Калин Тетяна Іванівна

Калин Т.І.
Alma mater

Чернівецький державний університет ім. Федьковича 

Науковий ступінь

кандидат хімічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

доцент кафедри ТЗНС

Наукові інтереси

Синтез і реакції 1,8-діоксополігідроакридинів та дослідження їх протикорозійних властивостей

Загальна інформація

кандидат хімічних наук, доцент

Телефон - 0342727173

e-mail: tetiana.kalyn@nung.edu.ua

Закінчила навчання на хімічного факультету ЧДУ у 1990 році.  З 1995 року починає працювати на посаді асистента кафедри хімії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Починаючи з 1996 року займається синтезом азотовмісних гетероциклічних сполук на основі димедону, ароматичних амінів та аліфатичних альдегідів. Результатом проведених досліджень стала дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за темою Синтез і реакції 1,8-діоксополігідроакридинів, виконана під керівництвом д.х.н Гуцуляка Б.М. та к.х.н. Мельник М.В. і успішно захищена у 2010р.Отримані сполуки володіють протимікробними та люмінесцентними властивостями.

З 2011 року працює на посаді доцента кафедри хімії. Є автором ряду методичних праць, зокрема, навчального посібнику з диссципліни "загальна хімія" та конспектів лекій "Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів". За період роботи в університеті опубліковано більш ніж 50 праць.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: Загальна хімія, Основи фізико-хімії промивних і тампонажних розчинів

Наукова діяльність

Scopus ID 57218510069

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218510069

Вибрані публікації

Poberezhny, L., Chudyk, I., Hrytsanchuk, A., Mandryk, O., Kalyn, T., Hrytsuliak, H., & Yakymechko, Y. (2020). Influence of hydrate formation and concentration of salts on the corrosion of steel 20 pipelines. Management Systems in Production Engineering28(3), 141-147.

Калин Т.І. Особливості гетероциклізації вторинних амінів із циклопентаноном і оцтовим альдегідом та дослідження протимікробної активності синтезованих сполук / Калин Т.І., Мельник М.В., Куцик Р.В. // Галицький лікарський вісник  – 2015. – т.2 - №2. – С . 31-33.

Калин Т.І. Дослідження протимікробної активності похідних перхлоратів циклопента[с]хінолінію з 4-нітросаліциловим альдегідом./ Калин Т.І., Мельник М.В., Куцик Р.В. , Онисько І.З. , Боднарчук О.В.// Галицький лікарський вісник.  2016, т. 23, № 2. – с. 20-22.

Використання деяких похідних 1.8-діоксополігідроакридинів як інгібіторів корозії. Sciences of Europe V 1, N 13 (13) (2017) (Praha, Czech Republic) С.17-19. Калин Т. І. 

Контакти

Телефон - 0342727173

e-mail: tetiana.kalyn@nung.edu.ua