Кондрат Олександр Романович

Додаткова інформація
kor
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Науковий ступінь

д.т.н.

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

Проректор з науково роботи

Загальна інформація

 

Закінчив з відзнакою Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Видобування нафти і газу» (1995 р.), а в 1996 р. здобув також кваліфікацію інженера-економіста за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом з відзнакою).

У 1995-1996 рр. працював за направленням в науково-дослідному інституті нафтогазових технологій ІФДТУНГ. У 1996-1999 рр. навчався в очній аспірантурі при ІФНТУНГ, після закінчення якої працював на кафедрі розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ асистентом, з 2001 р. – доцентом, а з 2013 р. – професором.

У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення вуглеводневилучення з часткововиснажених газоконденсатних і водоплаваючих газових покладів», а в 2014 р. – докторську на тему «Прикладні і теоретичні основи підвищення ефективності дорозробки виснажених родовищ газу і нафти».

У 2003 р. отримав вчене звання доцента, а в 2016 р. – вчене звання професора. З 2007-2013 рр. працював деканом факультету навчання іноземних студентів. З вересня 2015 року до червня 2023 р. очолював кафедру видобування нафти і газом. З червня 2023 р. займає посаду проректора з найкової роботи ІФНТУНГ.

Напрям наукових досліджень – розроблення фізичних і технологічних основ підвищення вуглеводневилучення з виснажених родовищ нафти і газу; підвищення продуктивності газових, газоконденсатних та нафтових свердловин за наявності ускладнюючих чинників; інтенсифікація процесів видобування високов’язкої нафти.

Автор 195 публікацій, з них 173 – наукового (в т. ч. – 76 у фахових виданнях, які входять до науково-метричних баз) й 22 – навчально-методичного характеру. Серед його наукового доробку – 5 монографій, навчальних посібників, а також 9 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

Контакти