Освітньо-професійна програма "Будівництво та цивільна інженерія" - рівень бакалавр

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»

спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

 

ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

         Відомості самооцінювання ОПП "Будівництво та цивільна інженерія"

         Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

         Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Будівництво та цивільна інженерія"

 

Чому варто обрати освітню програму в університеті нафти й газу – Будівництво та цивільна інженерія?

 

Університет Нафти і Газу відомий на цілий світ не лише своїми академічними показниками, але й різноманітністю можливостей для розвитку та особистісного зростання.

Однією з таких є можливість стати справді високооплачуваним спеціалістом світового рівня на кафедрі Будівництва та Енергоефективних споруд.

Наш підхід дає студентам унікальну атмосферу для розвитку себе як спеціаліста у будівельній галузі, розвиває особистість, формує та загартовує справжнього будівельника

Ми любимо навчатися, експериментувати та розвиватися…

У нашому університеті ви зможете не лише вивчати теорію, але й застосовувати свої знання на практиці.

Наша кафедра будівництва та Енергоефективних споруд забезпечує студентам можливість стажувань та практик в провідних компаніях галузі, де ви зможете отримати цінний досвід та зрозуміти, що відбувається на справжньому будівельному майданчику.

Практичний досвід наших викладачів…

Наші викладачі – справжні фахівці у галузі будівництва та енергетики, які поєднують теоретичні знання з практичними навичками. Вони завжди готові допомогти та надихнути  вас на досягнення цілей та мрій.

Саме вони і пройдуть з Вами пліч-о-пліч шлях від юного студента до справжнього будівельника.

Ми любимо інновації та будуємо майбутнє…

У нашому університеті ми прагнемо до інновацій та новаторства. Наші студенти мають доступ до лабораторій та технологічних досягнень у галузі будівництва та енергоефективності.

Ми віримо, що саме через створення майбутнього сьогодні, ви зможете впливати на світ навколо себе вже завтра.

Наша програма – формує справжнього фахівця галузі…

         Унікальність нашої програми полягає в поєднанні академічних знань з практичним досвідом.

Наші студенти регулярно здійснюють практичні стажування та отримують доступ до передових програм та технологій в галузі будівництва та енергоефективних рішень.

Ваші можливості у нашому університеті не обмежуються лише аудиторіями. Ми пропонуємо вам широкий спектр ресурсів, включаючи бібліотеки, сучасні лабораторії та відкриті двері до високопрофесійних викладачів, які поділяться своїм досвідом та знаннями з вами.

Ми формуємо та розвиваємо особистість…

В нашому університеті ми не тільки формуємо фахівців, але й допомагаємо вам розвивати свою особистість.

Різноманітні активності, спортивні змагання та клуби за інтересами – це все створює унікальну атмосферу, де ви зможете розкрити свій потенціал, знайти нових друзів та майбутніх колег.

У нас ви зможете побудувати не лише кар'єру, а й справжнє студентське життя, яке надихатиме вас на досягнення значних вершин.

Наші випускники змінюють світ на краще…

Ви будете не самі під час свого навчання, а під наглядом справжніх фахівців.

Наші випускники — це люди, які вже сьогодні змінюють світ у галузі будівництва та енергоефективності.

Їх кар'єра — найкращий показник того, що наша кафедра допомагає реалізовувати амбіції та досягати великих результатів.

Пропонуємо тобі пройти цей шлях разом з нами!

Нехай ваша кар'єра в будівництві та цивільній інженерії зародиться саме тут, в Івано-Франківському національному університеті нафти і газу на кафедрі Будівництва та Енергоефективних споруд.

Приєднуйтеся до нас, і ми разом будуватимемо майбутнє!

