управління технологічними та виробничими процесами, організація експлуатації та ремонту обладнання; розробки методик та проведення досліджень у галузі зварювальних робіт та ін..

 

  З метою поглиблення професійної орієнтації своїх випускників та подальшого удосконалення підготовки фахівців для потреб нафтогазової галузі Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу (ІФНТУНГ) у 2005 році (наказ № 50 від 24.05.2005 р.) була створена кафедра “Зварювання трубопроводів і конструкцій” у складі факультету “Нафтогазопроводів” для підготовки інженерів-механіків за спеціальністю “Технологія та устаткування зварювання”.

   Кафедру зварювання трубопроводів і конструкцій з часу створення у 2005 році очолював доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної  премії в галузі науки і техніки Шлапак Любомир Степанович.

  Перший випуск спеціалістів інженерів-механіків за напрямом підготовки “Зварювання” був у 2009 р.

 У 2015 році (наказ № 115 "а" від 1.09.2015р.) було створено кафедру " Зварювання конструкцій та відновлення деталей машин " на базі двох кафедр: "Зварювання трубопроводів і конструкцій" та "Зносостійкості та відновлення деталей". 

 

Освітньо-професійна програма «Зварювання та споріднені технології» 2024 р. (ПРОЄКТ).

Відгуки та пропозиції на проєкт ОПП 2024 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми доц. Біщака Р.Т.:   roman.bishchak@nung.edu.ua

Зведена таблиця пропозицій та зауважень від стейкхолдерів до проєкту ОПП 2024 р. (завантажити).

 

ОПП «Зварювання та споріднені технології» 2023 р. (завантажити)

Навчальний план 2023 р. денна форма (завантажити)

Навчальний план 2023 р. заочна форма (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (переглянути)

 

ОПП «Зварювання та споріднені технології» 2022 р. (завантажити)

Навчальний план 2022 р. денна форма (завантажити)

Навчальний план 2022 р. заочна форма (завантажити)

Протокол змін до освітньої програми 2021 року

Навчальний план 2021 р. денна форма (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (переглянути)

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

Охорона праці в галузі 

Основи наукових досліджень

Іноземна мова у професійній та науковій діяльності 

Дисципліни професійної підготовки

Промислова логістика

Методи дослідження мікроструктури матеріалів і покрить

Технології та обладнання паяння матеріалів

Комп'ютерне  моделювання та інженерні розрахунки у зварюванні

Експериментальні методи у зварюванні

Математичні методи оптимізації

Комп'ютерне моделювання матеріалів

Фізико-хімічна механіка руйнування матеріалів

Виробнича практика

Механіка руйнування зварних конструкцій

Переддипломна практика

Магістерська робота

 

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального каталогу   

      Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання профільованих блоків, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

 4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін із профільованих блоків кафедри видобування нафти і газу за посиланням.

 

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу       

Процедура вибору (10 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з  2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). 

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням

 

 

 

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

 

Охорона праці в галузі 

Основи наукових досліджень

іноземна мова у професійній та науковій діяльності

 

Дисципліни професійної підготовки

 

Промислова логістика

Методи дослідження мікроструктури матеріалів і покрить

Технології та обладнання паяння матеріалів

Компютерне моделювання та інженерні розрахунки у зварюванні

Експериментальні методи у зварюванні

Математичні методи оптимізації

Комп'ютерне моделювання матеріалів

Фізико-хімічна механіка руйнування матеріалів

Виробнича практика

Механіка руйнування зварних конструкцій

Переддипломна практика

Магістерська робота

 

 

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального каталогу

    Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання профільованих блоків, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

 4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін із профільованих блоків кафедри видобування нафти і газу за посиланням.

 

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу       

Процедура вибору (10 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з  2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). 

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням

 

 

 

 

Основи наукових досліджень 

Анотація дисципліни: Основи наукових досліджень

Робоча програма:  Основи наукових досліджень

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

Шлапак, Л. С. Основи наукових досліджень : лаб. практикум / Л. С. Шлапак, М. В. Панчук, Р. Т. Біщак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 146 с.

Іванов О.О. Основи наукових досліджень: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни/ О.О. Іванов, М.В. Панчук – Івано-Франківськ,  2017. – 13 ст.

Криль Я.А. Основи наукових досліджень / Я.А.Криль, Я.М.Дрогомирецький, М.Й.Бурда. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2008. - 114 с. 

Луцак, Л. Д. Основи наукових досліджень [Текст] : практикум / Л. Д. Луцак, М. Й. Бурда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 55 с.

 

 

 

Іноземна мова у професійній та науковій діяльності 

кімната: 0-316
Телефон: 

Методи дослідження мікроструктури матеріалів і покрить

кімната: 0-316
Телефон: 

Технології та обладнання паяння матеріалів

Дисципліна: Технологія та обладнання паяння матеріалів

Анотація дисципліни: Технологія та обладнання паяння матеріалів

Робоча програма:  Технологія та обладнання паяння матеріалів

1. Біщак Р. Т. Технології та обладнання паяння матеріалів [Текст] : лаб. практикум / Р. Т. Біщак, І. Б. Окіпний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 55 с.

