Дисципліни вільного вибору

Дисципліни вільного вибору на 2024/2025 н.р.

Здобувач вибирає дисципліни вільного вибору із двох каталогів:

– дисципліни із загальноуніверситетського каталогу (перехід на каталог)

– професійні (фахові) дисципліни із кафедрального каталогу.

        Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін із кафедрального каталогу передбачає обрання профільованих блоків, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

       Основні етапи вибору дисциплін із кафедрального каталогу:

1) дирекція інституту, гарант ОПП та куратори груп інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій та/або робочих програм дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

     

 

Кафедральний каталог вибіркових дисциплін із профільованих блоків кафедри Технології захисту навколишнього середовища та безпеки праці для здобувачів вступу 2023 р. 

Вибірковий блок "Контроль стану навколишнього середовища"

Студентський науковий семінар (робоча програма, анотація)

Розробка екологічної компоненти ТЕО (робоча програма, анотація)

Екоефективні технології (робоча програма, анотація)

Технології декарбонізації в нафтогазовому комплексі (робоча програма, анотація)

Вибірковий блок "Екоефективні технології захисту довкілля"

Ресурсо - та енергозберігаючі технології природокористування (робоча програма, анотація)

Оцінка життєвого циклу процесів та устаткування (робоча програма, анотація)

Хімічні методи очистки газів і стічних вод (робоча програма, анотація)

Технології утилізації та переробки промислових відходів (робоча програма, анотація)

Вибірковий блок "Техногенно-екологічний менеджмент територій"

Екологічний менеджмент та адміністрування (робоча програма, анотація)

Міжнародне співробітництво в сфері технологій захисту довкілля (робоча програма, анотація)

Технології захисту антропогенно порушених грунтів (робоча програма, анотація)

Статистична екологічна звітність (робоча програма, анотація)

 

 

 

Кафедральний каталог вибіркових дисциплін із профільованих блоків кафедри Технології захисту навколишнього середовища та безпеки праці для здобувачів вступу 2023 р. 

Вибірковий блок "Технології захисту довкілля на об'єктах паливно-енергетичного комплексу"

ВБ. 1.1.1. Технології відновлювальної енергетики (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.2. Технології захисту довкілля в гірничо-видобувній промисловості (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.3. Моделювання забруднення компонентів довкілля та прогнозування надзвичайних ситуацій (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.4 Технології захисту довкілля від фізичних забруднень (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.5. Технології захисту довкілля при спорудженні нафтогазових свердловин (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.6. Технології екологічно-чистих виробництв (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.7. Технології  ремедіації техногенно-забруднених грунтів (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.8. Оцінка впливів на довкілля  (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.9. Технології захисту довкілля на об'єктах теплоенергетики (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.10. Технології радіаційного захисту (робоча програма, анотація)

Вибірковий блок "Технології відновлення комплексів довкілля та раціональне використання ресурсів"

ВБ. 1.1.1. Природоохоронні технології (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.2. Рекультивація земель (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.3. Основи системного та  SWOT  аналізу (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.4 Технології захисту заповідних територій (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.5. Прогнозування техногенних еколого-геологічних процесів (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.6. Геоінформаційні системи (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.7. Методологія розробки проєктів (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.8. Основи наукових досліджень (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.9. Екологічна паспортизація (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.10. Циркулярна економіка (робоча програма, анотація)

Вибірковий блок "Захист довкілля в урбоекосистемах"

ВБ. 1.1.1. Енергетичні культури в альтернативній енергетиці (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.2. Технології захисту поверхневих гідроекосистем (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.3. Зелені нанотехнології (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.4 Концепція 5 R (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.5. Системи водопостачання та водовідведення (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.6. Технології ідентифікації та оцінки впливу на довкілля стихійних звалищ відходів (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.7. Полігони відходів, проєктування  експлуатація та закриття (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.8. Екологічна токсикологія (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.9. Енергетичний потенціал ТПВ (робоча програма, анотація)