 

          Кафедра створена наказом ректора ІФНТУНГ від 21 листопада 2012 р. № 147. Рішенням Акредитаційної комісії України протокол №104 від 30 травня 2013 р. одержано ліцензію на провадження освітньої діяльності за напрямом 6.060101 Будівництво. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266, починаючи з 1 вересня 2015 р. підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія” (галузь знань “Архітектура та будівництво”). Спочатку кафедра мала назву "Кафедра будівельної механіки", починаючи з 2018 року назву змінено на "Кафедра будівництва". В 2018 р. кафедра успішно пройшла акредитаційну експертизу щодо освітньої діяльності у сфері вищої освіти на магістерському рівні. У 2018 р. на кафедрі будівництва вперше відбулися захисти магістерських робіт за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія.

            У 2019 р. кафедра будівництва об'єдналась із підрозділом відновлювальної енергетики, енергоефективних споруд та інженерних мереж і розширила поле своєї наукової та навчальної діяльності. Принагідно кафедра змінила назву на "Кафедра будівництва та енергоефективних споруд".

 

Освітньо-професійна програма Будівництво та цивільна інженерія 2024 р. (ПРОЄКТ).

Відгуки та пропозиції на проєкт ОПП 2024 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми доц. Андрусяк А.В.:  andriiandrusiak@gmail.com

Зведена таблиця пропозицій та зауважень від стейкхолдерів до проєкту ОПП 2024 р. (завантажити).

 

ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» 2021 р. (завантажити)

ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» 2020 р. (завантажити)

Навчальний план 2021 р. денна форма (завантажити)

Навчальний план 2020 р. денна форма (завантажити)

Навчальний план 2021 р. заочна форма (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (переглянути)

 

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

Історія України та української культури

Основи екології

Основи академічного письма

Філософія

Фізичне виховання

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Психологія 

 

Дисципліни професійної підготовки

Вища математика

Фізика

Нарисна геометрія та інженерна графіка

Хімія

Інформатика

Теоретична механіка

Будівельна фізика

Технічний нагляд у будівництві

Основи автоматизованого проектування у будівництві

Будівельна механіка

Будівельна техніка

Будівельне матеріалознавство

Будівельні конструкції

Основи охорони праці

Водопостачанння і водовідведення

Вступ до будівельної справи

Економіка будівництва

Електротехніка в будівництві

Інженерна геологія

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Опір матеріалів

Організація будівництва

Теплогазопостачання і вентиляція

Технологія будівельного виробництва

Технічна механіка рідин і газів

Інженерна геодезія

Навчальна практика

Геодезична практика

Виробнича практика

Переддипломна практика

Бакалаврська робота

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального каталогу   

      Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання профільованих блоків, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

 4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін із профільованих блоків кафедри видобування нафти і газу за посиланням.

 

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу       

Процедура вибору (10 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з  2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). 

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням

 

 

 

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

Фізичне виховання

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Дисципліни професійної підготовки

Технічний нагляд у будівництві

Основи автоматизованого проектування у будівництві

Основи охорони праці

Економіка будівництва

Електротехніка в будівництві

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Організація будівництва

 

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального каталогу

    Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання профільованих блоків, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

 4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін із профільованих блоків кафедри видобування нафти і газу за посиланням.

 

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу       

Процедура вибору (10 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з  2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). 

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням

 

 

 

 

ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ

Будівельне матеріалознавство .......      1. Будівельні матеріали і конструкції підземних споруд. Основи розрахунку [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 184 «Гірництво» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: С. М. Стовпник., А. Л. Ган., Л. В. Шайдецька. – Електронні текстові дані (1 файл: 10,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 120 с.

     2. Кондращенко О. В. Будівельне матеріалознавство. Лабораторний практикум : навч. посібник / О. В. Кондращенко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 100 с.

     3. З.Р.Маланчук, В.О.Козяр, А.М.Поліщук Механіка гірських порід. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. - Рівне: НУВГП, 2016. - 188 с.

     4. Андрусяк А. В., Величкович А. С. Будівельне матеріалознавство : методичні вказівки для лабораторних робіт. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. - 80 с.

     5. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Матеріалознавство" (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Гірництво») / укладачі: С.О.Вірич., О.І.Повзун, Т.В.Горячева, М.О.Бабенко, І.М.Лаппо, – Красноармійськ: КІІ Дон НТУ, 2014. – 75 с.

Теплогазопостачання і вентиляція .......      1. Шульга М. О. Теплогазопостачання та вентиляція: навч. посібник / М. О. Шульга, О. О. Алексахін, Д. О. Шушляков; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 191 с.

     2. Алексахін О. О., Панчук О. В. Теплогазопостачання і вентиляція. Вибрані задачі: Навч. посібник. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 230 с.,

     3. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Теплогазопостачання та вентиляція» / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Н. Ю. Колеснік. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 14 с.

     4. Методичні вказівки з дисципліни “Теплопостачання та вентиляція” для студентів напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво” денної та заочної форм навчання (приклади завдань для СРС і контрольних робіт) / Уклад. І. А. Пономарчук, О. П. Колісник, Т. Ю. Вовк, - Вінниця: ВНТУ, 2013. – 45 с.

Навчальна практика .......      1. Андрусяк А. В., Величкович А. С. Навчальна практика : методичні вказівки для навчальної практики. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 12 с.

     2. Тютькін О. Л., Купрій В. П., Дубінчик О. І. Т 58 Основи та фундаменти : навч. посіб. / О. Л. Тютькін, В. П. Купрій, О. І. Дубінчик. – Електрон. вид. – Дніпро : Укр. держ. ун-т науки і технологій, 2022. – 126 с.

     3. Купченко Ю. В., Сінгаївський П. М. Металеві конструкції: Навч. пос. для будівельних навчальних закладів. / Одеса : ОДАБА, 2018 р. − 229 с.

     4. Шпачук В. П. Конспект лекцій з курсу Будівельна механіка: для студентів 3 курсу денної форми навчання галузі знань 19 – Архітектура та будівництво / В. П. Шпачук, М. А. Засядько, О. І. Рубаненко, О. О. Чупринін; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 177 с.

Виробнича практика ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Переддипломна практика ....... кімната: 0-316
Телефон: 

Бакалаврська робота .......
 

 

Гарант освітньої програми к.т.н., доцент - Андрусяк Андрій Васильович - (наказ про призначення)

Контактні дані гаранта ОПП для комунікації: електронна пошта - andriiandrusiak@gmail.com ; телефон - +380979818683

Група забезпечення освітньої програми (наказ про затвердження). З особистими сторінками викладачів кафедри можна ознайомитись на сторінці кафедри у вкладці "Співробітники".

 

 

Запрошуємо всіх кому не байдужа якість надання освітніх послуг у університеті пройти анонімне опитування за посиланням

Результати опитування:

- щодо якості викладання дисциплін (переглянути)

- щодо якості самостійної роботи (переглянути)

- щодо якості освітньої програми (переглянути)

- випускників (переглянути)

 

 

 

Назва підприємства/організації

Договір про співпрацю

ТОВ "ЗАХІД-ПРОМ-ДІАГНОСТИКА" Договір № ЗПД - І/2 від 04.05.2023
ПП "КОМФОРТГРУП" Договір № КГ-І/1 від 10.05.2023
ТОВ "ВІ ЕС БУД" Договір № ВБС - І від 11.05.2023
ТДВ "Будівельно-монтажна фірма "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКБУД" Договір № ІФБ - І від 10.05.2023
ПП "ТВ-Буд" Договір № ТВБ - І/1 від 15.05.2023
ТОВ "ДОРОНІК-УКРАЇНА" Договір № ДУ - І від 19.06.2023
ТОВ "БК Цитадель ІІ" Договір № ЦД - І/2 від 19.06.2023
ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія Вертикаль" Договір № ІБКВ -І/1 від 19.06.2023
ТОВ "ВІ ЕС БУД" Договір № ВСБ - І/1 від 19.06.2023

 

 

Репозитарій робіт здобувачів вищої освіти

Тематики магістерських робіт здобувачів 2023 року вступу

Розпорядження директора інституту від ............... №............... (переглянути)

Наказ ректора  від ............... №............... (переглянути)

Тематики магістерських робіт здобувачів 2022 року вступу

Розпорядження директора інституту від ............... №............... (переглянути)

Наказ ректора  від ............... №............... (переглянути)