2.Біщак Р. Т. Технологія та обладнання паяння матеріалів [Текст] : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Р. Т. Біщак. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 18 с. 

3.Біщак Р. Т. Технології та обладнання паяння матеріалів [Текст]: конспект лекцій / Р. Т. Біщак, І.Б. Окіпний. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2024. – 141 с.

Комп'ютерне моделювання та інженерні розрахунки у зварюванні

кімната: 0-316
Телефон: 

Експериментальні методи у зварюванні

Анотація дисципліни: Експериментальні методи у зварюванні

Робоча програма: Експериментальні методи у зварюванні

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

Біщак, Р. Т. Експериментальні методи у зварюванні : практикум / Р. Т. Біщак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 40 с.

Біщак, Р. Т. Експериментальні методи у зварюванні : методичні вказівки для самостійної роботи / Р. Т. Біщак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 20 с.

Математичні методи оптимізації

кімната: 0-316
Телефон: 

Комп'ютерне моделювання матеріалів

кімната: 0-316
Телефон: 

Виробнича практика

кімната: 0-316
Телефон: 

Механіка руйнування зварних конструкцій

Анотація дисципліни: Механіка руйнування зварних конструкцій

Робоча програма:  Механіка руйнування зварних конструкцій

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

Василик, А. В. Механіка руйнування зварних конструкцій : практикум / А. В. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 62 с.

Василик А. В. Механіка руйнування зварних конструкцій: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 48- с. 

Переддипломна практика

кімната: 0-316
Телефон: 

Магістерська робота

кімната: 0-316
Телефон: 

Вибіркові дисципліни із кафедрального каталогу

 

Дисципліна: САПР у зварюванні

Анотація дисципліни: САПР у зварюванні

Робоча програма: САПР у зварюванні

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

Панчук М. В. САПР у зварюванні : конспект лекцій / М. В. Панчук, О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 129 с. 

Матвієнків О. М. САПР у зварюванні : практикум / О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 26 с.

Панчук М. В. САПР у зварюванні : методичні вказівки для самостійної роботи / М. В. Панчук, О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

 

Дисципліна: Технологія спорудження та ремонту трубопроводів і конструкцій

Анотація дисципліни: Технологія спорудження та ремонту трубопроводів і конструкцій

Робоча програма: Технологія спорудження та ремонту трубопроводів і конструкцій

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

Шлапак Л. С. Технологія спорудження та ремонту трубопроводів і конструкцій : конспект лекцій / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 204 с.

Шлапак Л. С. Технологія спорудження та ремонту трубопроводів і конструкцій : практикум / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 63 с.

Шлапак Л. С. Технологія спорудження та ремонту трубопроводів і конструкцій : курсове проектування / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 78 с.

Шлапак Л. С. Технологія спорудження та ремонту трубопроводів і конструкцій [Текст] : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Л. С. Шлапак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 32 с. 

 

Дисципліна: Статистичні методи та управління ризиками

Анотація дисципліни: Статистичні методи та управління ризиками

Робоча програма: Статистичні методи та управління ризиками

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

Василик, А. В. Статистичні методи управління ризиками : метод. вказ. для сам. вивчення дисципліни / А. В. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 11 с.

Василик, А. В. Статистичні методи та управління якістю у зварюванні : практикум / А. В. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 50 с.

 

 

Дисципліна: Технологічні методи відновлення та зміцнення деталей

Анотація дисципліни: Технологічні методи відновлення та зміцнення деталей

Робоча програма: Технологічні методи відновлення та зміцнення деталей

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

Тараєвський, С. Й. Технологічні методи відновлення та зміцнення деталей : конспект лекцій / С. Й. Тараєвський, Л. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 131 с.

Тараєвський, С. Й. Технологічні методи відновлення та зміцнення деталей : лабораторний практикум / С. Й. Тараєвський, Л. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 96 с

 

Дисципліна: Обладнання та технологічні засоби для створення зносостійких поверхонь

Анотація дисципліни: Обладнання та технологічні засоби для створення зносостійких поверхонь

Робоча програма: Обладнання та технологічні засоби для створення зносостійких поверхонь

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

Пилипченко, О. В. Обладнання та технологічні засоби для створення зносостійких поверхонь : лабораторний практикум / О. В. Пилипченко, М. В. Грушецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 45 с.

Пилипченко, О. В. Обладнання та технологічні засоби для створення зносостійких поверхонь : альбом схем та конструкцій / О. В. Пилипченко, М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 82 с.

Луцак, Л. Д. Обладнання та технологічні засоби для створення зносостійких поверхонь : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / Л. Д. Луцак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 20 с.

 

Дисципліна: Методи випробувань на тертя та зношування

Анотація дисципліни: Методи випробувань на тертя та зношування

Робоча програма: Методи випробувань на тертя та зношування

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

Бурда, М. Й. Методи випробувань на тертя та зношування : лабораторний практикум / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 58 с.

Бурда, М. Й. Методи випробувань на тертя та зношування : методичні вказівки для самостійної роботи / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 25 с.

 

Дисципліна: Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя

Анотація дисципліни: Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя

Робоча програма:  Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя

Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

Бурда М.Й. Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - 106 с.

 Бурда, М. Й. Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя : практикум / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 53 с.

Бурда, М. Й. Трибологічні принципи конструювання вузлів тертя : метод. вказ. для сам. роботи / М. Й. Бурда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 19 c.

 

Дисципліна 16 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

 

 

Гарант освітньої програми, к.т.н., доцент - Біщак Роман Теодорович - (наказ про призначення)

Контактні дані гаранта ОПП для комунікації: електронна пошта - roman.bishchak@nung.edu.ua ; телефон - +38 (0342) 50-66-12

Група забезпечення освітньої програми (наказ про затвердження). З особистими сторінками викладачів кафедри можна ознайомитись на сторінці кафедри у вкладці "Співробітники".

 

ОПП 2024

Рецензія / відгук _ ТОВ ДЕНА МЕТАЛ УКРАЇНА

Рецензія / відгук _ Івано-Франківський локомотиворемонтний завод

Рецензія / відгук _ Оператор газотранспортної системи України (Західний регіон)

Рецензія / відгук _ Альянс сталевих конструкцій

Рецензія / відгук _ Хрестищенське відділення бурових робіт

ОПП 2023

Рецензія / відгук _ СЕ_Борднетце

Рецензія / відгук _ Діскавері-бурове обладнання

 

ОПП 2022

Рецензія / відгук _ Станіслав монтаж

Рецензія / відгук _ Спілка забудівників

 

ОПП 2021

Рецензія / відгук _ інститут електрозварювання Патона

Рецензія / відгук _ТНТУ ім.І.Пулюя

 

 

Запрошуємо всіх кому не байдужа якість надання освітніх послуг у університеті пройти анонімне опитування за посиланням

Результати опитування:

- щодо якості викладання дисциплін (переглянути)

- щодо якості самостійної роботи (переглянути)

- щодо якості освітньої програми (переглянути)

- випускників (переглянути)

 

 

 

 

 

 

Назва підприємства/організаціїДоговір про співпрацю

ТОВ МНВЦ "Епсілон ЛТД"

  Договір №79 від 03.04.2024

ТзОВ "УКРТРУБОІЗОЛ"

    Договір №78 від 01.04.2024

    ТзОВ "Дена Метал Україна"

                              Договір №53 від 20.03.2024

АТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод"

Договір №47 від 28.02.2024

ТзОВ "Інвестрембуд"

Договір №2302-1/24/49 від 29.02.2024

ТзОВ "Нордік Девелопмент"

Договір №2302-2024/1/50 від 29.02.2024

 "СЕ Борднетце-Україна"

Договір №9 від 15.01.2024

ЖБК "Спілка забудівників"Договір №8 від 15.01.2024
ТОВ «Діскавері - бурове обладнання (Україна)»Договір №2302-2109 від 22.09.2023
АТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод"

Договір № ЛОК - І/5 від 20.10.2023

ТОВ "Карпатнафтохім"Договір № НД - І/4 від 15.07.2021
ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод"Договір № ІФЦ-І від 21.09.2020 р.
ПрАТ "Івано-Франківськцемент"Договір № ІФЦ-І від 21.09.2020 р.
ТОВ МНВЦ "Епсілон ЛТД"Договір № ЕЛТД - І від 16.09.2020 р.
ТОВ "ОПТІМУС ТРАЛ"Договір № ОПТ - І/1 від 15.09.2021 р.
ПАТ "Укрнафта"Договір № УТН - І від 03.12.2020р.

 

Здобувач може самостійно надати від іншого підприємства лист-відношення для проходження на даному підприємстві практики.

 

 

Репозитарій робіт здобувачів вищої освіти

Репозитарій робіт здобувачів освіти – електронна база даних, у якій накопичуються, зберігаються і систематизуються кваліфікаційні випускні роботи та інші роботи здобувачів вищої освіти в Івано-Франківському  національному технічному університету  нафти і газу(далі – ІФНТУНГ).

Репозитарій створено на основі хмарного сервісу GoogleDisk (домені quality-repository@nung.edu.ua) у відповідності до  "Положення про електронний репозитарій робіт здобувачів вищої освіти Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу"

Доступ до Репозитарій  здійснюється на основі корпоративних пошт університету.

Перейти в каталог репозитарію (для користувачів домену @nung.edu.ua)

Отримати доступ до каталогу репозиторію

Тематики магістерських робіт здобувачів 2023 року вступу

Розпорядження директора інституту від ............... №............... (переглянути)

Наказ ректора  від ............... №............... (переглянути)

Тематики магістерських робіт здобувачів 2022 року вступу

Розпорядження директора інституту від ............... №............... (переглянути)

Наказ ректора  від ............... №............... (переглянути)