Бакалаврська ОПП «Буріння свердловин» за спеціальністю 185 " Нафтогазова інженерія та технології"

Додаткова інформація

 

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОП 

Відомості самооцінювання ОП

Розпорядження про створення робочої групи з підготовки акредитаційної справи

Протоколи засідання кафедри (завантажити)

 

 

Проєкт освітньої програми 2023 року

Освітня програми 2022 року

Протокол змін до ОП

Освітня програми 2019 року

 

Відгуки та пропозиції на проєкт ОП 2023 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми доц. Марцинківа О. Б.:   drill@nung.edu.ua

 

 

Навчальний план ОП 2022 року 

Навчальний план ОП 2019 року 

 

 


 

 

З методичним забезпеченням до освітніх компонентів можна ознайомитись за покликанням, які розміщені в робочій програмі.

 

Обов'язкові

 

Історія України та української культури

Основи академічного письма

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська; німецька; французька)

Основи психології та соціальних комунікацій

Філософія

Вища математика

Фізика

Хімія

Інформатика та програмування

Нарисна геометрія

Інженерна та комп'ютерна графіка

Основи нафтогазової інженерії

Теоретична механіка

Опір матеріалів

Буріння нафтових і газових свердловин

Видобування нафти і газу

Технологія буріння нафтових і газових свердловин

Нафтогазова геологія

Загальна геологія та геодезія

Основи проєктування механізмів і машин

Гідравліка

Основи трубопровідного транспорту

Термодинаміка та теплопередача

Породоруйнівний інструмент для буріння свердловин

Основи метрології, стандартизації та контролю якості

Матеріалознавство

Нафтогазова механіка

Навчальна практика

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Нафтогазове обладнання

Виробнича практика

Бурові промивальні рідини

Електротехніка та електропостачання

Економіка підприємства

Основи охорони праці

Основи екології

Основи автоматизації виробничих процесів

Закінчування свердловин

Державний іспит

 

Вибіркові

 

Здобувач вибирає дисципліни вільного вибору із двох каталогів:

– дисципліни із загальноуніверситетського каталогу (перехід на каталог)

– професійні (фахові) дисципліни із кафедрального каталогу.

Основні етапи вибору: 1) ознайомлення з процедурою вибору.

                                      2) голосування студентів за дисципліни шляхом подання  заяв до дирекціїї ІНГІ;

                                      3) узагальнення результатів.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА СЕМЕСТРАМИ 

 

семестр

1. Буріння на воду і тверді корисні копалини або Буріння геотермальних свердловин

2. Гідромеханіка в бурінні або Основи фізико-хімії бурових і тампонажних розчинів

____________________________________________________________________________________________________

 7 семестр

3. Розкриття та випробування продуктивних пластів або Пошуки та розвідка нафтогазових родовищ

4. Моделювання процесів буріння або Бурове обладнання

____________________________________________________________________________________________________

8 семестр

5. Контроль якості розкриття пластів за результатами геофізичних досліджень або Геофізичні методи дослідження свердловин

6. Рідини і хімреагенти для буріння нестійких інтервалів або Розробка нафтових і газових родовищ

7. Ліквідація аварій при бурінні нафтових і газових свердловин або Основи морських нафтогазових технологій 

8. Комп'ютеризація технологічних розрахунків в бурінні або Ускладнення при бурінні свердловин

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

  

 

 

З методичним забезпеченням до освітніх компонентів можна ознайомитись за покликанням, які розміщені в робочій програмі.

 

Обов'язкові

 

Історія України та української культури

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова

Психологія

Філософія

Вища математика

Фізика

Хімія

Інформатика та програмування

Нарисна геометрія, інженерна та комп`ютерна графіка

Економіка підприємства

Спецрозділи математики

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Теоретична механіка

Опір матеріалів

Основи екології в нафтогазовій галузі

Загальна геологія

Геодезія

Основи проєктування механізмів і машин

Гідравліка

Термодинаміка та теплопередача

Основи метрології, стандартизації та контролю якості в нафтогазовому комплексі

Матеріалознавство

Основи охорони праці

Нафтогазова інженерія та технології (1)

Нафтогазова інженерія та технології (2)

Нафтогазова інженерія та технології (3)

Нафтогазова інженерія та технології (4)

Нафтогазова механіка

Виробнича практика

Бурові промивальні рідини

Гідромеханіка в бурінні

Руйнування гірських порід при бурінні

Закінчування свердловин

Державний іспит

 

Вибіркові

Дисципліни вільного вибору на 2024/2025 н.р.

