Дисципліни вільного вибору

Дисципліни вільного вибору на 2023/2024 н.р.

Здобувач вибирає дисципліни вільного вибору із двох каталогів:

– дисципліни із загальноуніверситетського каталогу (перехід на каталог)

– професійні (фахові) дисципліни із кафедрального каталогу.

        Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін із кафедрального каталогу передбачає обрання профільованих блоків, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

       Основні етапи вибору дисциплін із кафедрального каталогу:

1) дирекція інституту, гарант ОПП та куратори груп інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій та/або робочих програм дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

     

 

Кафедральний каталог вибіркових дисциплін із профільованих блоків кафедри будівництва та енергоефективних споруд 

Вибірковий блок "Будівництво та цивільна інженерія"

Інженерна графіка (спецкурс) (робоча програма, анотація)

Будівельна механіка (спецкурс) (робоча програма, анотація)

Будівельне матеріалознавство (спецкурс) (робоча програма, анотація)

Механіка грунтів (робоча програма, анотація)

Основи проектування в будівництві (робоча програма, анотація)

Залізобетонні і кам`яні конструкції (робоча програма, анотація)

Металеві конструкції (робоча програма, анотація)

Опір матеріалів (спецкурс) (робоча програма, анотація)

Основи і фундаменти (робоча програма, анотація)

Архітектура будівель і споруд (робоча програма, анотація)

Вибірковий блок "Теплогазопостачання і вентиляція"

Технічна термодинаміка (робоча програма, анотація) 

Гідравлічні і аеродинамічні машини (робоча програма, анотація)

Вентиляція і кондиціювання (робоча програма, анотація) 

Тепломасообмін (робоча програма, анотація)

Основи проектування в теплогазопостачанні та вентиляції (робоча програма, анотація)

Газопостачання та газові мережі (робоча програма, анотація)

Теплопостачання та теплові мережі (робоча програма, анотація)

Опалення (робоча програма, анотація)

Нетрадиційні джерела енергії (робоча програма, анотація)

Котельні та їх обладнання (робоча програма, анотація)

 

 

Описати історію розвитку освітньої програми від моменту її започаткування

чому відкрили, хто ініціатор, які зміни відбулись (причини), хто пропонував зміни

 

 
   
ДЛЯ СТУДЕНТІВ, які зараз навчаються на 3-му курсі (2021 рік вступу/ПЗСО, 2022 рік вступу/МС)
                        першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
назва дисципліни лектор семестр кр./ год. форма контролю відеозвернення анотація
Проектування і будівництво
індивідуального житла: сучасні матеріали, конструкції і технології / інженерно-
технічного спрямування
Добрянський Іван Михайлович,
д.т.н., професор
5 3 кр./90 год. залік відеозвернення анотація
Сучасні технології і матеріали для екологізації та
енергоефективності будинків та квартир / інженерно-
технічного спрямування
Добрянська Любов Олександрівна
к.е.н., доцент
7 5 кр./150 год. екзамен відеозвернення анотація
Інновації в будівництві та їх
регулювання / управлінсько-
адміністративного 
спрямування
Добрянська Любов Олександрівна
к.е.н., доцент
8 3 кр./90 год. диф.залік відеозвернення анотація
Ремонт та реконструкція
об’єктів цивільного
будівництва / інженерно-
технічного спрямування
Добрянський Іван Михайлович,
д.т.н., професор
8 4 кр./120 год. диф.залік відеозвернення анотація
ДЛЯ СТУДЕНТІВ, які зараз навчаються на 1-му курсі (2022 рік вступу)
                        другого (
МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти
Видобуток залишкових вуглеводнів із виснажених нафтових і газових родовищ Кондрат Олександр Романович 3 4 кр./120 год. екзамен відеозвернення анотація
Експлуатація обводнених газових і газоконденсатних свердловин Матіїшин Лілія Ігорівна 3 3 кр./90 год. залік відеозвернення анотація
Експлуатація свердловин у нестійких колекторах Мороз Леся Богданівна 3 3 кр./90 год. залік відеозвернення анотація
            

 

            

 

 

Додаткову інформацію можете знайти за посиланням на відповідній сторінці навчального відділу ІФНТУНГ

Інстукція щодо електронного кабінету студента: тут