Яцишин Теодозія Михайлівна

Яцишин Т.М.
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2005 р.

Спеціальність

Екологія та охорона навколишнього середовища

Кваліфікаційний рівень

магістр

Науковий ступінь

доктор технічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, професор кафедри «Технологій захисту навколишнього середовища та безпеки праці»

Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України, старший науковий співробітник

Наукові інтереси
 • Дослідження життєвого циклу нафтових і газових свердловин з метою запобігання екологічно-небезпечним ситуаціям;

 • Еко-ефективні технології в нафтогазовій галузі;

 • Вивчення проблем поводження з твердими побутовими відходами;

 • Шляхи підвищення якості освіти у ЗВО. Інноваційні підходи в роботі викладача технічного ЗВО

Державні нагороди
 • - диплом за участь у проекті "Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: Забезпечення якості та інтернаціоналізація", Варшавський університет, 2015 рік.

 • - грамота університету за високі досягнення в науковій діяльності і з нагоди професійного свята Дня науки (2015)

 • - 2 місце на Всеукраїнському конкурсі соціальної реклами «Чесність починається з тебе», організованому Американськими радами з міжнародної освіти в рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) 2016;

 • диплом за І місце у номінації "Екологія в енергетиці" на XVII Всеукраїнському конкурсі "Молодь – енергетиці України - 2017-2018: відкритий конкурс молодих вчених та енергетиків".

 • Диплом лауреата обласного рейтингового огляду «Галицький кмітливець 2021», Переможець обласного огляду у номінації «Кращий винахідник серед жінок». Ухвала № П-8-1 від 26.04.2022р

General Information

В 2005р. завершила магістратуру за спеціальністю екологія та охорона навколишнього середовища – ІФНТУНГ

В 2006р. завершила магістратуру державної служби – ІФНТУНГ 2010 –2013 р.р. – навчалася в аспірантурі ІФНТУНГ 2013-2015 р.р. – лаборант кафедри інженерної та комп’ютерної графіки; 2014-2015 р.р. – асистент кафедри екології ІФНТУНГ;

В 2014р. – захистила кандидатську дисертацію. З 2015-2021р.р. – на посаді доцента кафедри екології ІФНТУНГ; 2017 –2020р.р. – перебувала в докторантурі ІФНТУНГ. В 2020р. – одержала вчене звання доцента; В 2021р. – захистила докторську дисертацію. 2021р. – професор кафедри «Технології захисту навколишнього середовища»

Підвищення кваліфікації: 2014-2015р. – курс підвищення кваліфікації «Педагогіка та психологія» (Організатор:ІФНТУНГ); 2021р.- курс підвищення кваліфікації «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність» (Організатори: Благодійний фонд “Міжнародний фонд досліджень освітньої політики”, Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Громадська організація “Інноваційний університет”); 2021р. – «Від абітурієнта до студента: маркетинг освітньої програми» (організатор: Сумський державний університет). 2021р. – слухач Осінньої школи «Стала енергетика та клімат: досвід ЄС для України» 2022р. - «Науково-педагогічні працівники: особистісний розвиток, лідерство. Спеціальна тема: Дуальна освіта»

Громадська діяльність: • ВГО «Інноваційний університет», Голова регіонального осередку ВГО «Інноваційний університет» • ГО «Інтернаціональна спілка інноваторів та дослідників» • Координатор в «Офіс підтримки вчених»

 

Навчальна робота

Контроль і оцінка ефективності природоохоронних заходів та технологій; Управління проєктами в екології; Якість та методи очищення компонентів довкілля; Оцінка життєвого циклу процесів та устаткування; Проблеми глобальної екології та концепція сталого розвитку.