Здобувач вибирає дисципліни вільного вибору із двох каталогів:

– дисципліни із загальноуніверситетського каталогу (перехід на каталог)

– професійні (фахові) дисципліни із кафедрального каталогу.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін  на 2024-2025 н.р

семестр

1. Нафтогазова геологія  або Пошуки та розвідка нафтогазових родовищ

_______________________________________________________________________________

семестр

2. Технологія буріння нафтових і газових свердловин (ч1) або Буріння свердловин великого діаметру

_______________________________________________________________________________

7 семестр

3. Технологія буріння нафтових і газових свердловин (ч2)  або  Буріння на воду і тверді корисні копалини

4. Бурове обладнання  або  Геофізичні методи дослідження свердловин

5. Розкриття та випробування продуктивних пластів або Розробка нафтових і газових родовищ

6. Основи морських нафтогазових технологій або Геофізичні методи дослідження свердловин

 _______________________________________________________________________________

8 семестр

7. Ускладнення та аварії при бурінні свердловин  або  Основи наукових досліджень

8. Рідини і хімреагенти для буріння нестійких інтервалів або Основи фізико-хімії бурових і тампонажних розчинів

9. Комп'ютеризація технологічних розрахунків в бурінні  або  Моделювання процесів буріння

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

Дисципліни вільного вибору на 2023/2024 н.р.

Здобувач вибирає дисципліни вільного вибору із двох каталогів:

– дисципліни із загальноуніверситетського каталогу (перехід на каталог)

– професійні (фахові) дисципліни із кафедрального каталогу.

Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 329 від 06.12.2022 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей. 

 

Основні етапи вибору: 1) ознайомлення з процедурою вибору з 20.02 по 14.04. 2023 р.

                                      2) голосування студентів за дисципліни з 17.04 по 05.05. 2023 р. шляхом подання  заяв до дирекціїї ІНГІ;

                                      3) узагальнення результатів до 15.05.202 р.

 

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін  на 2023-2024 н.р

 

семестр

1. Нафтогазова геологія  або Пошуки та розвідка нафтогазових родовищ

_______________________________________________________________________________

семестр

2. Технологія буріння нафтових і газових свердловин (ч1) або Буріння свердловин великого діаметру

_______________________________________________________________________________

7 семестр

3. Технологія буріння нафтових і газових свердловин (ч2)  або  Буріння на воду і тверді корисні копалини

4. Бурове обладнання  або  Ліквідація аварій при бурінні нафтових і газових свердловин

5. Розкриття та випробування продуктивних пластів або Розробка нафтових і газових родовищ

6. Основи морських нафтогазових технологій або Геофізичні методи дослідження свердловин

 _______________________________________________________________________________

8 семестр

7. Ускладнення та аварії при бурінні свердловин  або  Основи наукових досліджень

8. Рідини і хімреагенти для буріння нестійких інтервалів або Основи фізико-хімії бурових і тампонажних розчинів

9. Комп'ютеризація технологічних розрахунків в бурінні  або  Моделювання процесів буріння

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Дисципліни вільного вибору на 2022/2023 н.р.

Здобувач вибирає дисципліни вільного вибору із двох каталогів:

– дисципліни із загальноуніверситетського каталогу (перехід на каталог)

– професійні (фахові) дисципліни із кафедрального каталогу.

Перелік обраних дисциплін (робочі програми) студентами групи НБ-19-1 та НБ-20-1:

Нафтогазова геологія

Основи морських нафтогазових технологій

Технологія буріння нафтових і газових свердловин

Ускладнення та аварії при бурінні свердловин

Бурове обладнання

Розкриття та випробування продуктивних пластів

Рідини для буріння нестійких інтервалів та первинного розкриття продуктивних горизонтів

Комп`ютеризація технологічних розрахунків в бурінні

 

 

 

 

 

 


 

ОП 2022  року

НТУ «Дніпровська політехніка» д.т.н., проф. Судаков А. К.  (завантажити файл)

НУ «Львівська політехніка»  д.т.н., проф. Максимович О. В. (завантажити файл)

БУ "Укрбургаз" (завантажити файл)

ПАТ «Укрнафта» (завантажити файл)

ТОВ «Бріз-оіл» (завантажити файл)

ТОВ «Геосинтез Інженірінг» (завантажити файл)

 

ОП 2019  року

ПАТ «Укрнафта» (завантажити файл)

ТОВ «Геосинтез Інженірінг» (завантажити файл)

 

 

 

 

Аналітичний звіт(осінь 2022) (завантажити файл)