Грицуляк Галина Михайлівна

Грицуляк Г.М.
Alma mater

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника"

Науковий ступінь

кандидат сільсько-господарських наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

 доцент кафедри ТЗНС

Наукові інтереси

Утилізація та вплив осаду стічних вод на дерново-підзолисті ґрунти, вирощування енергетичних культур.

Загальна інформація

кандидат сільсько-господарських наук, доцент

Телефон - 0342727173

e-mail: halyna.hrytsuliak@nung.edu.ua

З 2011 по 2014 роки – аспірант Львівського національного аграрного університету. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук у Національному науковому центрі НААН України Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Соколовського. Виконує програму наукових досліджень за темою докторської дисертації Еколого-агрохімічна оцінка застосування осаду стічних вод як добрива за вирощування фіто-енергетичних культур. Є автором більш ніж 30 наукових праць.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: Загальна хімія, Органічна хімія

Наукова діяльність
Вибрані публікації

Poberezhny, L., Hrytsanchuk, A., Hrytsuliak, G., Poberezhna, L., & Kosmii, M. (2018). Influence of hydrate formation and wall shear stress on the corrosion rate of industrial pipeline materials. Koroze a ochrana materialu62(4), 121-128.

Poberezhny, L., Hrysanchuk, A., & Grytsuliak, H. (2019). Influence of the gas hydrates on the corrosion rate of gas gathering pipelines. Procedia Structural Integrity16, 141-147.

Grevtsev, O., Selivanova, N., Popovych, P., Poberezhny, L., Shevchuk, O., Murovanyi, I., ... & Hrytsuliak, G. (2021). Calculation of the Vehicles Stress-Deformed State while Transporting the Liquid Cargo. Communications-Scientific letters of the University of Zilina23(1), B58-B64.

Контакти

Телефон - 0342727173

e-mail: halyna.hrytsuliak@nung.edu.ua