ВБ 1.1.10. Екологічно чисті технології в урбоекосистемах (робоча програма, анотація)

форма для голосування 1-й курс

форма для голосування 2-й курс

форма для голосування 3-й курс

 

 

 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ, які зараз навчаються на 3-му курсі (2022 рік вступу)
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки
Лялюк-Вітер Галина Дмитрівна6

3 кредити ЄКТС, 90 годин (18 год – лекції, 18 год – практичні,54 год – самостійна робота

заліквідеозверненняанотація

Основи нафтохімії
Калин Тетяна Іванівна5

4 кредити ЄКТС, 120 год, (лекції – 18, практичні заняття – 18, самостійна робота – 54)

заліквідеозверненняанотація

ДЛЯ СТУДЕНТІВ, які зараз навчаються на 3-му курсі (2021 рік вступу)
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

назва дисциплінилекторсеместркр./ год.форма контролювідеозверненняанотація

Управління БпЛА
Коцюбинський Андрій Олегович7

5 кредитів ЄКТС, 150 год (лекції – 30, практичні заняття – 30, самостійна робота – 90)

 

екзаменвідеозверненняанотація

Хімія харчових продуктів
Грицуляк Галина Михайлівна8

4 кредити ЄКТС, 120 год. Лекції – 32, Практичні заняття – 32, Самостійна робота - 56

заліквідеозверненняанотація
ДЛЯ СТУДЕНТІВ, які зараз навчаються на 1-му курсі (2023 рік вступу)
другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти

Наука, технології, інновації для сталого розвитку
Яцишин Теодозія Михайлівна3

3 кредити ЄКТС, 90 годин, (лекції – 18, семінарські заняття – 18,  Самостійна робота – 54).

заліквідеозверненняанотація
Безпека праці в індустрії інформаційних технологійКривенко Галина Мирославівна3

3 кредити ЄКТС, 90 годин  (18 год – лекції, 18 год – практичні заняття, 54 год – самостійна робота)

заліквідеозверненняанотація
Екологія здоров’я та суспільстваПогребняк Володимир Григорович3

4 кредити ЄКТС, 120 годин (36 год – лекції, 18 год – практичні заняття, 66 год – самостійна робота)

заліквідеозверненняанотація

Штучні нейронні мережі для обробки експериментальних даних
Коцюбинський Андрій Олегович3

3 кредити ЄКТС, 90 годин (лекції – 18, практичні заняття – 18, Самостійна робота – 54)

заліквідеозверненняанотація
       
ДЛЯ СТУДЕНТІВ, 
другого (бакалаврського) рівня вищої освіти (заочне)
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпекиЛялюк-Вітер Галина Дмитрівна6

3 кредити ЄКТС, 90 годин (4 год – лекції, 4 год – практичні заняття, 82 год – самостійна робота)

заліквідеозверненняанотація
       
ДЛЯ СТУДЕНТІВ, які зараз навчаються на 1-му курсі (2023 рік вступу)
другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня вищої освіти (заочне)

Наука, технології, інновації для сталого розвитку
Яцишин Теодозія Михайлівна3

3 кредити ЄКТС, 90 годин, (лекції – 4, семінарські заняття – 4,  Самостійна робота – 82).

заліквідеозверненняанотація

Безпека праці в індустрії інформаційних технологій
Кривенко Галина Мирославівна3

3 кредити ЄКТС, 90 годин (4 год – лекції, 4 год – практичні заняття, 82 год – самостійна робота

заліквідеозверненняанотація

Екологія здоров’я та суспільства
Погребняк Володимир Григорович3

4 кредити ЄКТС, 120 годин (4 год – лекції, 4 год – практичні заняття, 112 год – самостійна робота)

заліквідеозверненняанотація

Додаткову інформацію можете знайти за посиланням на відповідній сторінці навчального відділу ІФНТУНГ

Інстукція щодо електронного кабінету студента: тут