Андрусяк Андрій Васильович

А.В. Андрусяк
Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Кафедра будівництва та енергоефективних споруд, доцент

Загальна інформація

Доцент кафедри будівництва та енергоефективних споруд, кандидат технічних наук, доцент.
Фахівець з оцінки міцності і надійності металу труб при довготривалій експлуатації магістральних трубопроводів.
Основні напрямки наукових досліджень:
– механізм руйнування нафтопроводів;
– параметри режиму роботи та фактори, що впливають на надійну експлуатацію нафтопроводів;
– основні закономірності руйнування сталі при різних рівнях навантаження.
Опублікував 30 наукових та навчально-методичних праць.

 

Навчальна робота

З усіма опублікованими навчально-методичними працями можна ознайомитись, скориставшись електронним каталогом бібліотеки  http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocSearchForm

 

Вибрані публікації

– Андрусяк А. В. Аналіз і причини відмов на нафтопроводі та чинники, що впливають на їх експлуатацію / А. В. Андрусяк // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2008. – 2(18). – С. 99-102.
– Андрусяк А. В. Методи визначення впливу пошкоджень на працездатність нафтопроводу / А. В. Андрусяк // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. – 2008. – 3(8). – С. 23-25.
– Тимків Д.Ф. Розробляння математичної моделі нестаціонарних експлуатаційних режимів роботи магістральних нафтопроводів / Д.Ф. Тимків, Ю.Г. Мельниченко, А.В.Андрусяк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. – 2011. – 1(38). – С. 120-124.
– Гриджук Я.С. Дослідження залежності між напруженнями в елементах бурильного інстру-менту та характеристиками його коливального руху / Я.С.Гриджук, А.В.Андрусяк, М.В.Кичма // Нафтогазова енергетика : Всеукраїнський науково-технічний журнал - 2014 -№1(21). – С. 7-15.
 – Лисканич М.В. Критерій безпечної експлуатації елементів бурильної колони при випадко-вому вібраційному навантаженні / М. В. Лисканич, Я. С. Гриджук, А. В. Андрусяк, О. М. Лисканич // Львів. Вібрації в техніці та технологіях. – 2014. – № 4(76), с. 64- 72.
– Андрусяк А.В., Величкович А.С. Інженерна оцінка міцності надземного переходу нафтопроводу, спорудженого в гірській місцевості // Розвітка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2015. – № 1(54). – С. 89–96.
– Nguyen Van Lam. Danh gia ky thuat do ben duong ong dan dau dat o vung doi nui / Nguyen Van Lam, A.S.Velychkovych, A.V.Andrusiak // DAU KHÍ . Tap chi cua tap doan dau khi quoc gia viet nam. – petrovietnam. – 2015. – № 9. – P. 46 – 52.
– Андрусяк А. В. Діагностична оцінка міцності надземного переходу нафтопроводу в стані тривалої експлуатації / А.В.Андрусяк // Нафтогазова галузь України. – 2016. – № 2 – С. 27–30.
– Andrusyak A. The Development Assessment Method of Axial Loads in Any Section of the Sucker Rod Column / А. Andrusyak, Ja. Grydzhuk, А. Dzhus, І. Steliga // Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies. – Kharkiv, 2017. –  1/7 (85). – Р. 32-37.
– Андрусяк А. В., Величкович А. С., Петрик І.Я. Аналітико-експериментальна модель міцності надземних переходів газонафтопроводів // Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018: X Міжнародна науково-технічна конференція, 24…25 квітня 2018 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – C. 22–23.
– Grydzhuk, J., Chudyk, I., Velychkovych, A., & Andrusyak, A. (2019). Analytical estimation of inertial properties of the curved rotating section in a drill string // Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 1(7 (97)), P. 6–14.
– Velychkovych A. S.,  Andrusyak A. V.,  Pryhorovska T. O., Ropyak L. Y. Analytical model of oil pipeline overground transitions, laid in mountain areas // Oil & Gas Science and Technology - Rev. IFP Energies nouvelles. – 2019. – 74 (65). – P. 1–9.