Освітньо-професійні програми та навчальні плани спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія"