ОПП "Технології захисту навколишнього середовища" - рівень магістр

Рівень вищої освіти - другий (магістерський)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища

 

ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

         Відомості самооцінювання ОПП "Технології захисту навколишнього середовища"

         Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

         Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Тежнології захисту навколишнього середовища"

 

Обрання спеціальності 183 - Технології захисту навколишнього середовища відкриває перед випускниками широкі перспективи, враховуючи зростаючу глобальну увагу до питань екології та сталого розвитку. Ось декілька ключових причин, чому варто обрати саме цю спеціальність:

Актуальність та важливість для суспільства. Зміна клімату, забруднення повітря та водойм, втрата біорізноманіття - глобальні проблеми, що впливають на життя кожної людини на планеті. Спеціалісти в області технологій захисту навколишнього середовища працюють над розробкою та впровадженням рішень, що спрямовані на зменшення цих проблем.

Широкий спектр можливостей для працевлаштування. Випускники можуть знайти роботу в державних установах, міжнародних організаціях, науково-дослідних інститутах, приватних екологічних компаніях, виробничих підприємствах та некомерційних організаціях, що займаються питаннями навколишнього середовища.

Можливості для інновацій та креативності. Сфера захисту навколишнього середовища постійно розвивається, відкриваючи нові напрямки для наукових досліджень, розробки інноваційних технологій і підходів для зменшення екологічного впливу.

Міжнародне співробітництво. Захист навколишнього середовища є глобальною проблемою, що вимагає співпраці між країнами та континентами. Спеціалісти в цій галузі мають можливість працювати в міжнародних проєктах, обмінюватися досвідом з колегами з інших країн.

Внесок у сталий розвиток. Освіта та кар'єра в області технологій захисту навколишнього середовища дозволяють не тільки досягти професійних успіхів, а й зробити реальний внесок у досягнення цілей сталого розвитку, зокрема, в боротьбі зі зміною клімату, захисті природних ресурсів та збереженні біорізноманіття.

Зростаючий попит на фахівців. У міру того, як уряди та приватний сектор збільшують інвестиції в зелені технології та сталий розвиток, попит на кваліфікованих спеціалістів в області екології постійно зростає.

Можливість для особистісного зростання. Працюючи на користь навколишнього середовища, спеціалісти в цій галузі також мають можливість для постійного особистісного та професійного розвитку, вивчаючи нові знання та підходи в своїй сфері.

Обираючи спеціальність 183 - Технології захисту навколишнього середовища, ви отримуєте не тільки обіцянку майбутньої кар'єри, але й можливість зробити значний внесок у захист та збереження планети для майбутніх поколінь.

 

Спеціальність ²Технології захисту навколишнього середовища² є однією із  спеціальностей, які започаткували свою історію розвитку в стінах ІФНТУНГ у 2017 році. 

 

Освітньо-професійна програма Технології  захисту навколишнього середовища 2024 р. (ПРОЄКТ).

Відгуки та пропозиції на проєкт ОПП 2024 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми доц. Грицуляк Г. М.:  halyna.hrytsuliak@nung.edu.ua

Зведена таблиця пропозицій та зауважень від стейкхолдерів до проєкту ОПП 2024 р. (завантажити).

 

ОПП «Технології захисту навколишнього середовища» 2023 р. (завантажити)

ОПП «Технології захисту навколишнього середовища» 2023 р. - англійська версія (завантажити)

Навчальний план 2023 р. денна форма (завантажити)

Навчальний план 2023 р. - англійська версія денна форма (завантажити)

Навчальний план 2023 р. заочна форма (завантажити) англійська версія (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (переглянути)

 

ОПП «Технології захисту навколишнього середовища» 2022 р. (завантажити)

ОПП «Технології захисту навколишнього середовища» 2022 р. - англійська версія (завантажити)

Навчальний план 2022 р. денна форма (завантажити)

Навчальний план 2022 р. - англійська версія денна форма (завантажити)

Навчальний план 2022 р. заочна форма (завантажити) англійська версія (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (переглянути)

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

Організація наукових досліджень та академічна доброчесність

Професійно орієнтована іноземна мова

Публічно-правові аспекти охорони довкілля

Дисципліни професійної підготовки

Проєктування розробки нафтових родовищ

Проєктування розробки газових і газоконденсатних родовищ

Гідродинамічне моделювання процесів розробки родовищ нафти і газу

Проєктування експлуатації нафтових свердловин

Проєктування експлуатації газових і газоконденсатних свердловин

Проєктування систем збору і підготовки нафтогазопромислової продукції

Розробка та експлуатація морських родовищ нафти і газу

Переддипломна практика

Магістерська робота

 

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального каталогу   

      Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання профільованих блоків, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

 4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін із профільованих блоків кафедри видобування нафти і газу за посиланням.

