Яцишин Теодозія Михайлівна

Яцишин Теодозія Михайлівна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2005 р.

Спеціальність

Екологія та охорона навколишнього середовища

Кваліфікаційний рівень

магістр

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

доцент кафедри екології

Наукові інтереси
  • Дослідження життєвого циклу нафтових і газових свердловин з метою запобігання екологічно-небезпечним ситуаціям;
  • Шляхи підвищення якості освіти у ЗВО. Інноваційні підходи в роботі викладача технічного ЗВО.
Державні нагороди

диплом за І місце у номінації "Екологія в енергетиці" на XVII Всеукраїнському конкурсі "Молодь – енергетиці України - 2017-2018: відкритий конкурс молодих вчених та енергетиків".

- 2 місце на Всеукраїнському конкурсі соціальної реклами «Чесність починається з тебе», організованому Американськими радами з міжнародної освіти в рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) 2016;

- диплом за участь у проекті "Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: Забезпечення якості та інтернаціоналізація", Варшавський університет, 2015 рік.

- грамота університету за високі досягнення в науковій діяльності і з нагоди професійного свята Дня науки (2015)

Загальна інформація

В 2005 р. завершила магістратуру за спеціальністю екологія та охорона навколишнього середовища – ІФНТУНГ

В 2006 р. завершила магістратуру державної служби – ІФНТУНГ

2010-2013 рр. – навчалася в аспірантурі ІФНТУНГ

2013-2015 рр.  – лаборант кафедри інженерної та комп’ютерної графіки;

2014-2015 рр.  – асистент кафедри екології ІФНТУНГ;

2014-2015 рр.  – пройшла курс підвищення кваліфікації «Педагогіка та психологія» (ІФНТУНГ).

В 2014р. – захистила кандидатську дисертацію.

З 2015 р. – на посаді доцента кафедри екології ІФНТУНГ;

В 2015 р. учасниця проєкту "Інноваційний університет та лідерство.

Фаза II: Забезпечення якості та інтернаціоналізація", що проходив у Варшавському університеті (Польща) у період з 1.10.2015 – по 30.10.2015;

2017-2020 рр.  – перебувала в докторантурі ІФНТУНГ.

В 2020 р. – одержала вчене звання доцента;

В 2021 р. – захистила докторську дисертацію.

Навчальна робота

Основи екології в нафтогазовій галузі; Екологія; Управління проєктами в екології; Системний аналіз якості навколишнього середовища; Якість та методи очищення компонентів довкілля.

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення

повітря при бурінні нафтогазових свердловин " на здобуття наукового ступеня кандидата наук  за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (2014 р.).

Тема докторської дисертації «Розроблення наукових основ запобігання розвитку екологічно-небезпечних процесів нафтогазовидобувними об’єктами» на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. (2021 р.).

Науково-методичний доробок: станом на 01.01.2021 – понад 80 публікацій, в т.ч. 4 монографії у співавторстві, 35 статей (з них у міжнародних науково метричних виданнях - 12), 5 патентів; 10 – навчально-методичних розробок.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7723-2086

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56005904300

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Yatsyshyn-Teodoziia

Google Scholar (Академія): https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pf8aH8sAAAAJ&hl=uk

Учать у міжнародних проєктах:

Проєкт EnyMSW (HUSKROUA) «Дослідження відновлення енергії з твердих побутових відходів в Івано-Франківській області шляхом термічної обробки» 2014-2020   (експерт проєкту).

Вибрані публікації
  1. Яцишин Т.М. Аналіз впливу на довкілля життєвого циклу нафтогазової свердловини. Моделювання та інформаційні технології. 2017. Вип. 81. С. 24-31.
  2. Яцишин Т.М. Вибір критеріїв системи управління екологічними ризиками під час спорудження нафтогазових свердловин. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2018.  № 2 (67). С. 31-40.
  3. Яцишин Т.М. Визначення методу дослідження багатофакторних систем на прикладі розливів флюїдів при нафтогазовидобутку. Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. пр. Ін-ту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. 2018. Випуск 83. С. 27-39.
  4. Skitsa L., Yatsyshyn T., Liakh М., Sydorenko О. Ways of increasing the safety of pumping-circulatory system of the drilling rig. Mining of Mineral Deposits. 2018. Volume 12. Issue 3. P. 71-79.   URL:http://mining.in.ua/2018vol12_3_9.html
  5. Yatsyshyn T., Shkitsa L., Popov O., Liakh M. Development of mathematical models of gas leakage and its propagation in atmospheric air at an emergency gas well gushing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ECOLOGY. 2019. Vol 5, № 10 (101). P. 49-59. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.179097 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/179097
  6. Shkitsa L., Yatsyshyn T., Lyakh M., Sydorenko O. Innovative approaches to the formation of environmental safety at the objects of oil and gas production. Materials Science and Engineering: IOP Conf. Series. 2020. №749 012009 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/749/1/0120092019
Контакти

t.yatsyshyn@nung.edu.ua