Мороз Леся Богданівна

Додаткова інформація
mor
Alma mater

Івано – Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Видобування нафти і газу

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук (PhD)

Вчене звання

Доцент кафедри видобування нафти і газу

Місце роботи, посада

Доцент кафедри ВНГ

Наукові інтереси

Основним напрямом наукової діяльності є підвищення нафтовилучення та інтенсифікація видобутку з нафтових свердловин на завершальній стадії розробки родовища

Державні нагороди

Грамота ОДА

Загальна інформація

     

В 2004 р. закінчила ІФНТУНГ за спеціальністю “Видобування нафти і газу” і отримала кваліфікацію магістр. З серпня 2004 р. працювала стажистом-дослідником в Науково-дослідному інституті нафтогазових технологій ІФНТУНГ.

З 2004 р. навчалась в аспірантурі за спеціальністю 05.15.06 Розробка нафтових та газових родовищ.

У 2012 році успішно захистила кандидатську дисертацію  на тему Удосконалення технологій застосування поверхнево-активних систем для збільшення нафтовилучення на завершальній стадії розробки родовищ (на прикладі родовищ Передкарпаття) під керівництвом академіка УНГА, професора Кондрата Р. М.

В травні 2012 року отримала диплом кандидата технічних наук та почала працювати на посаді доцента кафедри.

В грудні 2014 року отримала вчене звання доцента.

Навчальна робота

Читає лекції та проводить практичні заняття, в тому числі й англійською мовою для груп іноземних студентів із дисциплін:

  • технологія розробки нафтових родовищ
  • проектування розробки нафтових родовищ
  • експлуатація свердловин в ускладнених умовах

 

Наукова діяльність

Автор понад 40 наукових праць ( в тому числі є ті, які індексуються в науковометричній базі Scopus),  однієї монографії та  7 навчально – методичних розробок.

Вибрані публікації

1. Використання поверхнево-активних речовин на родовищах ВАТ “Укрнафта” [за загал, ред. Михайлюка В.Д., Рудого М.І.]. – Галич : Галицька друкарня Плюс, 2009. – 400 с.

2 Патент 72010 Україна, МКВ Е21В 43/18. Спосіб розробки нафтового покладу / ІФНТУНГ: Михайлюк В.Д., Кондрат Р.М., Мороз Л.Б. – № 200902382. - Заявл. 17.03.2009; Опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16.

3. Патент 113008 Україна, МПК Е21В 43/00. Гідродинамічний випромінювач / ІФНТУНГ: Мороз Л.Б., Угриновський А.В. – № 201606088. - Заявл. 06.06.2016; Опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1.

4. Мороз Л.Б. Результати впливу акустично-магнітного поля на функціональні властивості поверхнево-активних речовин та мікроемульсійних систем  /Л.Б. Мороз, В.Д. Михайлюк // Нафтова і газова промисловість. – 2009. – №3. – С.27-29.

5. Мороз Л.Б. Вибір умов застосування розчинів поверхнево-активних речовин з метою підвищення кінцевого нафтовилучення нафтових родовищ  /Л.Б. Мороз // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2010. – №3. – С.46-50.

6. Мороз Л. Б. Проблеми і перспективи застосування методів підвищення нафтовилучення на родовищах Передкарпаття / Л. Б. Мороз // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ  – 2014. - №3 – С.26-32.

7. Мороз Л. Б. Інтенсифікація припливу нафти до свердловини із застосуванням поверхнево-активних систем /Р. М. Кондрат, Л. Б. Мороз, В. Д. Михайлюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ  – 2013. - №3 – С.188-198

8. Moroz L. Effectiveness Research of Physical and Chemical Methods Appfication for Oil Recovery Enhancing Using the ASP for the Strutynsky Oil Field Conditions / L. Moroz, A. Uhrynovskyi, V. Popovych, B. Busko, G. Kogut // Journal of management systems in production engineering. – 2020. – Vol. 28. Issue 28. – P. 104-111

9. Moroz L.B. Exploration of the productivity of wells with the use of hydraulic jet perforation. ХI Міжнародну наукову конференцію «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions» м. Штутгарт, Німеччина  20 грудня 2019 р.

10. Мороз Л.Б., Угриновський А.В. Дослідження витісненння залишкової нафти з моделей обводнених нафтових пластів із використанням поверхневих речовин. Theoretical foundations for the implementation and adaptation of scientific achievements in practice” 22-23 червня 2020 р, Гельсінкі, Фінляндія.

11. Moroz L. B. The fundamentals of petroleum engineering / Moroz L. B., Hedzyk N. M.// : lecture notes. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG - 2015 – 97 p.

12. Moroz L. B. Technology  of  scientific  researches / Moroz L. B., Dragan I.M.// practice manual. - Ivano-Frankivsk: IFNTUNG. – 2019. - 47 p.

Контакти