 

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу       

Процедура вибору (10 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з  2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). 

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням

 

 

 

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

Організація наукових досліджень та академічна доброчесність

Професійно орієнтована іноземна мова

Публічно-правові аспекти охорони довкілля

Дисципліни професійної підготовки

Розробка родовищ нетрадиційних вуглеводнів

Експлуатація свердловин в ускладнених умовах

Новітні технології буріння та ремонту свердловин

Гідродинамічне моделювання процесів розробки родовищ нафти і газу

Розробка та експлуатація морських родовищ нафти і газу

Переддипломна практика

Магістерська робота

 

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального каталогу

    Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання профільованих блоків, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

 4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін із профільованих блоків кафедри видобування нафти і газу за посиланням.

 

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу       

Процедура вибору (10 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з  2 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). 

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням

 

 

 

 

Дисципліна 1 .......

1. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум. Ч. 1 / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 227 с. (https://cutt.ly/twznuo6Y)

2. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: метод. вказ. до викон. курс. проекту / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда, М. І. Когутяк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 66 с. (https://cutt.ly/jwzntCM5)

3. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: конспект лекцій /               А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 26 с. (https://cutt.ly/Rwznyz9h)

4. Когутяк, М. І. Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації [Текст]: навч. посіб. Ч.1: Програмовані логічні контролери / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 237 с. (https://cutt.ly/nwznrPzU)

6. Когутяк, М. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум /             М. І. Когутяк, А. І. Лагойда Л.І. Фешанич. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 87 с. (https://cutt.ly/ywlkh6Ir)

Дисципліна 2 .......

1. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум. Ч. 1 / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 227 с.

2. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: метод. вказ. до викон. курс. проекту / А. І. Лагойда, Л. І. Лагойда, М. І. Когутяк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 66 с.

3. Лагойда, А. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: конспект лекцій /               А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 26 с. 

4. Когутяк, М. І. Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації [Текст]: навч. посіб. Ч.1: Програмовані логічні контролери / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 237 с.

6. Когутяк, М. І. Програмно-технічні комплекси та програмне забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами [Текст]: лаб. практикум /             М. І. Когутяк, А. І. Лагойда Л.І. Фешанич. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2023. – 87 с.

Дисципліна 3 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 4 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 5 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 6 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 7 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 8 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 9 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 10 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 11 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 12 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 13 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 14 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 15 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 16 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 17 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 18 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 19 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 20 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 21 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 22 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 23 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 24 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 25 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 26 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 27 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 28 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 29 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 30 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 31 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 32 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 33 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 34 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 35 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 36 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 37 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 38 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 39 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 40 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 41 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 42 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 43 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 44 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 45 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 46 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 47 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 48 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 49 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

Дисципліна 50 .......

кімната: 0-316
Телефон: 

 

 

Гарант освітньої програми в.о. завідувача кафедри ТЗБП, к. с. г. н., доцент - Грицуляк Галина Михайлівна

Контактні дані гаранта ОПП для комунікації: електронна пошта - halyna.hrytsuliak@nung.edu.ua ; телефон - +380663229327

Група забезпечення освітньої програми (наказ про затвердження). З особистими сторінками викладачів кафедри можна ознайомитись на сторінці кафедри у вкладці "Співробітники".

 

 

Запрошуємо всіх кому не байдужа якість надання освітніх послуг у університеті пройти анонімне опитування за посиланням

Результати опитування:

- щодо якості викладання дисциплін (переглянути)

- щодо якості самостійної роботи (переглянути)

- щодо якості освітньої програми (переглянути)

- випускників (переглянути)

 

 

У рамках зустрічі зі стейкхолдерами 

Круглий стіл кафедри з представниками комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» на чолі з директором Русланою Василюк

Круглий стіл кафедри зі студентами бакалаврами спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища».

Зустріч гаранта освітньої програми «технології захисту навколишнього середовища» з директором природнього заповідника "Горгани"

Ознайомлення студентів з основами нафтохімічного виробництва

Ознайомлення студентів з технологічним процесом генерації біогазу

Зустріч з провідними спеціалістами агрохолдингу "goodvalley"

Ознайомлення із сучасними технологіями перероблення біомаси в біогумус

Ознайомлення із сучасними методами рекультивації земель

Обговорення теми "Токсикологічна характеристика та методи виділення металевих отрут"

 

 

 

 

Репозитарій робіт здобувачів вищої освіти

Тематики магістерських робіт здобувачів 2023 року вступу

Розпорядження директора інституту від ............... №............... (переглянути)

Наказ ректора  від ............... №............... (переглянути)

Тематики магістерських робіт здобувачів 2022 року вступу

Розпорядження директора інституту від ............... №............... (переглянути)

Наказ ректора  від ............... №............... (переглянути)