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації «Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення повітря при бурінні нафтогазових свердловин " на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (2014 р.). Тема докторської дисертації «Розроблення наукових основ запобігання розвитку екологічно-небезпечних процесів нафтогазовидобувними об’єктами» на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. (2021р.). Науково-методичний доробок: станом на 01.09.2022 – Є автором понад 100 публікацій, з яких 5 монографій (3 закордонні), 35 статей у фахових вітчизняних та закордонних наукових виданнях (16 в Scopus), 45 матеріалів та тез конференцій державного та міжнародного рівнів, 10 навчально-методичних праць, h-індекс у базі Scopus – 8.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7723-2086

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56005904300

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Yatsyshyn-Teodoziia

Google Scholar (Академія): https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pf8aH8sAAAAJ&hl=uk

Учать у міжнародних проєктах:

Учасниця проєкту "Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: Забезпечення якості та інтернаціоналізація", Варшавський університет (Польща) у період з 1.10.2015 – по 30.10.2015;

Есперт проєкту Energy Recovery from Municipal Solid Waste by Thermal Conversion Technologies in Cross-border Region (EnyMSW) (HUSKROUA) 2014-2020 https://nung.edu.ua/project/enymsw (експерт проєкту).

Учасниця проєкт НФДУ 220.01/0417 «Підвищення рівня екологічної безпеки процесів видобування та транспортування енергетичних вуглеводнів» (2020-2022)

Учасниця проєкт Д-6-19-П "Прогнозування та запобігання деградації територій та об’єктів видобутку і транспортування корисних копалин" (2019-2020) (РК 0119U000473)

Учасниця проєкт РК 0118U006601 «Технології захисту навколишнього середовища шляхом контролю, моделювання та прогнозування стану довкілля» (2017-2020);

Учасниця міжнародного проєкту ERASMUS+ 620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA EU-EaP FUTURE AVENUES: BOOSTING JOINT INITIATIVES OF ACADEMIA AND CIVIL SOCIETY IN UKRAINE

Експерт тижня-тренінгу в межах проєкту “EcoMining: Development of Integrated PhD Program for Sustainable Mining & Environmental Activities” 06 – 10.09.2021 & Workshop Innovative Technologies in Mining and Reclamation 06 – 10.09.2021 (TU Bergakademie Freiberg, Dnipro University of Technology)

Автор ініціативи «Forest training camp»,  реалізованої в рамах проєкту «Карпатсьі лісові школи – пілотне співробітництво для збереження природи  та екологічної освіти», виконаної Туристичною Асоціацією Івано-Франківщини за співфінансування ЄС в рамках Програми прикордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна на 2014-2020 роки.

Вибрані публікації

Основні публікації за 2018-2022 рр.

 1. Яцишин Т.М. Аналіз впливу на довкілля життєвого циклу нафтогазової свердловини. Моделювання та інформаційні технології. 2017. Вип. 81. С. 24-31.

 2. Яцишин Т.М. Вибір критеріїв системи управління екологічними ризиками під час спорудження нафтогазових свердловин. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2018.  № 2 (67). С. 31-40.

 3. Яцишин Т.М. Визначення методу дослідження багатофакторних систем на прикладі розливів флюїдів при нафтогазовидобутку. Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. пр. Ін-ту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. 2018. Випуск 83. С. 27-39.

 4. Skitsa L., Yatsyshyn T., Liakh М., Sydorenko О. Ways of increasing the safety of pumping-circulatory system of the drilling rig. Mining of Mineral Deposits. 2018. Volume 12. Issue 3. P. 71-79.   URL:http://mining.in.ua/2018vol12_3_9.html

 5. Yatsyshyn T., Shkitsa L., Popov O., Liakh M. Development of mathematical models of gas leakage and its propagation in atmospheric air at an emergency gas well gushing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ECOLOGY. 2019. Vol 5, № 10 (101). P. 49-59. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.179097 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/179097

 6. Shkitsa L., Yatsyshyn T., Lyakh M., Sydorenko O. Innovative approaches to the formation of environmental safety at the objects of oil and gas production. Materials Science and Engineering: IOP Conf. Series. 2020. №749 012009 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/749/1/0120092019

 7. Yatsyshyn, T.M., Lyakh, M.M., Orfanova, M.M., ...Yu Gavryliv, S., Lyakh, V.-D.M. Decisions to prevent pollution and restore the environment within the impact of abandoned oil and gas wells IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciencethis link is disabled, 2022, 1049(1), 012017

Контакти

t.yatsyshyn@nung.edu.ua